.

.

.

March 28, 2011

ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တပ္ရင္းမွဴးမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ သတင္း


ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားရဲ႕ တပ္ရင္းမွဴးမ်ား အမည္စာရင္းကို ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။ အဆိုပါ စာရင္းအရ တပ္ရင္းမွဴး (၁၁) ဦး ရွိသည့္္အနက္ DSA ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိ (၇) ဦးရွိၿပီး OTS ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိ (၂ ဦးနဲ႔ OTC (ေတဇ) ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိ (၂) ဦးတို႔ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းကဲ့သို႔ အခ်က္အျခာက်ေသာ ေနရာေကာင္းမ်ိဳးတြင္ DSA ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကိုသာ ရာထူးေနရာမ်ား ဦးစားေပးေလ့ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ ေဖာ္ထုတ္ရရွိပါတယ္။ အဆို္ပါ တပ္ရင္းမွဴး (၁၂) ဦးမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္…….

စဥ္


အဆင့္အမည္

တပ္ရင္းမွဴး အမည္

ေက်ာင္းဆင္းအပတ္စဥ္ခလရ - ၁၃၉

ဗိုလ္မွဴး ေအာင္စိုးမိုး

DSA - 37ခလရ - ၁၄၆

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္လိႈင္

OTS - 88ခလရ - ၇၀

ဗိုလ္မွဴး ရန္လင္းေအာင္

DSA - 37ခမရ - ၅၃၂

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး မိုးျမင့္ေက်ာ္

TEZA - 19 (OTC)ခမရ - ၅၃၃

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ထူးလိႈင္

DSA - 36ခမရ - ၄၃၅

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးေအာင္

DSA - 34ခမရ - ၄၃၆

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ျမသန္း

DSA - 34ခလရ - ၉၀

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ေခါင္

TEZA - 21 (OTC)ခလရ - ၁၆

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ရဲေက်ာ္ေက်ာ္

DSA - 34

၁၀


ခလရ - ၈၂

ဗိုလ္မွဴး တင္ေမာင္ေဆြ

OTS - 97

၁၁


ခလရ - ၉၁

ဗိုလ္မွဴး ဆန္းေဌးေမာင္

DSA - 37No comments: