.

.

.

November 17, 2008

ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ ႔ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႔ (သို႔) အၾကမ္းဖက္ ႏွိ္မ္နင္းေရး အဖြဲ႔ - အပုိင္း (၂)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ ႔ ကိုယ္ရံေတာ္ ခါးပိုက္ေဆာင္ တပ္ဖြဲ႔ (သို႔) အၾကမ္းဖက္ႏွိ္မ္နင္းေရး အဖြဲ႔ - အပုိင္း(၂)

ေဆာင္းပါးရွင္ - Lt.Comet (တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦး)

အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဗိုလ္သန္းေရႊမွ တိုက္ရိုက္ ကြပ္ကဲျခင္းျဖစ္ျပီး ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစြာ ေပးထားပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရးအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားဟာ စစ္ရံုးထဲသို႔ ေသနတ္ ကို္င္ေဆာင္ျပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို ရရွိထားၾကပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္တာနဲ႔ သင္တန္းသားမ်ား အားလံုးရဲ ႔ ဆံပင္မ်ားဟာ စစ္တပ္ထံုးစံ အတိုင္း ေရွ႕ ၁ လက္္မ ေနာက္ေျပာင္ ညွပ္ျခင္းမွ စတင္ ရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းဖြင့္တဲ့ ညပိုင္းအိပ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ေက်ာ္မွာ သင္တန္းသားမ်ားေနတဲ့ ညအိပ္ေဆာင္ရဲ႔ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚမွ ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ျပီး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္လူမ်ား ဆင္းလာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ “မင္းတို႔ သင္တန္းေက်ာင္းအား ငါတို႔အဖြဲ႔မွ သိမ္းပိုက္လုိက္တယ္” ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔အတူ ေသနတ္မ်ားကို တရစပ္ ပစ္ခတ္ပါေတာ့တယ္။ ပစ္ခတ္တယ္ ဆိုရာမွာ မ်က္နွာက်က္ေပၚသုိ႔ ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သင္တန္းသားတို႔ရဲ ႔ လက္မ်ားအား မိမိတို႔၏ ေခါင္းေပၚသို႔ တင္ထားရန္ ေျပာပါတယ္။ သင္တန္းသားအခ်ိဳ႕မွာ မယံုၾကည္သျဖင့္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ လူမ်ားရဲ ႔ ခိုင္းေစခ်က္မ်ားကို မလုပ္သူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို မလုပ္သူမ်ားရဲ ႔ မ်က္ႏွာအား ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ အျပင္မွာ တကယ့္ကို အႏုၾကမ္း၀င္စီးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ရျခင္းမွာ နအဖတို႔ရဲ ႔ brain wash လုပ္ျခင္း ေခၚ ဦးေႏွာက္ ေဆးေၾကာမွဳ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ သင္တန္းတက္ေရာက္တဲ့ သူမ်ားရဲ ႔ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္မွာ ဗိုလ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္း ကာလမွာ ၄ လ ျဖစ္ျပီး သင္တန္း ကာလအတြင္း အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ကီလုိမီတာ ၆၀ ႏွင့္ ေမာင္းေနေသာ ဟိုင္းလတ္ကားေပၚမွ ေနာက္ကၽြမ္းထိုးျပီးေတာ့ ေျမျပင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ကီလိုမီတာ ၈၀ ႏွင့္ ေမာင္းေနေသာ ကားေပၚမွ ခုန္ခ်ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္သည္ အနိမ္႔ပ်ံသန္းစဥ္ အလြတ္တန္း (ဘာမွမပါဘဲ) ခုန္ခ်ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ား စသျဖင့္ သာမန္ထက္ ခက္ခဲေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားၾကရပါတယ္။ သင္တန္းသား ၅၀ ခန္႔ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူ သင္တန္းေပးျပီးေနာက္ သင္တန္းကာလ ၄ လ ျပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးတဲ့ သင္တန္းသားဦးေရမွာ ၂၀ ပင္ မျပည့္ေတာ့ပါ။ အဲဒီလို ခက္ခဲတဲ့ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ျပီးစီးရင္ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ ႔ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္မွဴးဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိပါ ေတာ့တယ္။သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ ႔ ခံယူခ်က္နဲ႔ သစၥာရွိမူကို အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္ျပီး သူတို႔ရဲ ႔ ဟန္ပန္အမူအရာဟာ သံပတ္ေပးထားတဲ့ စက္ရုပ္ပမာ ခက္ထန္မာေၾကာေနတာလည္း ေလ့က်င့္ထားမူရဲ႔ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႔ရဲ ႔ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑ဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ ႔ လံုၿခံဳေရး ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ စစ္တပ္ရဲ ႔ လံုၿခံဳေရး သတ္မွတ္ခ်က္ စည္း(၃) စည္း ျဖစ္တဲ့ အေ၀းစည္း၊ အျပင္စည္း၊ အတြင္းစည္း ထက္ ပိုၿပီး အနီးကပ္ ေဆာင္ရြက္ရတာမုိ႔ စစ္တပ္မွ ပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ရင္ ေတာင္ အဲဒီ တပ္ဖြဲ႔ကို ေခ်မႈန္းၿပီးမွ ဗုိလ္သန္းေရႊကို ကပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို သူမတူတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြကို ေပးထားတာမ်ိဳးေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ ႔ တာ၀န္ဟာ (၂၄) နာရီ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီး ထမ္းေဆာင္ရတာမို႔ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိစဥ္ကပင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မိသားစု Family Life မရွိတာေၾကာင့္ တပ္ေျပာင္း လုိျခင္း၊ ထြက္ခြင့္တင္လုိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းလာတဲ့ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႔ဟာ လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္မွာ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ ႔ လက္ကိုင္တုတ္ အနီးကပ္ တပ္သာ ျဖစ္လာၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ရွိတုန္းက တပ္ရဲ ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ မူလက တာ၀န္ရွိထားတဲ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနစခန္းရံုး တပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ခမရ(၃၀၃) လို တပ္မ်ားကို မယံုၾကည္ေတာ့တဲ့ အသြင္သေဘာမ်ိဳး ေဆာင္ေနျပန္တာမို႔ က်န္တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနနဲ႔ေတာ့ သူတို႔ကို အခြင့္ထူးခံ တပ္ဖြဲ႔ အေနနဲ႔သာ ရႈျမင္ေနၾကေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

No comments: