.

.

.

October 21, 2008

ေခါင္းေဆာင္ - အပိုင္း(၂)

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ယေန႔ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုိးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးကုိ နအဖက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားနဲ႔ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ဖမ္းခ်ဳပ္ခံေနရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား လြတ္ေျမာက္တဲ့ အေျခအေနအထိ ေစာင့္ေနဖုိ႔ထက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အဂၤါရပ္နဲ႔ ျပည့္စံုေအာင္ ေလ့လာ မွတ္သား က်င့္ႀကံၾကၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲၾကဖို႔ ႀကိဳးစားေစ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဂ်ဴနီယာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ဂ်ဴနီယာ ကိုမင္းကုိႏုိင္ တုိ႔လိုမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ထပ္တူထပ္မွ် ေပၚေပါက္ၿပီး ေရွ ႔တန္းမွ ပါ၀င္ၾကေစဖို႔ ရည္ရြယ္ကာ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတဲ့ အခန္းဆက္ ဒီေဆာင္းပါး ကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖုိးတရုတ္ က တင္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

ကမၻာႀကီးဟာ ဒီေန႔ နဲ႔ နံနက္ျဖန္ မတူေတာ့သလို ေခါင္းေဆာင္မႈဟာလည္း ဒီေန႔နဲ႔ မနက္ျဖန္ တူႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ အေတြး၊ အျမင္၊ ယံုၾကည္မႈ၊ တန္ဖိုးစတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို စိန္ေခၚမႈေတြ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာၾကပါတယ္။ Challenges to Leadership လို႔ ေျပာေနၾကပါၿပီ။ အဲဒီလို ပတ္၀န္းက်င္ရဲ ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို တု႔ံျပန္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈဘက္ကလည္း The Leadership Challenges ဆုိၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ မလြဲမေသြ ပါ၀င္ရမဲ့ အရည္အေသြး ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ တန္းစီထြက္လာခဲ့ရပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္

“ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိတာ တန္ဖိုးေတြကို လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ အျဖစ္ ေျပာင္းပစ္တာ (Transform values into action)၊ အနာဂတ္ အျမင္ေတြကို လက္ေတြ႔ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေစတာ (Visions into realities)၊ အခက္အခဲေတြကို မြမ္းမံျပင္ဆင္လိုက္တာ (Obstacles into innovations)၊ ကြဲျပားျခားနား၊ ျပန္႔က်ဲေနတာေတြကို တစ္စုတစ္စည္း ခိုင္မာေစတာ (Separateness into solidarity) ၊ ၿပီးေတာ့ စြန္႔စားမႈေတြကို ဆုလာဘ္အျဖစ္ ဖန္တီးယူတာ (Risks into rewards) ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈပါတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို ျမင္သာထင္သာတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ အျဖစ္ရေစဖုိ႔၊ အေျခအေန အာ၀ါသတစ္ခု ဖန္တီးေပးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အခ်ိန္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း ႀကီးႀကီးကို ဦးေဆာင္သူ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနသူေတြဟာ အခ်ိန္ မေလာက္မင ျဖစ္တတ္လို႔ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္ သံုးရမဲ့ အခ်က္ (၂၀) ခ်က္ကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 1. ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖတ္ရႈပါ။
 2. လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းကို အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳစုပါ။
 3. လုပ္ငန္းေတြ အစီအစဥ္ တက် ထားရွိပါ။
 4. ဦးစားေပး အစီအစဥ္အရ လုပ္ကိုင္ပါ။
 5. အေရးမႀကီးတဲ့ ကိစၥမ်ားကို တၿပိဳင္နက္ လုပ္ပါ။
 6. စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကိုေတာ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါ။
 7. အေရးႀကီး လုပ္ငန္း၏ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆံုးျဖတ္တတ္ပါ။
 8. အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကို အေရးႀကီး ကိစၥအတြက္ လ်ာထားပါ။
 9. မိမိကုိ တျခားသူမ်ား ေတြ႔ဆံုမႈ ကန္႔သတ္ထားပါ။
 10. (၁၀) မိနစ္ လုပ္ရမဲ့ လုပ္ငန္း (၅) ခုကို ျပဳစုပါ။
 11. အလုပ္ကို မေရြ ႔ဆုိင္းပါနဲ႔။
 12. အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ပါ။
 13. လုပ္ငန္းေတြ ၿပီးရမဲ့ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ထားပါ။
 14. ေစာင့္ဆုိင္းရတဲ့ ကာလမွာ တစံုတခုကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။
 15. သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အလုပ္ကို ၿပီးေအာင္ လုပ္ပါ။
 16. အေခ်အတင္ ျဖစ္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို တေန႔တခု ၿပီးေအာင္ လုပ္ပါ။
 17. ကိုယ္ပုိင္ အခ်ိန္အတြက္ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲထားပါ။
 18. ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမႈေတြအတြက္ မပူပန္ပါနဲ႔။
 19. ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရးထားပါ။
 20. အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းေကာင္းအတြက္ အၿမဲတမ္း အသင့္ရွိပါ။
အထက္ပါ အခ်က္ (၂၀) ဟာ အေျခခံ ျဖစ္ၿပီး သုေတသန ျပဳထားမႈေတြက ထြက္လာတဲ့ စည္းကမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္း လုိက္နာ က်င့္သံုး တတ္ပါေစ။ အနာဂါတ္လူငယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမယ္။

2 comments:

Yan said...

သိပ္ေကာင္းတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္းပါးေလးပါပဲ ကုိဖုိးတရုတ္..

ေနာက္ထပ္တင္မယ္႔ ေဆာင္းပါးေလးေတြကုိ ေစာင္႔ဖတ္ေနပါမယ္.

ခင္မင္ေလးစားလ်က္

ရန္ေအာင္

soe said...

good article for every body, especially young generation for the future of our country