.

.

.

May 16, 2008

မဲမ်ားကိုအမွန္ျခစ္သျဖင့္ မဲ႐ုံမွဴး မဲ႐ုံမွထြက္သြားခဲ့

ဧရာ၀တီတုိင္း၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆႏၵမဲျပားမ်ားကို (ရယက)မ်ားက အမွန္ျခစ္

ခဲ့သျဖင့္ မဲ႐ုံမွဴးက တာ၀န္မယူႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ မဲ႐ုံမွထြက္သြားခဲ့သည္။

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၊ သုံးကြင္းဆုိင္ေက်းရြာတြင္ ယခုလ (၁၀) ရက္ေန႔က ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပခဲ့ရာ

(
ရယက)အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေက်းရြားသားမ်ား၏ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ေတာင္းယူကာ အဓမၼ

ေထာက္ခံမဲအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မနက္ () နာရီမွာ မဲ႐ုံစဖြင့္တာ၊ ပထမေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပးခြင့္ရတယ္၊ တနာရီ

ေလာက္ၾကာေတာ့ (ရယက)အဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦး ေရာက္လာၿပီး လက္မွတ္ေတြယူၿပီး အမွန္ျခစ္ေတာ့

မဲ႐ုံမွဴးက ဘာလို႔ျခစ္တာလည္းေမးေတာ့ ဥကၠ႒ျခစ္ခုိင္းတာလုိ႔ ေျပာတယ္၊ မဲ႐ုံမွဴးကေမးေတာ့

ဥကၠ႒သိန္းစုိးက ဟုတ္တယ္လို႔ေျပာတယ္၊ ဒါဆုိ က်ေနာ္တာ၀န္မယူႏုိင္ဘူးလို႔ေျပာၿပီး မဲ႐ုံက

ထြက္သြားတာဟု မ်က္ျမင္သက္ေသတဦးက ေျပာသည္။

မဲ႐ုံအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေဖ်ာင္းဖ်ကာ မဲ႐ုံမွဴးအား ျပန္လည္ေခၚခဲ့ရၿပီး အဆုိပါေန႔တြင္ ရြာသား

ဦးေမာင္ႀကိဳင္က ဆႏၵျပဳခန္းထဲ၀င္၍ ၾကက္ေျခခတ္ခဲ့သည္ကို (ရယက)အဖြဲ႔၀င္ သိန္း၀င္းက

လိုက္ၾကည့္ခဲ့သျဖင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမည့္အဆင့္ထိ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ဆိုသည္။

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ေထာက္ခံမဲရေရးအတြက္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေအာင္က

အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္အား က်ပ္ေငြသိန္း ၁၀၀ ခ်ေပးခဲ့ၿပီး (မယက)(ရယက)ႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားက

ကန္႔ကြက္မဲေပးလွ်င္ေထာင္ခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေဒသခံမ်ားအား မဲေပးနည္းစံနစ္ကို ရွင္းမျပဘဲ

မဲျပားတြင္ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား ေရးထားၿပီး မဲေပးရန္သာ

ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဆႏၵခံယူပြဲေန႔တြင္ တဦးခ်င္းမဲေပးစရာမလုိဘဲ မိသားတစုလုံးအတြက္ တဦးသာ မဲေပး ရန္

ဖိအားေပးကာ ေထာက္ခံမဲေပးခိုင္းျခင္း၊ မဲေပးရက္တြင္ စည္း႐ုံးသည့္အေနျဖင့္

အေကၽြးအေမြးႏွင့္ဧည့္ခံကာ မဲလာေရာက္ထည့္သည့္ေန႔တြင္ အိုးစည္ဒိုးပတ္မ်ားတီး၍

လာေရာက္ၾကရန္ႏွင့္ အေစာဆုံးပိတ္သည့္မဲ႐ုံအား ၄၀,၀၀၀ က်ပ္ ဆုေငြအျဖစ္ေပးမည္ဟု

သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔ညေနက စစ္အစိုးရ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မွ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္

ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ (၉၂.) ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳေၾကညာ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ(BLC)က ႏို္င္ငံတကာမဲေပးစနစ္စံႏႈန္း၊ တည္ဆဲ ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒ၊

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းမရွိသျဖင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ေကာ္မရွင္အား

ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ မတရားမႈ၊ မသမာမႈ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ေမလ (၁၀)

ရက္ေန႔ ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္အား ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ မျပဳရန္ ယမန္ေန႔က

သေဘာထားထုတ္ျပန္တုိ္က္တြန္းခဲ့သည္။

No comments: