.

.

.

July 18, 2008

နအဖ နယ္စပ္မွာ ဘာေတြ လႈပ္ရွားေနလဲ (ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ နအဖတပ္စခန္းမ်ားသို႔ ရုရွားပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း)

စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက သတင္းေပးပို႔လာခ်က္အရ တနသာၤရီတုိင္း ေရျဖဴၿမိဳ႔နယ္သို႔ ရုရွား အေျမာက္ႏွင့္ ေလယာဥ္ပစ္ ကြ်မ္းက်င္ စစ္ဖက္ပညာရွင္ (၄) ဦး ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန႔ ညပုိင္းမွာ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးတပ္ရင္းမွာ အမွတ္(၃၀၃၁) ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။ ၄င္းတုိ႔က တပ္ရင္းမွဴးနဲ႔ အတူ ေမတၱာၿမိဳ႔နယ္ခဲြ ေက်ာက္ကညာ ေက်းရြာ၊ ဆင္ျဖဴတုိင္ ေက်းရြာ၊ ထီးေတာေက်းရြာ၊ ေမာထာေက်းရြာ၊ ေထာင္းမၿဖိဳးေက်းရြာအနီး ရင္ကြဲေတာင္အဆင့္ျမင့္ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး အေျမာက္စခန္း စသည့္ စခန္းမ်ားကို လွည့္လည္စစ္ေဆး ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ေရွ႔တန္းစစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ အေျမာက္စခန္း (၁၄) ခုကို တည္ေဆာက္ထားၿပီး အဲဒီစခန္းေတြမွာ ေျမျပင္က ေ၀ဟင္ပစ္ HN-5 အမ်ိဳးအစား နဲ႔ HN-2 အမ်ိဳးအစား၊ ေျမျပင္က ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္ေတြအျပင္ 12.7mm ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ႀကီးမ်ား၊ ေျမျပင္က ေျမျပင္ပစ္ 106mm, 107mm ဒံုးပစ္လက္နက္ေတြနဲ႔ 120 စိန္ေျပာင္းႀကီးေတြနဲ႔ အတူ ကြန္ျပဴတာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ပါရွိေသာ ေရဒါမ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

HN-5

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသာၤရီတိုင္းတို႔တြင္ နအဖက ဖြင့္လွစ္သြားေသာ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးတပ္မမွာ ျမိတ္တြင္ အေျချပဳေသာ အမွတ္ (၂) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစခန္းဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားမွာ အမွတ္(၃၀၃၉) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္း (မလိ၀မ္း-ေကာ့ေသာင္း)၊ အမွတ္ (၃၀၂၆) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္း (က၀ဲ-ျမိတ္)၊ အမွတ္ (၃၀၃၁) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္း (ေက်ာက္ကညာ-ေရျဖဴ) တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး သထံုတြင္ အေျချပဳေသာ အေျမာက္တပ္မမွာ အမွတ္(၆၀၆) အေျမာက္စခန္းကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳုပ္ (မစခ) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။


Tor M1 9M330 Air Defense System

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလပထမပတ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးေမာင္ေအး ေခါင္ေဆာင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ စစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ရုရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့စဥ္ ရုရွားႏုိင္ငံက နအဖစစ္အစုိးရကို Tor M-1 နဲ႔ Buk M 1-2 အမ်ိဳးအစား အဆင့္ျမင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ သေဘာတူခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ရုရွားႏိုင္ငံရွိ ဒံုးပ်ံဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ ေလယာဥ္ တည္ေဆာက္မႈ ဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ အေျမာက္ဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္မႈ၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ ကြန္ျပဴတာ ဆုိင္ရာ အထူးျပဳ သင္တန္း အပါအ၀င္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားသို႔ စစ္ပညာသင္ ေစလႊတ္ထားေသာ နအဖစစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားအနက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးသင္တန္းဆင္း အရာရွိမ်ားကို ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး တပ္မမ်ားသို႔ ျဖည့္တင္း ေစလႊတ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။စာဖတ္သူမ်ား အသိပညာ ဗဟုသုတ ရႏိုင္ရန္ Buk M 1-2 အေၾကာင္း အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Buk-M1-2 (Air defence missile system)

“Defence capability of the country is the most important element. To move with the times, we need to buy new arms, complexes or modernise the military hardware we are armed with now. We will buy what we need, but modernisation should become the main direction,” Alyaksandr Lukashenka said today during his visit to the State Military-Industrial Committee of Belarus.

He added that “Belarus will modernise its armament and hardware, but won’t refuse from buying new models,” Interfax reports.

In Lukashenka’s opinion, “if we learn how to do it ourselves, we can render services in places, where these arms and hardware are in operational service.”

But it was found out that Belarusian MIC hasn’t yet learnt how to modernise. Lukashenka slashed the committee representatives for failure the terms of modernisation of air defence missile system BUK, and said he had doubts whether it was necessary to go on works of its modernisation. “Time passed, but you have failed with terms,” he said.

According to Lukashenka, the decision on its modernisation and overhaul was taken yet in 2004. “It can be very quality weapon if it is modernised. It’s what our military forces need,” Lukashenka said. He also noted that “the modernisation made by Russia is old and doesn’t meet our demands.”

Lukashenka said the terms of modernisation were extended from time to time, according to the last request, it was offered to extend terms of air defence missile system modernisation till the end of 2007. But “it was found out that even a modernised model isn’t ready for fielding,” Lukashenka said.

In this connection a commission has been created whose duty is to conclude whether it is purposeful to continue works on the system modernisation.

urther development of the air defense system elaboration was the `BUK` complex. The air defense missile system `BUK` consisted of the circular surveillance radar (detection and target designation station), the control post, six self - propelled firing units and three launching - loading units. The main requirements for the new complex were: simultaneous hitting of six targets, target detection range of not less than 100 kilometers, the hitting zone -the range from 3 to 30 km. and the altitude from 25 meters to 18 kilometers. A.A.Rastov was appointed chief designer. For the first time in the home practice the mobile multipurpose air defense complex was created, the software of which allowed to solve tactical tasks. The placing of a multi - functional radar, a six missiles launcher, control and communication equipment on the self - propelled chassis gave the opportunity for the autonomous work of the firing unit on target detection, tracking and hitting. The control post equipment provided with the calculating analysis of the air situation in the air defense complex coverage zone, the self - propelled unit condition control and target distribution according to the weapon channels, based on the data from the detection and targeting station. The whole work was held in automatic, semiautomatic or manu-al regimes. In 1979 `BUK` was accepted for armament in the Soviet Army. The technical potential of the `BUK` complex allowed to accomplish the optimization of characteristics with minimal upgrade of the equipment. The air defense complex `BUK M - 1`, accepted to armament in 1983, provided the targets hitting zone of 3 - 35 kilometers of range; 0,015 - 22 kilometers of altitude, and also the hitting of cruise missiles and hover helicopters.

2 comments:

sawthanlwin said...

Sadam Husein also bought alot of military weapons and jet fighter, better than MM junta bought but everyone know what is the result.....

Cypher said...

ဒီသတင္း တစ္ကယ္မွန္တယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့ သတင္းပါ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ဟာ အရမ္းကို ေခတ္ေနာက္က်ၿပီး ထိေရာက္မႈ မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ေရဒါေတြဟာ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ တစ္ခုလံုးသာမက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ေနရာေတြအထိ လႊမ္းၿခံဳမိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါေသးတယ္။ နယ္စပ္ကို ျပင္ပကို ေလယာဥ္ေတြ ခိုး၀င္လာမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ သိရွိႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ဥပမာနဲ႔ ေျပာရရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ မိတၳီလာေလတပ္စခန္းက အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္တစ္စင္း ပ်က္က်တဲ့အခါ အဲဒီေလယာဥ္ရဲ႕ တည္ေနရာကို ရွာဖို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီကို ယူခဲ့ရပါတယ္။ အခုလို ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ေတြ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံ ေလပိုင္နက္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သတင္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။