.

.

.

July 17, 2008

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိဖို႔ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ သင့္ မသင့္ ေဆြးေႏြးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိဖို႔ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ သင့္ မသင့္ ေဆြးေႏြးခန္း ဗုိလ္ထက္မင္း ရဲ႔ ဒုတိယပုိင္း ကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

ကုိဖုိးတရုတ္ရဲ႔ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္(၄)။ ။ စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာအရဆုိရင္ ေယဘူယ်ဘယ္လုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါသလဲ။

ဗုိလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ မီဒီယာ ျဖစ္ေနေတာ့ နအဖရိပ္မိသိိရွိၿပီး ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ အၾကမ္းဖ်င္း နည္းဗ်ဴဟာ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နအဖရဲ႔ NDS ဟာ လူထုကိုလူထုနဲ႔ ထိန္းကြပ္နည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း တပ္ကို ဒီမုိကေရစီလိုလားတဲ့ တပ္နဲ႔ တန္ျပန္ရင္ နအဖရဲ႔ National Defense Strategy ကုိ ထုိးခြဲၿပီးသား ျဖစ္မယ္။ ဒီလိုတန္ျပန္ရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ႏိုင္ငံေတာ္ထိုးစစ္မဟာဗ်ဴဟာ National Offensive Strategy ခ်မွတ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႔ Defense ခံစစ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ Offensive တုိက္စစ္ျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဆရာဂါမဏိရဲ႔ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္အနက္ ဒုတိယနည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္ရဲ႔ လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြကို ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ျပည္သူေတြဘက္ကို ကူးေျပာင္းလာေစၿပီး အာဏာရွင္ဘက္ ေသနတ္ေျပာင္း၊ ေျပာင္းျပန္လွည့္ေစတဲ့နည္းဟာေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ပထမနည္းလမ္း ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ အေနအထားေပၚ မူတည္လို႔ အခ်ိန္ကာလ အေတာ္အတန္ ယူရမွာမို႔ လြယ္ကူတဲ့အေနအထား မရွိေသာ္လည္းျပည္တြင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကိုေဖၚေဆာင္ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာကအင္အားသံုးကူညီႏုိင္လိမ့္မယ္လို ့သံုးသပ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယနည္းလမ္းအရ နည္းဗ်ဴဟာ အပိုင္းကို ေယဘူယ်တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ (၁) စစ္တပ္မွ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မွဴးမ်ားကို စည္းရံုးၿပီး ျပည္သ႔ူဘက္ ရပ္တည္ေရးနဲ႔ ေသနတ္ေျပာင္း၊ ေျပာင္းျပန္လွည့္ ႏိုင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမယ္။ (၂)လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရမည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အစိုးရ အေဆာက္အအံု၊ ဆက္သြယ္ေရးယႏၱယားတို႔ အား ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ရပါမယ္။ ဒီလိုမတိုက္မွီ အၾကမ္းဖက္၀ါဒအျဖစ္ နအဖရဲ႔ တိုက္ကြက္အတြင္း မေရာက္ရေလေအာင္ လူထုအား အျမန္ေရွာင္ရွားေပးရန္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို နံရံကပ္စာေစာင္၊ ဖံုးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာျဖင့္ လည္းေကာင္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု ေပးၿပီး သတိေပးရပါမယ္။ အဲဒီအခါ လူထု ေရွာင္ရွားဖို ့ အခ်ိန္ရသြားၿပီး နအဖကို ကာကြယ္ေရး၊ ရွာေဖြေရး၊ လံုၿခံဳေရး ေတြနဲ ့ေသာကဗ်ာပါဒပြားမ်ားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခါတေလ ပစ္မွတ္အတုမ်ား ဖန္တီးကာ မ်က္စိလည္သြား ေအာင္ ေယာင္ျပဖန္တီးေပးရပါမယ္။ လူထုကေတာ့ ပစ္မွတ္ အတုေကာ အစစ္ပါ မခြဲျခားဘဲ ေရွာင္ရွားသြားရ ပါမယ္။ ၿပီးရင္ ေတာ္လွန္ေရး အရွိန္ျမႇင့္တဲ့အေနနဲ႔ နအဖရဲ႔ လက္ကိုင္တုတ္ စြမ္းအားရွင္နဲ႔ ႀကံ႔ဖြ႔ံေတြကို တိုက္ခိုက္ရပါမယ္။ ဒါမွ နအဖလက္ကိုင္တုတ္ေတြ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားၿပီး လူထုကို အႏၱရာယ္ေပးရန္ ၀န္ေလးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူဘက္ရပ္တည္လာေသာ မ်ိဴးခ်စ္တပ္မွဴးမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ စတင္ႏိုင္ရန္ လူထု တက္ၾကြပါ၀င္လာေအာင္ လူထုတိုက္ပြဲကို စည္းရံုး လႈံ႔ေဆာ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရပါမယ္။ (၃) ရန္သူကို တုိက္ခိုက္ရာတြင္ Guerilla War ေျပာက္က်ားစနစ္နဲ႔ Professional War သမာရိုးက်စစ္ ေရာေႏွာကာ တပ္နဲ႔ ျပည္သူ လက္တြဲတုိက္ခိုက္သကဲ့သို႔ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကလည္း ပူးေပါင္းတုိက္ခိုက္ကာ စစ္မ်က္ႏွာမ်ား ဖြင့္ေပးရပါမယ္။ ထုိသုိ႔ စစ္ဆင္ႏႊဲစဥ္မွာ တၿပိဳင္တည္း ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ CRPP နဲ႔ တပ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၾကားျဖတ္အစုိးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေပးဖုိ႔၊ လုိအပ္ရင္ အင္အားသံုး၀င္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ နယ္စပ္ရွိ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ တခုရွိတာက အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း တခ်ိဳ႔ ၊ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူတခ်ိဳ႔နဲ႔ တပ္မေတာ္သား တခ်ိဳ႔တုိ႔က တပ္မေတာ္ကြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ရွိၾကတာကို သိရွိရပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ဟာ ေသြးထြက္သံယို အနည္းႏိုင္ဆံုး ျဖစ္ေလ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း ရဟန္းသံဃာ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ ထုထည္အင္အားႀကီးမားစြာ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ ဟန္ခ်က္ညီ ျပည္သူ႔ဘက္ရပ္တည္လာ တဲ့ တပ္အား အျမန္ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၾကမယ္ဆုိရင္ ေတြေ၀ေနတဲ့ က်န္တပ္မွဴးမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား ထပ္မံ ပါ၀င္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ အာဏာရွင္အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းဖို႔ လက္တြန္႔သြား ၾကၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံလို ဒီမုိကေရစီအသြင္ ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အခ်ဳပ္ဆုိရရင္ စည္းလံုးျခင္းရဲ႔ အင္အား ဆုိတဲ့ ဒီဘာေလာ့ဂ္ရဲ႔ အႏွစ္သာရ အတုိင္း တပ္၊ ျပည္သူ၊ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး စည္းလံုး ညီညြတ္မႈရွိေရးဟာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္အတြက္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ကုိဖုိးတရုတ္ရဲ႔ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္(၅)။ ။ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူဘက္ကို ပါလာႏိုင္ဖုိ႔ အလားအလာ ရွိရဲ႔လား။

ဗုိလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ အဲဒီေမးခြန္းကို အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း ေမးတတ္ၾက ပါေသးတယ္။ တပ္မေတာ္က မ်ိဳးခ်စ္တပ္မွဴးအရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သားပါ၊ မပါဆုိတာ လက္ေတြ႔ သက္ေသျပရင္ ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္အမ်ားဆံုးရွိရာ မဂၤလာဒံု၊ ဒဂံု တုိ႔မွာ NLD ကို တပ္ကေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အေျခအေန ေပးလာရင္ ေပးလာသလို သူတို႔ရဲ႔ ဆႏၵတင္ျပဖုိ႔ ရင္ထဲက အသိေတြရွိတယ္ဆုိတာ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း အသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ တပ္အေနနဲ႔ အေျခအေနေပးမွ လုပ္ရသလားဆုိတာ ေထာက္ျပစရာရွိပါတယ္။ စစ္သားေတြ မလုပ္ႏုိင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမွာ တပ္ရဲ႔ တေသြးတသံ အမိန္႔နဲ႔အာဏာအျပင္ တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္မႈ၊ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္တာ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အရာရွိေတြကသာ လုပ္ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္သမိုင္း အစဥ္အလာ ရွိခဲ့တဲ့ ဥပမာ ဗုိလ္ႀကီးအံုးေက်ာ္ျမင့္လိုမ်ိဳး ျဖစ္စဥ္ တင္ျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အဲဒီလို လုပ္တဲ့သူကို ရက္စက္စြာ မေသမခ်င္း ေသဒဏ္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားကိုေတာ့ ေသဒဏ္ေပးတာ ယခုထိမရွိခဲ့တာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က်ေနတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြထက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ရဲ႔ PA ဗုိလ္မွဴးႏိုင္ေဌးကို ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀ ထိ စံခ်ိန္တင္ခ်မွတ္ခဲ့တာမို႔ ကိုႏုိင္ေဌး ဟာ ရူးသြပ္တဲ့ဘ၀ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီလို အေၾကာက္တရားနဲ႔ စစ္သားေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ထားတာေၾကာင့္ သူတို႔ကို ဆထက္တံပိုး လုပ္ရဲလာေအာင္ စည္းရံုးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုရင္ေဒါင္းရဲ႔ ေဆာင္းပါးမွာ ေျပာခဲ့သလို စည္းရံုးတယ္ဆုိတိုင္း Statement ထုတ္တိုင္း စည္းရံုးမႈ မထိေရာက္ပါဘူး။ ေမတၱာေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ ရွိရွိ စည္းရံုးဖို႔လိုပါတယ္။ တပ္ထြက္ အရာရွိစစ္သည္ေတြနဲ႔ အရပ္ဖက္၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ေျပာင္းသြားတဲ့ အရာရွိမ်ားဟာ တပ္အေၾကာင္း အရပ္ဖက္ထက္ ပိုမိုသိတာမို႔ ၀င္ထြက္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တပ္ရဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို သိထားသူမ်ား ျဖစ္လို႔ စည္းရံုးရာမွာ ပိုမုိလြယ္ကူႏုိင္တဲ့အျပင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အင္အားတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြကို ေထာက္လွမ္းေရးဆုိၿပီး မသကာၤစိတ္နဲ႔ ေလွနံဓားထစ္ အာဃာတ တရားမထားသင့္ဘဲ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြ ရွိတာကို သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ဘက္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကို နအဖက အတုိက္အခံေတြအေနနဲ႔ မင္းတုိ႔ကို သတ္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အေျပာမ်ိဳးနဲ႔ ျပန္စည္းရံုးသြားၿပီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖဲြ႔ေအာက္သြတ္သြင္းလိုက္တာကို အတုိက္အခံေတြ သိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေတြကို ၀င္ထြက္ရလြယ္ကူတဲ့ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုကားဂိတ္ေတြမွာ စည္းရံုးကာ ႏိုင္ငံေရးအံတုမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တပ္ရဲ႔ Heart ကို ေပါက္ကြဲထြက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို နမူနာယူသင့္ပါတယ္။ ရန္သူေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္၊ အဂၤလိပ္ေတြကို သံတမန္ ဆက္ဆံေရးသံုးကာ လြတ္လပ္ေရး အရယူခဲ့ပံုေတြနဲ႔ သူ႔ကို သတ္တဲ့ ဂဠဳန္ဦးေစာကိုေတာင္ ေဆးရံုကို သြားေရာက္အားေပးေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ေမတၱာေစတနာဟာ ႀကီးမားလွ ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာရန္သူေတြမဟုတ္ဘူး၊ အာဏာရွင္နဲ႔ ခဲြျခားျမင္တယ္၊ စစ္သားေတြဟာ ျပည္သူရဲ႔ သားသမီးေတြျဖစ္တယ္၊ ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ ျဖစ္တယ္လို႔္ တပ္မေတာ္အတြင္း စည္းရံုးေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းအားရွိရွိ ယံုၾကည္မႈ သက္ေသျပကာ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ တပ္မွဴးမ်ားက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ Internet ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာေလာက တုိးတက္လာၿပီမုိ႔ တပ္မွဴးမ်ားအေနနဲ႔ နအဖရဲ႔ ယခင္ကလို လုပ္ႀကံ၀ါဒမ်ား ရိုက္သြင္း တိုင္း လက္မခံၾကေတာ့တဲ့ အေတြးအေခၚမ်ားရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတက္လာတဲ့ တပ္မမွဴးေတြဟာ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈ အေရးအခင္းမွာ တပ္ခဲြမွဴး (ဗုိလ္ႀကီး) အဆင့္သာ ရွိတဲ့လူငယ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ တပ္မမွဴးမ်ားဟာ ေက်ာင္းဆင္းကာစ ဒုဗိုလ္ ျဖစ္ခ်ိန္မွာ တပ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊက တပ္မ(၈၈) တပ္မမွဴးျဖစ္ေနလို႔ အဆင့္ကြာဟမႈ ႀကီးမားၿပီး နီးစပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး သံေယာဇဥ္ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခုတက္လာတဲ့ တပ္မမွဴးေတြနဲ႔ တုိင္းမွဴးေတြ ထားရွိတဲ့ သံေယာဇဥ္က ကစထမွဴးေတြနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္း အထိသာ ရွိတာမို႔ သူတို႔ ဆရာေတြကို ထိလာရင္ေတာင္ သန္းေရႊကို ျပန္လွန္မဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးရွိပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊအေနနဲ႔ မျဖစ္သာလို႔ လူငယ္တပ္မမွဴးမ်ားကို ေနရာေပးရေပမဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိရာထူး အေျပာင္းအလဲကေတာ့ သန္းေရႊနဲ႔ တပ္မမွဴးေတြရဲ႔ အဆင့္ကြာဟမႈ ႀကီးမားေနတာေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႔ သေဘာထား ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေန အလားအလာ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဘက္ ရပ္တည္လာႏိုင္တဲ့ တပ္မေတာ္က အဆင့္တန္း အားလံုးကို ေလ့လာသံုးသပ္ရာမွာ တုိင္းမွဴး(၁၃)ဦး ဟာ ျပည္သူ႔ဘက္ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေတြေ၀ေနမႈ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အာဏာရွင္ဘက္ ရပ္တည္မႈ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ တပ္မမွဴး၊ စကခမွဴး၊ ဒကစမွဴး (၄၀) ဦးခန္႔ဟာ ျပည္သူ႔ဘက္ရပ္တည္မႈ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေတြေ၀ေနမႈ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အာဏာရွင္ဘက္ ရပ္တည္မႈ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗ်ဴဟာမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ အရာရွိႀကီး (၁၀၀၀)ဦးခန္႔ ဟာ ျပည္သူ႔ဘက္ရပ္တည္မႈ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အာဏာရွင္ဘက္ရပ္တည္မႈ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း က်န္တဲ့ အရာရိွ၊ အၾကပ္တပ္သားမ်ားအဆင့္ အားလံုးနီးပါးဟာ ျပည္သူဘက္ရပ္တည္မႈ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အာဏာရွင္ဘက္ရပ္တည္မႈ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါတယ္။ တုိင္းမွဴးမ်ားဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာ မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနတာမို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေျပာင္းလဲမႈ တိုက္တြန္းမႈ၊ ဖိအားေပးမႈ တခုခုရွိမွ ေျပာင္းလဲႏုိင္မဲ့ အလားအလာ ရွိပါတယ္။ တခု သတိျပဳေစခ်င္ တာက တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူ႔ဘက္ တကယ္ရပ္တည္လာၿပီဆုိရင္ သူတို႔ဟာ လက္နက္ခဲယမ္း ကို အေျခအေန ေပးသေလာက္သာ ရယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္ရဲ႔ အၿငိဳးႀကီးႀကီး ေခ်မႈန္းမႈကို ေတာင့္ခံကာ ေတာ္လွန္ႏိုင္ ဖို႔ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ရတာမို႔ ျပည္သူလူထုက အျမန္ပူးေပါင္းၾကဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ကလည္း အင္အားသံုး ၀င္ေရာက္အကာအကြယ္ေပးကာ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံအားေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။

1 comment:

မိုးႀကိဳး said...

i agree to this interview.that is good data for democracy people