.

.

.

September 14, 2011

ထိပ္ပုိင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေခၚယူသတိေပးခဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦး ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္

တပ္မေတာ္မွ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ (၁) မွ (၅) ရွိေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ကို ေခၚယူသတိေပးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ရုံးနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သုိ႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦး၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္၊ တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဆြတို႔အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္က ေခၚယူသတိေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦးဟာ ဦးပုိင္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ လက္ေအာက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ရံပံုေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကားပါမစ္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဝလြင္ကေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ႕ အရႈံးေပၚမႈ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြကေတာ့ တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ား၊ ရန္သူ႔သတင္း ေဖၚထုတ္ႏုိင္မႈ အားနည္းခ်က္အပါအဝင္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းတာကို လက္မခံတဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားအား စည္းရုံးႏိုင္ျခင္းမရွိတာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔လို အဆင့္မ်ိဳးကို ထပ္မံၿပီး အေရးယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ ရာထူးတူ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ျပဳတ္ရင္ျပဳတ္ ဒါမွ မဟုတ္ ေထာင္ခ်ရန္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

No comments: