.

.

.

August 23, 2011

စစ္တပ္ ကခ်င္မွာ အႏုိင္က်င့္မႈစၿပီ

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ စစ္တပ္မွ ေဒသခံ ေက်းရြာလူထုကို စစ္ဆင္ေရး အေၾကာင္းျပဳၿပီး အဓၶမ အႏိုင္က်င့္ေနတဲ့ သတင္းမ်ားကို ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဇူးေက်းရြာမွ လူထုႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားနဲ႔ စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက သတင္းမ်ားစုစည္း ေပးပို႔လာပါတယ္။သတင္းအျပည့္အစံုမွာ စစ္တပ္က ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇူးေက်းရြာ၊ ဒဘတ္ယာန္ေက်းရြာႏွင့္ ဂါးရာယာန္ေက်းရြာမ်ားအား စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဇူလိုင္လ (၂၅)ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ရြာမွ ရြာသားမ်ား ထြက္ခြာတိမ္းေရွာင္ၾကရန္ အမိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ရြာသားမ်ားက သတင္း ေပးလာပါတယ္။ တဖန္ စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက အဲဒီညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ရတာဟာ အေၾကာင္းရင္းရွိၿပီး သူတို႔ရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္က အဲဒီေက်းရြာေတြဟာ လံုၿခံဳေရး ဧရိယာအျဖစ္ အေၾကာင္းျပၿပီး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈရွိႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တပ္ရင္းေတြဟာ လႈပ္ရွား စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာလူထုကို လံုၿခံဳမႈ အကာအကြယ္ေပးရမည့္အစား ေျမပံုေပၚတြင္ တပ္အလႈပ္ျပကာ လိမ္ညာေနတာ ေပၚလြင္ေနတယ္လို႔ စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက ေဝဖန္ၾကပါတယ္။

ယခု ျဖစ္စဥ္အရတပ္စြဲထားတဲ့ ခလရ (၄၇)ႏွင့္ ခမရ (၃၁၈) တပ္စခန္းတို႔ဟာ ကဇူးေက်းရြာမွ မိသားစု(၃၉)စုပိုင္ စပါးတင္း(၁၅၉၀)၊ ဒဘတ္ေက်းရြာမွ စပါးတင္း (၈၀)၊ ဆမားဇုံနယ္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ပိုင္ ဆန္(၁၅)တင္း၊ စပါးတင္း(၂၀၀)တို႔ကို အတင္းအဓၶမ လုယက္သိမ္းဆီးၿပီး တပ္ရိကၡာအျဖစ္ ႀကိတ္ခဲြစားသုံးေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။

ကဇူးေက်းရြာ၊ ဒဘတ္ယာန္ေက်းရြာ၊ ဂါးရာယာန္ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားကို ဇူလိုင္လ (၂၅)ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ရြာမွထြက္ခြာတိမ္းေရွာင္ရန္ ခမရ (၃၁၈)တပ္ရင္းမွဴးမွ တပ္စခန္းကို ၫႊန္ၾကားအမိန္႔ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား မေနရဲေတာ့ဘဲ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ရြာသားမ်ားရဲ႕ တပုိင္တႏိုင္ ေခၽြးနဲစာျဖင့္ ေမြးၿမဴထားတဲ့ ၾကက္၊ ဝက္၊ ႏြား ႏွင့္ ဆိတ္ တိရိစၧာန္မ်ားကိုလည္း တပ္ရိကၡာအျဖစ္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္စားေသာက္ၿပီး၊ အိမ္သုံးပစၥည္း ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေဖါက္ထြင္းလုယူ၊ သိမ္းဆည္းလ်က္ရွိခဲ့လို႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။

“အိမ္ရွင္မရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာဆို ရြာမွာ ေမြးၿမဴထားတဲ့ ၾကက္၊ ဝက္၊ ႏြား ႏွင့္ ဆိတ္ အစရွိတဲ့ တိစာၦန္ေတြကိုလည္း သူတို႔ ႀကိဳက္သလို သတ္ျဖတ္စားေသာက္ေနၾကပါတယ္ ဟု ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦး မွ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရြာသူရြာသား တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကရာမွာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိုးရာသီမွာ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳးရမည့္အစား ထြက္ေျပးေနရၿပီး သိမ္းယူခံတဲ့ ဆန္၊ စပါးေတြဟာလည္း မႏွစ္က မိသားစုအတြက္ ဝမ္းစာခ်န္ထားတာျဖစ္လုိ႔ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ အရူးမီးဝိုင္းခံေနရေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ၾကပါတယ္။” ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ယခုမိုးရာသီမွာ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့အျပင္္ လက္က်န္ ဆန္စပါးမ်ားကိုသာ မွီတင္းေနထိုင္ရလို႔ အဲဒီဆန္စပါးမ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားရဲ႕ အတင္းအဓၶမ သိမ္းပိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက အျပစ္မဲ့ ရြာသူရြာသား ေတြဟာ နီးရာဓား ေၾကာက္ရၿပီး ေျမဇာပင္ ျဖစ္ေနရေၾကာငး္ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

No comments: