.

.

.

August 25, 2011

လက္သံေျပာင္ ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးK.I.A ေက်းရြာ ေဆးေပးခန္းတစ္ခု

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားဝက္ဘ္ဆိုဒ္သုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာလူထုေတြကို စစ္တပ္မွ ႏွိပ္ကြပ္ေနတဲ့သတင္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ သတင္းေပးပို႔လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဆက္တိုက္ဝင္လာတဲ့ သတင္းမွာ မိုးေမာက္ေဆးရုံရွိ လူနာမ်ားနင့္ နီးစပ္သူမ်ားက စစ္တပ္ရဲ႕ ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦး လက္သံေျပာင္တဲ့သတင္းအား ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉.၈.၂၀၁၁ ရက္ေန႔တုံးက ဂ်ကန္႔ဒပ္ (Chyanhkn Dap) ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမရန္ ေနာ္ေဘာက္အား ခလရ (၄၇) မွ ဗိုလ္မွဴး သန္းေက်ာ္ေဆြက တပ္အတြင္းသို႔ ေခၚယူရုိက္နက္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဦးမရန္ေနာ္ေဘာက္ဟာ ရုိက္နက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မိုးေမာက္ (Nmawk ) ေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသ ခံယူေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

No comments: