.

.

.

October 1, 2008

ဒုတိယပင္လံု (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (စီအာပီပီ)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ရာဇာဓိရာဇ္ (၃၀-၉-၀၈) (ေခတ္ၿပိဳင္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ စီအာပီပီ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မေပၚေပါက္မီကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ အဝဝကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၁၆၊ ၉၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ စီအာပီပီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္သက္တမ္းမွာ (၁ဝ) ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ကၽြႏ္ုပ္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနစဥ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕၌ ဦးႏြယ္ေအာင္ ဦးစီးေသာ ဘားမားဖုိရမ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဥေရာပေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ (အန္စီဂ်ီယူဘီ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စိန္ဝင္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝး၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း အေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ စီအာပီပီသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိက အေရးႀကီးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ျဖစ္၍ မည္သို႔စတင္ ႀကဳိးစားခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ကို အမ်ားသိရွိရန္ မဂၢဇင္း (သို႔မဟုတ္) ဂ်ာနယ္တခုခုတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြေသာ လူငယ္အခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳခဲ့သည္။နဝတအစိုးရသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးပါက အႏိုင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား အာဏာအပ္ႏွင္းၿပီး ၎တုိ႔၏ စစ္တန္းလ်ားသို႔ ျပန္မည္။ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ေရးဆြဲရမည္။ ျပည္သူ႔အာဏာကို ျပည္သူ႔ လက္ဝယ္သုိ႔ ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္အပ္မည္ဟုဆုိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ၌ စစ္အစုိးရက အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပေပး ခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ စစ္အစုိးရ စိတ္ႀကိဳက္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ပါဝင္သည္။

ယင္းညီလာခံတြင္ စစ္အစိုးရ ခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံမူ (၆) ခ်က္ႏွင့္ အေသးစိတ္အေျခခံမူ (၁ဝ၄) ခ်က္ကိုသာ ေဆြး ေႏြးခြင့္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပေသာ မည္သည့္ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုမဆို ညီလာခံေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့ သည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ညီလာခံကို ခဏခဏ ရပ္နားေနသည္မွာ စစ္အစုိးရ အခ်ိန္ဆြဲေနျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏုိင္ရန္ က်ားကြက္ေရႊ႕ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တခ်ဳိ႕ တသီး ပုဂၢလအမတ္တုိ႔က ေက်နပ္မႈမရွိ၍ ညီလာခံမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ အေျခအေနတခုကို ေစာင့္ေနၾကသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာသည္ႏွင့္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ အန္အယ္လ္ဒီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ညီလာခံမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အစိုးရ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံလည္း ေခတၱခဏ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ အန္အယ္လ္ဒီသည္ လူမ်ဳိးစု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕ႏုိင္ပါက အလြန္အင္အား ေတာင့္တင္း လာမည္ျဖစ္၍ လူမ်ဳိးစုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏုိင္ေငြသိန္းႏွင့္ နုိင္ထြန္းသိန္းတို႔ကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ျပန္လည္ လြတ္လာသည္။

ပါတီဖ်က္သိမ္းခံထားရေသာ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရွ႕သို႔ ခရီးဆက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရခိုင္၊ ဇိုမီးႏွင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕တုိ႔ကို စည္း႐ံုးၿပီး အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ရာ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕သည္ (၁၂၊ ၁၂၊ ၁၉၉၅) ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ အခ်ဳိ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ေရး မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ စီအာ ပီပီသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာပင္ သေႏၶတည္လာသည္ဟု ဆုိရေပမည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဦးသာဘန္းအား ႏိုင္ေငြသိန္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ခဲ့ ေသာ အစီအစဥ္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ Confrontation အစီအစဥ္ျဖစ္၍ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားေသာကိစၥဟု ဦးသာဘန္းက ဆုိပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ရန္ စစ္အစိုးရက ေျခလွမ္းျပင္ေနသည့္ ကာလျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရတရပ္ဖြဲ႕မည္ကို သူတုိ႔ အလြန္စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ နဝတ၏ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး မ်ားက လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အသြားအလာကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီႏွင့္ မပူးေပါင္းရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံျခင္းမျပဳရန္၊ လူမ်ဳိးစု ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ခဏခဏ ေခၚယူသတိေပးေနသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕အား ရွင္းျပရန္ ဦးသာဘန္းက တာဝန္ယူမည္ဟုေျပာပါသည္။ သူတုိ႔အဖြဲ႕ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီးေသာအခါ ဦးသာဘန္း၊ ႏိုင္ေငြသိန္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ (၃) ေယာက္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသား (ဇိုမီး ကြန္ဂရက္) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျပန္သည္။ မၾကာမီကာလအတြင္း ဇုိမီးကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕လည္း ယင္းကိစၥကို သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ တႏွစ္အတြင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မြန္၊ ရခုိင္၊ ခ်င္း (ဇိုမီး) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ (၁၂၊ ၂၊ ၁၉၉၇) တြင္ အန္အယ္လ္ဒီဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ေန႔၌ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဟိုတယ္တခုတြင္ ထမင္းလက္ဆံုစားရင္း၊ စီအာပီပီ ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥကို ရွမ္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးစုိင္းၫြန္႔လြင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး အေျဖေပးမည္ဟု ေျပာပါသည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီသည္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမတ္ (၂၃) ဦး ရရွိထားေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕မ်ားအနက္ အင္အားအေကာင္းဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕တခုျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယူအန္အယ္လ္ဒီ) အဖြဲ႕မဝင္ဘဲ တသီးတျခား ရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႕လည္းျဖစ္ သည္။ ရွမ္းတုိ႔က အန္အယ္လ္ဒီပါတီအား သံသယမ်က္လံုးႏွင့္ ၾကည့္ေနေသာအဖြဲ႕လည္းျဖစ္၍ တပ္ေပါင္းစုတြင္ ပါဝင္ပါ့ မလားဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕သည့္အခါတြင္မူ ဦးခြန္ထြန္းဦးမွ သေဘာတူေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္ရွိ ၎အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီးမွ ၎ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္၍ ဒီႏွစ္မကုန္မီ ရွမ္းျပည္သို႔တက္ရန္ သူႀကိဳးစားမည္ဟုဆုိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၏ ရက္တရက္တြင္ ကိုးမုိင္ဘက္သို႔ ခရီးႀကံဳရင္း စုိင္းၫြန္႔လြင္အိမ္ကို ဝင္ၾကည့္ ရာ သူရွမ္းျပည္မွ ျပန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သူတုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ အားလံုး သေဘာတူညီမႈရၿပီျဖစ္၍ ေနာက္ (၂) ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ရန္ကင္းရွိ ႏုိင္ေငြသိန္း၏ ၿခံတြင္ ေတြ႕ဆံုၾကပါသည္။ ယင္းကိစၥ မေအာင္ျမင္မီ ေထာက္လွမ္းေရးမွ သိရွိမည္ကို ဦးခြန္ထြန္းဦးက အလြန္စိုးရိမ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ၾကားလူအျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။

ဦးခင္ေမာင္ၾကည္၏ စီစဥ္ေပးမႈေၾကာင့္ (၅၁) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဦးေစာမရေအာင္၊ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးအုန္းတင္၊ ဦးသာဘန္း (ရခုိင္အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕)၊ ဦးပူက်င့္ရွင္းထန္ႏွင့္ ၎၏ အတြင္းေရးမႉး (ဇိုမီးကြန္ဂရက္)၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ (ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕)၊ ဦးခြန္ထီး (ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရး ထုိးသူ)၊ ကၽြႏ္ုပ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ထြန္းသိန္း၊ ႏိုင္ေငြသိန္း၊ ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း (မြန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕)၊ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဦးလြင္၊ ဦးစိုးျမင့္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) တုိ႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဇိုမီးကြန္ဂရက္မွ (၂ဝ၊ ၂၊ ၉၈) ရက္တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ခ်င္းေရႊရည္ ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပပါသည္။ ယင္းအမ်ဳိးသားေန႔သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖြဲ႕ (၄) ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ပါသည္။ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔လည္း တက္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ယင္းဟိုတယ္အား အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ လူ မ်ဳိးစု မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လက္မခံရန္ႏွင့္ မပူးေပါင္းရန္ စစ္အစိုးရက အခ်က္ျပလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အန္အယ္လ္ဒီက က်င္းပေသာ (၅၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ဦးလြင္တုိ႔အိမ္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိညတြင္ ဗုိလ္မႉးေအာင္၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး ပြဲတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖြဲ႕အားလံုး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ က်င္းပသည့္ (၂၇၊ ၅၊ ၉၈) ေန႔ (၈) ႏွစ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖြဲ႕ တတိယအႀကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တာဝန္ေပးအပ္္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႕ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕တုိ႔က တစံုတခုေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မႈ စီစဥ္ေနသည္ကို ရိပ္မိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အဖြဲ႕ေနာက္ ကိုလည္း ထက္ၾကပ္မကြာ လုိက္လံေထာက္လွမ္းလ်က္ရွိေနရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖြဲ႕ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆံုရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညီၫြတ္မႈ စုစည္းႏိုင္သည္ကို ဒုတိယ ပင္လံုဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စု႐ံုးေနသည္ကို စံုစမ္းရန္ အမွတ္ (၇) စစ္ေထာက္လွမ္းေရး နယ္ေျမမႉးသည္ ႏုိင္ထြန္းသိန္းထံ လာၿပီး ေမးျမန္းပါသည္။ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ေနာက္ (၂) ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္အား ေထာက္လွမ္းေရးမွ စံုစမ္းရွာေဖြ ေနေၾကာင္းကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္တဦးက ကၽြႏ္ုပ္ထံသို ့ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ေနာက္မၾကာမီတြင္ ဦးသာဘန္းကို ေထာင္ (၁ဝ) ႏွစ္၊ ၾကားခံဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ကိုလည္း ေထာင္ (၁ဝ) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ေငြသိန္းအား မြန္ျပည္သစ္ကို ေဝဖန္ သည္ဟုဆုိၿပီး ေထာင္ (၇) ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ေငြသိန္းႏွင့္အတူ ေဒါက္တာ မင္းစိုးလင္း၊ ေဒါက္တာ မင္းၾကည္ဝင္း တုိ႔ကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ သတင္းရရွိသြားၿပီျဖစ္၍ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က (၁၆၊ ၉၊ ၉၈) ေန႔တြင္ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕၊ ခ်င္း ဇိုမီးကြန္ဂရက္စေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

စီအာပီပီကုိ ဤသို႔ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္သည္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ သမိုင္းေၾကာင္းအား လူအမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅၁) ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ Mandate ကို ရရွိထားသည္ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္တရပ္ကဲ့သို႔ အာဏာစက္ရွိေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ေပသည္။

No comments: