.

.

.

September 5, 2011

အိႏိၵယေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဘာလို႔လာလည္သလဲ

သမၼတနဲ႔ အိႏိၵယ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုေနပံု ( ပံု - ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ)

မၾကာေသးမီကေလးက အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ အိႏိၵယတပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Chairman, Chiefs of Staff Committee and Chief of Naval Staff Admiral Nirmal Verma, PVSM, AVSM, ADC ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာလည္ခဲ့ပါတယ္။ အိႏိၵယ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က လာလည္တဲ့အေပၚ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သုံးသပ္ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။ အိႏိၵယ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ထူးထူးျခားျခား သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ထုံးစံအရ ဖိတ္ၾကားတဲ့ ဧည့္သည္မ်ားဟာ အလြတ္သေဘာ အလည္အပတ္ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဆင့္(၁) ရွိတဲ့ အဓိက ပုဂၢိဳလ္ကို ေပးမေတြ႔ပါ။ အေရးႀကီးကိစၥႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ကိစၥရွိလို႔သာ ေပးေတြ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ယခု အစိုးရသစ္လုိမ်ိဳး ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္း နယ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျခားနားလိုက္တဲ့အခါ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သာ ေတြ႔သင့္ပါတယ္။ စစ္တပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုရင္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေတာင္ ေပးေတြ႔ဖို႔ မေျပာနဲ႔ ကပ္လို႔မရပါ။

သမၼတနဲ႔ အိႏိၵယ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုေနပံု ( ပံု - ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ)

ေတြ႔ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ ေရတပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာရပ္မ်ား အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေတြမွာ အိႏိၵယရဲ႕ ပံပုိးမႈေတြကို ရရွိေရး အကူအညီေတာင္းရန္ကိစၥ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေရတပ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေတာ့မယ့္ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးေတြမွာ လိုအပ္တဲ့နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားရရန္၎၊ အဲဒီသေဘၤာေတြမွာ တင္ပစ္မဲ့ ဒုံးပ်ံမ်ားကိစၥ အိႏိၵယရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈကို အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္အားထားလာပါတယ္။ တရုတ္လုပ္ စစ္သေဘၤာေတြဟာ သေဘၤာကိုယ္ထည္ရဲ႕ သံေဘာင္ပါးလႊာၿပီး ပင္လယ္လိႈင္းဒဏ္ မခံႏိုင္တဲ့အျပင္ က်န္တဲ့ပစၥည္းကိရိယာမ်ားဟာလည္း အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူဟာ အိႏိၵယရဲ႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တပ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ တြဲကိုင္ထားတာမို႔ ၾကည္းတပ္ဆိုင္ရာ ယခင္က ပံ့ပိုးလက္စ အေျမာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စတာေတြကို ဆက္လက္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ကိစၥတစ္ခုက ေကအိုင္ေအႏွင့္အစိုးရ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာမွာ နယ္စပ္တြင္ ပိတ္ဆို႔ေပးေရးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိႏိၵယေရခ်ဳပ္ကလည္း အိႏိၵယဘက္အေနႏွင့္ အေရးဆိုႏိုင္တာက ရခိုင္ျပည္နယ္ ဓည၀တီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးမွာ တရုတ္အကူအညီျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးေနတာမို႔ တရုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ကပ္ေရာက္လာမည့္အေရး သေဘာမေတြ႔ေၾကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ေျပာဆိုရန္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး တရုတ္ရဲ႕ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ၾသဇာအင္ပါယာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈကို တားဆီးလိုတာ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ့ ေရႊဂက္စ္ ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမွာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားရယူဖို႔ရွိရာ အဲဒါေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအား တရုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ကပ္မွာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားေနရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေပၚ တရုတ္က အားေပးပံ့ပိုးမႈရွိခဲ့လို႔ အဲဒီကိစၥမွာ ၾကားေနအျဖစ္ ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိႏိၵယနဲ႔ ထိေတြ႔စည္းရုံး ထားႏိုင္သလို အာစီယံဥကၠဌျဖစ္ခဲ့ရင္ အိႏိၵယမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိစၥမွာ ျပတ္သားစြာဖိအားေပး တိုက္တြန္းျခင္း မရွိဘဲ အစိုးရအား ပံ့ပိုးကူညီေနတာဟာ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းဖို႔အခြင့္အလမ္း ပိုမိုနည္းပါးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

No comments: