.

.

.

May 14, 2008

သူခိုးလား၊ ဒါးျပလား၊ ေသာင္းက်န္းသူလား

ျမန္မာေလေဘးဒုကၡသည္ေတြကို အကူအညီေပးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာက ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာေတြက ဒုကၡသည္ ေတြကို ေထာက္ပံတဲ့ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္နဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြဟာ ေန႔စဥ္ အခိုးခံေနရၿပီး၊ ပစၥည္း ေတြကိုလည္း စစ္အစိုးရက သူတို႔ရဲ႕ ဂိုေဒါင္ေတြထဲကို ခိုးၿပီးထည့္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ဆိုရင္လည္း စစ္တပ္၊ ႃကံ့ဖြတ္ နဲ႔ စြမ္းအား႐ွင္ေတြက မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရၿပီး အငတ္ေဘးနဲ႔ႀကံဳေတြေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို သူတို႔ေဒသကေန အျပင္ကို ထြက္သြားခြင့္မေပးပါဘူး။ အျပင္က ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို လည္း အဲဒီေဒသကို ၀င္ေရာက္ခြင့္အေပးပါဘူး။ ၀င္လာရင္ မွတ္ပံုတင္ေတြကို စစ္ေဆးၿပီး၊ ေဒသခံမဟုတ္ရင္ ႃက့ံဖြတ္၊ စြမ္းအား႐ွင္ ေတြက တိရစၦာန္ေမာင္းသလို ေမာင္းထုတ္ၾကပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ အငတ္ေဘးရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြက သူတို႔ရဲက ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြေတြ႐ွိရာကို ေရႊ႔ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေျပာင္ေရႊ႔ခြင့္မရၾကဘဲ အဲဒီမွာဘဲ ငတ္ၿပီးေသၾကဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ စစ္တပ္၊ ႃကံ့ဖြတ္ နဲ႔ စြမ္းအား႐ွင္ေတြက တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ညွင္းဆဲၿပီး လူသတ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ေနၾကပါျပီ။

အခ်ိဳ႕ အစားအေသာက္ အကူအညီရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဆို ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးေတြက ဒုကၡသည္ေတြဆီက အစားအေသာက္ အ၀တ္အထည္ေတြကို လုယူၿပီး၊ ျပန္ၿပီးေရာင္းစားတာတစ္မ်ိဳး၊ အိမ္မွာ ခ်က္ျပဳတ္စားတာ တစ္ဖံု နဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြဟာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ခံေနရပါတယ္။

Skip to next paragraph

Related

Myanmar Government Still Blocking Relief (May 14, 2008)

Separately, news agencies reported a second powerful storm was heading toward the Irrawaddy Delta, the region that was ravaged most by the first storm earlier this month.

The United States military’s Joint Typhoon Warning Center said there was a good chance that "a significant tropical cyclone" would form within the next 24 hours and head across the Irrawaddy delta area, The Associated Press reported.

The aid directors declined to be quoted directly on their concerns for fear of angering the ruling junta and jeopardizing their operations, although Marcel Wagner, country director of the Adventist Development and Relief Agency, confirmed that aid was being diverted by the army.

He also said it was going to be a growing problem, although he declined to give any further details because of the sensitivity of the situation.

International aid shipments continued to arrive Wednesday, including five new air deliveries carrying American supplies. Western diplomats said their representatives at the airport were making sure the cargo was unloaded efficiently and then trucked to staging areas.

The fate of the supplies after that, however, remained unknown, because the junta has barred all foreigners, including diplomats and aid workers, from accompanying any donated aid, tracking its distribution or following up on its delivery.

Mr. Wagner and the others said they had not heard of high-quality foodstuffs being stolen and replaced by inferior products. There were rumors in the capital Wednesday that special high-energy biscuits donated for distribution in the disaster areas had been replaced by cheaper, off-the-shelf crackers.

Although aid flights are now regularly seen arriving at the Yangon airport, international rescue teams and disaster-relief experts for the most part are still being kept away from the country. A small French rescue team has arrived in Yangon, although it was unclear whether it had received official permission. Diplomats and representatives of aid missions said that visas for overseas experts were still being denied.

Mr. Wagner said he and his agency’s foreign staff members were now barred from the Irrawaddy Delta.

The Adventist group specializes in rainwater collection, water filtration and sanitation — just the kinds of expertise most needed now — and Mr. Wagner said outside experts were needed to train local people in the proper use of filters, pumps and hygiene practices.

“If they don’t let foreign teams in, if they don’t let outsiders help them deliver the aid, it will be criminal — and perhaps evil,” a longtime relief coordinator in Myanmar said of the military regime. “They simply don’t have the managerial skills to pull it off.”

Reports have been mixed about how much aid was actually getting through to the delta. One longtime relief coordinator in Myanmar said Tuesday that 30 percent of the people in the damaged areas had been reached. But other agencies were encouraged about recent improvements in deliveries, especially those groups with projects and local staff already in place, and the agencies with established working relationships with the government.

The World Health Organization said that its medical supplies were arriving into the country normally, without being diverted, siphoned off or replaced with substandard items. Its deliveries were even being made to Labutta and Bogale, two badly damaged areas deep in the southern delta.

No comments: