.

.

.

September 1, 2011

တပ္မေတာ္အတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲသတင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းမွာ ပထမဦးဆံုး တပ္ခ်ဳပ္ကုလားထုိင္ကို စတင္ အသံုးျပဳခဲ့စဥ္ကစၿပီး အာဏာနီ တည္ေဆာက္တဲ့အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တခ်ိဳ႕အား စစ္ေဆးအေရးယူျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျခင္းတို႔အေပၚ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ သတင္းမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆုိဒ္က ျပည္တြင္းရွိ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ တခ်ိဳ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဟာ အေရးယူခံဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သတင္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

သူက ေျပာဆိုရာမွာ သမၼတသစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သမၼတသစ္ရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္လာတာနဲ႔အညီ တပ္မေတာ္အတြင္း စံျပအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ တိုက္တြန္းခဲ့ဟန္ တူတယ္ဗ်။ အမွန္ေတာ့ဗ်ာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲေရး ရာထူး ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က သူနဲ႔တန္းတူ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕အား ရင္ထဲမွာ ေတးမွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသမၼတရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ဒါကို အေၾကာင္းျပၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ အနည္းနဲ႔ အမ်ား မကင္းၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားကာ ျဖဳတ္/ထုတ္/ခ် လုပ္ခဲ့တာ တူပါတယ္ဗ်ာ။

တိုင္းမွဴးတခ်ိဳ႕ အေရးယူခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ တို႔ကိုပါ ေခၚယူေမးျမန္းတဲ့အထိ ျဖစ္လာလို႔ တပ္တြင္းႀကီးမားစြာ ဂယက္ရုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ဂယက္ရုိက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမွာ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦးက ဦးပိုင္ကိုင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္က တပ္ရဲ႕ ထမင္းအုိးႀကီး ျဖစ္တဲ့ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ကို ကိုင္ထားလို႔ ျဖစ္ေနတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးအား ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္ DSA ေက်ာင္းဆင္း အပတ္စဥ္ (၁၈)ဟာ ယခင္ မဆလ ေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဦးေအးေမာင္သား ျဖစ္တယ္။ ဦးေအးေမာင္ဟာ စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေန၀င္းရဲ႕ ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ဦးေအးေမာင္ဟာ ထုိစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ တပ္ရင္းမွဴးဘ၀တံုးက ေက်းဇူး အေတာ္အတန္ရွိခဲ့သူျဖစ္ရာ ဦးေအးေမာင္ရဲ႕သား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္အား ျပန္လည္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္ဟာ ရန္ကုန္တုိင္း ဒုတိုင္းမွဴးမွ ေနျပည္ေတာ္ တုိင္းမွဴးသုိ႔ (တပ္မမွဴး ၾကားမခံဘဲ တုိင္းမွဴးသုိ႔ Jump Promotion ရသြားသူ) ရာထူးတိုးသြားပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ညႊန္႔ကို အေရးယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ အိႏၵိယကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေမာင္ေအးကို ထိန္းေပးဖုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္အား တုိးတုိးတိတ္တိတ္ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆုိလိုတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္ကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်တယ္။ သူ႔အား အေရးယူဖို႔ တပ္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေတာ္ရံုတန္ရံု အခ်က္အလက္နဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦးက ဦးပိုင္ကို ဆက္လက္ ကိုင္တြယ္ခိုင္းလိုက္တာဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရလို႔ ဆက္လက္တာ၀န္ေပးျခင္း ခံရတာ ျဖစ္တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သိန္းစိန္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့တာေတာင္ ဦးပိုင္ ကိုင္ခြင့္ မရဘူး။ OTS အပတ္စဥ္ (၅၆) ေက်ာင္းဆင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦးဟာ ကမ္းရုိးတန္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးမွ တပ္ရဲ႕ အဆင့္(၄) ထိပ္ပိုင္းရာထူးျဖစ္တဲ့ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ရရွိကာ DSA ေက်ာင္းဆင္းမ်ားၾကားထဲမွာ ထိုးေဖာက္ၿပီး အေပၚတက္လာသူျဖစ္တယ္။ သူနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္တုိ႔ဟာ ရာထူးစတင္ လက္ခံကတည္းက ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တင္ေအးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔အေပၚ စာရင္းရွင္းတမ္းေတြ ျပန္လည္ လုပ္ေပးဖို႔ မွတ္ခ်က္တစ္ခု ေရးသား ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ထားျခင္းဟာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္ဆုိရင္ ရကတ တုိင္းမွဴး ျဖစ္ခဲ့စဥ္က သူ႔ရဲ႕ တပည့္အရာခံဗုိလ္ ဆရာႀကီးတဦးဟာ သူ႔ဆီ ပါမစ္တစ္ခု သြားေရာက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ရာမွာ မုန္႔ဖုိးသာေပးၿပီး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဆုိလိုတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ လက္မွတ္ေၾကာင့္ သူ႔ရာထူး ထိခိုက္မႈကို စိုးရိမ္တာ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီအရာရွိႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္မွာ တပ္ရင္းမွဴးနဲ႔ အထက္ အရာရွိႀကီးမ်ားကို အေရးယူေတာ့မယ္ ဆုိရင္ ရာထူးတူ စစ္တပ္အတြင္း အျပန္အလွန္ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းနဲ႔ နယ္ဘက္ေျပာင္းျခင္း၊ ထြက္ခြင့္တင္ခိုင္းျခင္း (အနားေပးျခင္း)၊ ေထာင္ခ်ျခင္းသာ ရိွတယ္။ ဆုိလိုတာက အရွင္ထြက္ထက္ အေသထြက္က မ်ားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္တို႔ကို အေရးယူလိုက္တာနဲ႔ ျပႆနာေတြ မီးခိုးၾကြက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ကုန္မွာ ေသခ်ာတယ္။ အတြင္းႀကိတ္ၿပီး ေခၚယူ စစ္ေဆး ေမးျမန္းတာေတာ့ ရွိေကာင္း ရွိမယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦးကို အေရးယူတယ္လို႔ သတင္း ထြက္လာခ်ိန္မွာ တပ္ခ်ဳပ္က မႏၱေလးကုိ တပ္စစ္ျပေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦးအား TV ထဲမွာ မ်က္ႏွာထြက္ျပခိုင္းတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆုိလိုတာက မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း သြယ္၀ိုက္တင္ျပလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ အလြန္ဆံုး သူတြဲကိုင္ေနတဲ့ ဦးပိုင္ကို တျခားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြထံ လႊဲေျပာင္းကိုင္ထားေကာင္း ကိုင္ထားႏုိင္တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေနနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ ကုလားထုိင္ကာစမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ေခၚယူစစ္ေဆးတာေတြနဲ႔ အနားယူ ေပးတာေတြကို တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မေက်နပ္ျခင္း၊ ဘဝင္မက်ျခင္း ရွိၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ တပ္တြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဥပေဒအရ အေရးယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရာရွိႀကီးအား အေရးယူတဲ့အပိုင္းနဲ႔ အရာရွိငယ္အား အေရးယူတဲ့အပုိင္း မတူညီတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အဲဒီတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ေျပာၾကားရာမွာ တပ္မေတာ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အဂတိ လိုက္စားမႈ ဆုိတာဟာ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ဘယ္သူမွ ကင္းႏုိင္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရာရွိငယ္ေတြကိုေတာ့ အေရးယူဖို႔ အေၾကာင္းရင္းရွာမေတြ႔ရင္ အျမင္ကပ္ပုဒ္မ (၆၅) စစ္စည္းကမ္း စနစ္တက်မရွိမႈန႔ဲ အေရးယူခံရတယ္။ အရာရွိႀကီးေတြက်ေတာ့ အေရးယူဖို႔ အေၾကာင္းရင္းရွာမေတြ႔ရင္ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ အျမင္ကပ္ပုဒ္မ တပ္ၿပီး အေရးယူၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က သူ႔ရဲ႕အမိန္႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသလာေအာင္ နာခံလာေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒုခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းရဲ႕ အာဏာ၊ ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေဌးဝင္းရဲ႕အာဏာ လြန္ဆြဲပြဲေတြ တပ္တြင္းအၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္ကုန္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ လုပ္ရပ္အေပၚ တပ္မေတာ္သား အမ်ားစုက အထင္မႀကီးၾကဘဲ အံ့ၾသကုန္က်တယ္။ ရန္ကုန္တုိင္း တုိင္းမွဴးမွ ထိပ္ပိုင္းကို တက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေဌးဝင္းတစ္ေယာက္ ရန္ကုန္တုိင္း တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းသန္း အေရးယူခံရတဲ့အေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိမွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ တကယ္တမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အေနနဲ႔ တုိင္းမွဴး တပ္မမွဴးမ်ားကို အျပဳသေဘာ သိမ္းသြင္းစည္းရံုး သင့္ၿပီး မႀကိဳက္သူမ်ားကိုေတာ့ သတိေပးျခင္းနဲ႔ အလြန္ဆံုးလက္ရွိ တိုင္းမွဴး ရာထူးမွ အျခား တုိင္းမွဴး ရာထူးသုိ႔ ယခင္ တပ္ထံုးစံအရ အဆင့္တူ ရာထူးတူ ေရႊ႕ေျပာင္းလဲသင့္ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

No comments: