.

.

.

August 11, 2008

ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ေရးအရတိုက္ဖို႔ သင့္၊ မသင့္ နဲ႔အလားအလာ ရွိ၊ မရွိ ေဆြးေႏြးခန္း အေမးအေျဖ အမွတ္စဥ္(၆)

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ေရးအရတိုက္ဖို႔ သင့္၊ မသင့္ နဲ႔အလားအလာ ရွိ၊ မရွိ ေဆြးေႏြးခန္း နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကိုထြန္းလွေမာင္ေအးရဲ ့ အီးေမးလ္ပါ ေမးခြန္းေတြကို ႏွစ္သက္လုိ႔ ဗုိလ္ထက္မင္း က ထပ္မံေျဖၾကားေပးပို႔လာတဲ့အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားအား ေလ့လာႏိုင္ေစဖုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ကိုထြန္းလွေမာင္ေအးရဲ ့ အီးေမးလ္အျပည့္အစံုကို ေဆြးေႏြးခန္း အမွတ္စဥ္ (၅) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗုိလ္ထက္မင္းရဲ ့ ေဆြးေႏြးခ်က္

ကိုထြန္းလွေမာင္ေအးရဲ ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ အႀကံျပဳရမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစုိးရကို တုိက္ဖုိ႔ အေျခခံ နယ္ေျမ လုိအပ္ပါတယ္။ အေျခခံနယ္ေျမကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးမဲ့ အိမ္နီးနားခ်င္း အနီးစပ္ဆံုး ထုိင္းႏိုင္ငံအား ဒီမုိကေရစီရရွိပါက အက်ိဳးစီးပြား အခြင့္အလမ္းမ်ား စစ္အစုိးရထက္ မနည္းေစဘဲ ေပးမယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာဖို႔လည္း အေရးတႀကီး လုိအပ္ပါတယ္။ ယခုလို ေျပာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀း တစ္ခုအၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက အတုိက္အခံ အဖ႔ြဲအစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးနဲ႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုခိုက္မွာ ဒီလို အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ပါတဲ့ စကားမ်ိဳး ေမးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ကိုထြန္းလွေမာင္ေအး ေဆြးေႏြးတဲ့ French Foreign Legion ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔မ်ိဳး၊ Private Military လုိ႔ ေခၚတဲ့ Mercenary Forces လိုမ်ိဳး၊ KNU နဲ႔ နအဖ တုိက္ပဲြေတြမွာေတာင္ ျပင္သစ္ ေၾကးစားစစ္သားေတြ ေတြ႔ခဲ့တာမို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ CIA နဲ႔ MI 6 အပါအ၀င္ DEA လုိမ်ိဳး လွ်ိဳ့၀ွက္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့လို႔ ျဖစ္ေစ၊ ICRC လိုမ်ိဳး ကမၻာ့ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း အသင္းႀကီးတစ္ခုခုမွ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သြယ္၀ွက္ေထာက္ပံ့လုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကး လက္နက္ခဲယမ္း၊ တျခားအကူအညီအကာအကြယ္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ခုခ်င္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖပါမယ္။

ကုိထြန္းလွေမာင္ေအးရဲ ့ ေမးျမန္းခ်က္။ ။ စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ဝင္တိုက္ဖို႔အတြက္ ဘယ္သူ၊ဘယ္အဖဲြ႔အစည္း (သို႔) တပ္ေပါင္းစုက တာဝန္ခံျပီး ဦးေဆာင္စည္းရုံး လွဳပ္ရွားမွာလဲ။

စစ္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ၀င္တုိက္ဖို႔အတြက္ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိတဲ့ သူက ဦးေဆာင္ရပါမယ္။ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ပါကလည္း KNU, NMSP, KNPP ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြကို သံုးရမွာ ျဖစ္လုိ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္သင့္ပါတယ္။ မည္သည့္ လူမ်ိဳးကို မဆုိ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္မွ ရမယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ရွိဖုိ႔ ဦးစြာ စမ္းစစ္ရန္ လိုသလုိ သစၥာလည္း ဆုိရပါမယ္။ ခံယူခ်က္ျပတ္သားတဲ့ ABSDF နဲ႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ နအဖရဲ ့ေပ်ာ့ကြက္ကို သိေနသူမ်ား ပါ၀င္ေသာ တပ္ေပါင္းစု ျဖစ္ေရး ဦးေဆာင္ စည္းရံုး လႈပ္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းနဲ႔ မရဘဲ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းပံ့ပုိးမွရမဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိထြန္းလွေမာင္ေအးရဲ ့ ေမးျမန္းခ်က္။ ။ ဘယ္နိုင္ငံ၊ ဘယ္အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္တိုက္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲ့ နယ္ေျမတခ်ိဳ ့စစ္အစိုးရလက္ထဲကလြတ္ေျမာက္သြားျပီဆိုရင္ ဘယ္သူေတြက အစိုးရဖဲြ႔မွာလဲ။

ကြ်န္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခန္း တစ္ေနရာမွာ ေဖာ္ျပထားသလို ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္း သလို ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီကိုလည္း ႀကိဳတင္ဖြဲ႔စည္းထားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ထုိေကာ္မတီက တပ္ေပါင္းစုရဲ ့ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္ကို မစြက္ဖက္ဘဲ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ရရွိပါက ၾကားျဖတ္ အစုိးရ ဖဲြ႔ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရပါမယ္။ ထုိ ေကာ္မတီမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ CRPP နဲ႔ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ရမွာ ျဖစ္သလို လုိအပ္က ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရး ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ ေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုမွ ကိုယ္စားလွယ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးပါေသာ ေတာ္လွန္ေရးဦးေဆာင္ ဗဟိုေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းေပးထားသင့္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဦးေဆာင္ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပရာမွာ တပ္ေပါင္းစုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတုိ႔ အျငင္းအခံု ျဖစ္တတ္တာမုိ႔ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မပ်က္ျပားေစေရးအတြက္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခ်ိန္မွာ စစ္ေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးရန္ လုိအပ္ၿပီး အာဏာရွင္ မ်ား ၿပိဳကြဲသြားပါက ႏုိင္ငံေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးတဲ့ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ေတြကို ခ်ထားေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ကုိထြန္းလွေမာင္ေအးရဲ ့ ေမးျမန္းခ်က္။ ။ အဲဒီအစိုးရဖဲြ႔ တဲ့လူေတြကို ျပည္သူေတြ ကလက္ခံမွာလား။

လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔လည္း ရွိၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္တာမို႔ အေျခခံ နယ္ေျမအေပၚ ရပ္တည္လာတဲ့ အစိုးရ အဖဲြ႔ကို ျပည္သူေတြသာမက ႏိုင္ငံတကာပါ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံၾကမွာ ႀကိမ္းေသပါတယ္။

ကုိထြန္းလွေမာင္ေအးရဲ ့ ေမးျမန္းခ်က္။ ။ အဲဒီျပည္သူေတြလက္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေကာ စစ္အစိုးရေသဒဏ္ကို မေၾကာက္ဘဲ စင္ျပိဳင္အစိုးရဖဲြ. စည္းရဲမွာလား။

ျပည္သူေတြ လက္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ အထက္က ေမးခြန္းပါ အေျဖအတုိင္း စီစစ္ၿပီး ျဖစ္တဲ့အျပင္ လုိအပ္က ေသြးေသာက္ၿပီး သစၥာ ဆုိခိုင္းထားတဲ့ အတြက္ စစ္အစုိးရ ေသဒဏ္ကို မေၾကာက္ဘဲ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ထက္ လူထု အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိထြန္းလွေမာင္ေအးရဲ ့ ေမးျမန္းခ်က္။ ။ ျပည္သူေတြ အမ်ားစုကေကာ စစ္ျဖစ္မွာကို လက္ခံမွာလား၊ လက္ခံျပီဆိုရင္စစ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ ျပင္ဆင္ျပီးလဲ။

ျပည္သူအမ်ားစုက အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတဲ့ နည္းနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) တုိင္တုိင္ ေသြးေျမက်ကာ လုပ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္လုိ႔ ေသမထူး၊ ေနမထူး ဘ၀ေတြ အတြက္ စစ္ျဖစ္မွာကို လက္ခံမွာပါ။ လက္ခံၿပီ ဆုိရင္ စစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ စဥ္းစားရမိသေလာက္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သတင္းနဲ႔ မီဒီယာ အသံုးျပဳၿပီး စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပည္သူလူထု အတြင္း ဆက္သြယ္စည္းရံုးႏိုင္တဲ့ ကြန္ယက္ႀကီး တည္ေဆာက္ဖို႔ ရိကၡာ ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း စီစဥ္မႈ၊ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ၊ နအဖနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္း တန္ျပန္ႏိုင္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏိုင္မႈ၊ နအဖရဲ ့ တပ္မေတာ္မွ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ရွိတဲ့ တပ္မွဴးမ်ားကို စည္းရံုးၿပီး ေသနတ္ေျပာင္း ေျပာင္းျပန္ လွည့္ႏုိင္ေအာင္ နည္းဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ဖို႔ အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔က အင္တုိက္အားတုိက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေအာင္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ေရး စတာေတြကို ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ျပင္ဆင္ၿပီးလဲ ဆုိတာကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္လုိ႔ ေျဖၾကားေပးလုိက္ပါတယ္။