.

.

.

May 15, 2008

စစ္ကၽြန္ျပဳေရးဥပေဒ စစ္အစုိးရ အတည္ျပဳလုိက္ျပီ

ၿမန္မာစစ္အာဏာရွင္အစိုးရဟာ ၾကာသာပေတးေန႔မွာ စစ္အာဏာရွင္တို ့အက်ိဳးေရွးရွုေရးဆြဲထား

ေသာ အေျခခံ ဥပေဒ ဟာ အျပတ္အသတ္ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ အနိုင္ရတယ္လို ့ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵခံ
ယူပြဲဟာဆိုရင္ ေ၀ဖန္ မွဳေတြ စိတ္ပ်က္မွဳေတြ နဲ ႔ ၾကက္ေျခနီ အသင္းရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္အရ လူေပါင္း

တစ္သိန္းနွစ္ေသာင္းခြဲေသခဲ့တယ္လို ့ဆိုတဲ့အမိ်ဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အလံုးစံု

ပ်က္စီးေစတဲ႔ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းၾကီး ရဲ့ ေဘးဒုကၡေတြကို ဥေပကၡာျပဳျပီး လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ နအဖ

ေရဒီယို မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ အေျခခံဥပေဒဟာ ကုိးဆယ့္နွစ္ ဒသမ ေလး ရာခိုင္နွဳန္းနဲ႔ အနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး

မဲေပးသူေပါင္း ၂၂ သန္းက ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္လို ့ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ယေန႔ ( ၁၅-၅-၂၀၀၈

ၾကာသပေတးေန ့ ) တြင္ ေရဒီယိုမွ စစ္ကြ်န္အျဖစ္ သြပ္သြင္းထားေသာအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အား

ေထာက္ခံမဲ ၉၂.၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္အတည္္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ။
မဲေပးခြင့္႐ွိသူအေရအတြက္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲေပးခဲ့ရာတြင္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလာဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏွင့္ ၂၄-၅-၂၀၀၈ ေန ့တြင္ မုန္တိုင္းဒါဏ္ခံစားခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္က်င္းပမည့္ ေနာက္က်

မဲေပးပြဲရလာဒ္မ်ားသည္ ဥပေဒမႈၾကမ္းအား အတည္ျပဳသည့္အေျဖကို သခ်ၤာသေဘာတရားအရ

ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း ႐ွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လဲထဲ့သြင္္းေၾကျငာသြားခဲ့ပါသည္။
YANGON (AFP) - Myanmar's military-backed constitution was approved by 92.4 percent in a widely condemned referendum held everywhere except regions hardest hit by Cyclone Nargis, state television said Thursday.
"We announce the results of the referendum, with 92.4 percent casting Yes ballots," said a statement from Aung Toe, head of the committee that organised the vote, which was read on state television. More than 99 percent of the 22.5 million voters eligible to vote on May 10 cast their ballots, it said. Regions devastated by the cyclone, which left 66,000 dead or missing, are set to vote on May 24, even though the United Nations estimates two million people are still in desperate need of food, water and shelter. Detained democracy leader Aung San Suu Kyi's party has denounced the regime for holding the vote while aid is only trickling to ruined villages and emergency shelters. Her National League for Democracy says the constitution, which the military hails as a step toward democratic elections in 2010, will only enshrine the power of the generals, who have ruled the country for nearly half a century. The last time there was a national ballot, in 1990, Aung San Suu Kyi won in a landslide. She was never allowed to rule, and instead has been under house arrest for much of the time since. Among its provisions, the constitution would make it illegal for her to ever hold office. The international community, including UN Secretary General Ban Ki-Moon, had urged the junta to focus on the cyclone relief effort instead of using the nation's scant resources to hold the vote. But the regime ploughed ahead, setting up voting booths close to makeshift camps for the homeless, while denying most of the visas requested by international aid workers to deliver supplies to cyclone victims. The junta now says it will hold the referendum in the cyclone zone next week, even though many villages have been washed away. Some 550,000 people are believed to be now living in temporary settlements.

No comments: