.

.

.

August 8, 2011

ကကထူးအမိန္႔အရ ေလတပ္အရာရွိမ်ား အေျပာင္းအေရြ႕သတင္း


စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အားဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ေလတပ္နဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားက ကကထူးရဲ႕ အမိန္႔အရ ရာထူးတိုးျမင့္သြားတဲ့ အရာရွိမ်ားစာရင္းကို သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တဆင့္ျမင့္ရာထူးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အထူး ႏွစ္ပတ္ သင္တန္းအၿပီးမွာ ကကထူး အမိန္႔ မထြက္ဘူးလို႔ ကကထူး က ေျပာေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ အမိန္႔မ်ားထြက္လာေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေလသူရဲ ၉ ဦး အနက္ တန္းအပြင့္တင္သူမ်ားမွလြဲကာ က်န္သူမ်ားဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတပ္မွဴး၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနမွဴး ရာထူးမ်ားျဖင့္ ေလတပ္စခန္း အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းနဲ႔ စက္မႈလက္မႈ အရာရွိ ၉ ဦးစလံုးဟာ လထခ(ရွမ္းတဲ)ရွိ ရဟတ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးဌာန ( Mi-17 ရဟတ္ယာဥ္ စက္ရံု ) သို႔ ေရာက္သြားေၾကာင္း စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ သတင္းရရွိပါတယ္။

No comments: