.

.

.

October 20, 2008

အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတြင္းေရး - အပိုင္း(၃)

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး ေနရာရလာျခင္းနဲ႔ ဦးေန၀င္းရဲ ႔ လူေကာင္းလူေတာ္

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဦးေန၀င္းရဲ ႔ လူေကာင္းလူေတာ္ မူ၀ါဒ ရိုက္သြင္းမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ “လူေတာ္” မ်ား ဖယ္ရွားခံရပံုကို တင္ျပထားပါတယ္။ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ လုိမ်ိဳး ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဦးေန၀င္းဟာ မနာလို ၀န္တိုမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ ရွိတဲ့ အတတ္ပညာရွင္ အသိပညာရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား စတဲ့ ထူးခြ်န္ေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ေနရာမေပးဘဲ ႏွိမ့္ခ်မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ယုိစီးမႈျဖစ္ေပၚကာ ပညာရွင္ေတြ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႔ သြားၾကလို႔ ႏိုင္ငံရဲ ႔လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။


ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔

ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖုိးတရုတ္ အေနနဲ႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်က္ အရ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ၾကည္ေဆြရဲ ႔ စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ဖယ္ရွားခံ ရတဲ့ တပ္မေတာ္က လူေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဇာ၊ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းရီ နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွဦးတုိ႔ဟာ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) မျဖစ္ဘဲ ေခ်ာင္ထုိးခံရတာကို ျဖည့္စြက္ ေဖာျ္ပလိုက္ပါတယ္။ ဦးေန၀င္းရဲ ႔ အရုိးစြဲ တစ္ယူသန္ လူေကာင္းလူေတာ္၀ါဒဟာ ယေန႔ ဗိုလ္သန္းေရႊ လက္ထက္တုိင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္က်င့္သံုးေနေၾကာင္း ေတ႔ြရွိရၿပီး တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္း ရာထူးမ်ားတြင္ စစ္ေရးစစ္ရာအရ ထူးခြ်န္သူမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္လွ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဥာဏ္လင္းတုိ႔မွာ လည္း ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ဆက္လက္ ေနရာေပးျခင္း မခံရဘဲ ဖယ္ရွားခံရေၾကာင္း ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးဟာ ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရးတပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မွာပင္ ဗုိလ္ႀကီးေက်ာ္စြာျမင့္ ကိစၥေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကကလွမ္းမွာပါ တာ၀န္ကို ပူးတြဲထမ္းေဆာင္လာရပါတယ္။ မ်က္မွန္ႀကီးတင္ဦး ဟာ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္စြာျမင့္ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ ႔ အတြင္းစည္းသို႔ စတင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိစဥ္မွာပင္ ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အလံုလမ္းရွိ အိမ္ေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လံုၿခံဳမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (Security Survey) ျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွ အရာရွိမ်ား စစ္သည္မ်ားကို အေျခခံၿပီး လံုၿခံဳမႈ ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လံုၿခံဳမႈ ေလ့လာ စစ္ေဆးျခင္းမွာ အေရးႀကီးေသာ ဌာနမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးအႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီးေနာက္ အခါအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေစ၊ အေျခအေနအရ ျဖစ္ေစ၊ (Security Inspection) ေခၚ လံုၿခံဳမႈ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားျခင္းအားျဖင့္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ဗုိလ္ေန၀င္းႏွင့္ မိသားစုဟာ ထိုစဥ္က အလံုအိမ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳမႈ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္းမွာ အလြန္အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အမွန္အတုိင္း သိရွိႏုိင္ခြင့္ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အေပၚယံ အေျခအေနအရ အလြန္စိတ္ခ်ရေသာ ေနရာဌာနႀကီးဟု ယူဆရေသာ္လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီးေသာအခါတြင္ အလြန္စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနမ်ားကို ေတ႔ြရွိရပါတယ္။ အိမ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား အတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိသူ ရာဇ၀တ္မႈ အမိ်ဳးမိ်ဳးမွ တိမ္းေရွာင္ေနသူ စသည္မ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အမ်ားစုမွာ ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ ႔ ဇနီးေဒၚခင္ေမသန္းရဲ ႔ သေဘာတူညီခ်က္အရ ခန္႔ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အိမ္ေတာ္အသံုးစရိတ္မွာလည္း ေန႔စဥ္ေသာင္းဂဏန္း ေက်ာ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သိရွိခဲ့ေတာ့ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ အလြန္ ေဒါပြခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္ေန၀င္းက တုိင္းျပည္အတြက္ လူေတာ္မ်ားထက္ လူေကာင္းမ်ားကို ပိုမိုလိုအပ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ လူေတာ္မ်ားကို လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔ မလြယ္ကူေပမဲ့ လူေကာင္းမ်ားကို လူေတာ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူလို႔ ရႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူေကာင္းဆုိရာမွာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚတြင္ သစၥာရွိသူ၊ အႀကီးအကဲ မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အေပၚမွာ သစၥာရွိသူမ်ားကို ဆုိလိုေၾကာင္း သူ႔ရဲ ႔ မိန္႔ခြန္းမ်ား အရ ေပၚလြင္ေအာင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ထူေထာင္တဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ အတတ္ပညာရွင္ အသိပညာရွင္မ်ား ၊မ်ားစြာ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္တတ္ေသာ ပညာတတ္ ညဥ္ရွိသူမ်ားကိုေတာ့ ဖယ္ရွားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို အတိအလင္း ေဟာၾကားေျပာဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။သူတို႔ရဲ့ အဲဒီလို ေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ ႔ လူေကာင္းမ်ား လိုအပ္တယ္ဆုိတဲ့ စကားနဲ႔ အဓိပၸါယ္ တူသေယာင္ ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဗုိလ္ေန၀င္းနဲ႔ နီးစပ္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ လူႀကီးမ်ားရဲ ႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ “ဗုိလ္ေန၀င္းက လူေကာင္းလူေတာ္ကို ခုမွ ခြဲျခားေျပာတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္က မၾကာခဏ ေျပာတတ္တဲ့ စကား ျဖစ္တယ္၊ ေတာ္တဲ့ ေကာင္ေတြကို ၾကပ္ၾကပ္ သတိထား၊ မင္းတုိ႔ကို ခြစီးသြားလိမ့္မယ္ ဆရာေမြးသလို ျဖစ္လိမ့္မယ္” လို႔ အၿမဲေျပာခဲ့တယ္။ သစၥာရွိတဲ့ေကာင္ ေကာင္းတဲ့ ေကာင္ေတြကို ေမြး၊ ေနာက္မွ ေတာ္ေအာင္လုပ္ယူ၊ အဲဒါ အႏၱရာယ္ကင္းတယ္” လုိ႔ အၿမဲ ေျပာခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကို သိရပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ လူေတာ္မ်ားကို မႀကိဳက္တာက သူ႔ရဲ ႔ ဗီဇ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။


ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးသန္႔နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရးသားၾကတဲ့ ပညာရွင္မ်ားရဲ ႔ေရးသားခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈၾကရတဲ့အခါ ဦးသန္႔ဟာ အလြန္ေတာ္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာသူမ်ားဟာ လူေတာ္မ်ားျဖစ္မည္မွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း၊အဲဒီလို ျဖစ္လာသူမ်ားအထဲမွာ ဦးသန္႔က ပိုၿပီး ထူးျခားမႈ ရွိေၾကာင္း၊ အေနာက္အုပ္စု အေရွ ႔အုပ္စုမွစၿပီး ၾကားေနႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးက အလြန္ေလးစားျခင္းကို ခံရသူ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈမွတ္သား ၾကရပါတယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳရာမွာ ဦးသန္႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနရပါက သူရဲ ႔အရည္အခ်င္းမ်ားကို ကမၻာက သိခြင့္ရရွိခဲ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢသို႔ ေရာက္ရွိလာ၍သာ သူ႔ရဲ ႔အရည္အခ်င္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက သိရွိခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္း ေကာင္းမြန္ရံုတင္မဟုတ္ဘဲ စိတ္ထားလည္း အလြန္မြန္ျမတ္ေကာင္းမြန္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို သူနဲ႔ ဆက္သြယ္ခြင့္ရရွိသူတုိင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားထားခဲ့တာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ဦးသန္႔ဟာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ သူရဲ ႔မိခင္ကို ကန္ေတာ့ရန္ မိခင္တုိင္းျပည္ ္ျမန္မာျပည္ သို႔ ျပန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ႏုိင္ငံရဲ ႔ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ေန၀င္းအား ဂါရ၀ျပဳ ႏႈတ္ဆက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး၊ စီစဥ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းအား တင္ျပရာတြင္ မေတြ႔လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ ငပလီသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။ ဦးသန္႔က ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ ႔ မူလ အစီအစဥ္အရ သြားျခင္းျဖစ္မည္ဆုိကာ သူကုိယ္တုိင္ လိုက္၍ ႏႈတ္ဆက္ပါမည္ဆုိၿပီး ငပလီသို႔ လိုက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ငပလီတြင္ ေတြ႔ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ မေတြ႔ရပဲ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ ေနာက္ေန႔ေစာေစာတြင္ ျပန္ၿပီး ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က ဦးသန္႔နဲ႔သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း) က မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ စကားစပ္မိၿပီး ေျပာၾကားရာမွာ “ဗိုလ္ေန၀င္းက ဘာျဖစ္လို႔လဲ မသိပါဘူးဗ်ာ၊ မအားလို႔ မေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာၿပီး၊ ျမန္ျမန္ျပန္ခဲ့ဆုိလု႔ိ ကြ်န္ေတာ္က သြားေတြ႔ရတယ္၊ ဟိုေရာက္ေတာ့ ဦးသန္႔က အလႅာပ သလႅာပ ေျပာၿပီး စကားေကာင္းေနေတာ့ ရုတ္တရက္ စကားမျဖတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ဦးသန္႔ကို အနီးကပ္ ေတြ႔ရၿပီး သူစကားေျပာတာ နားေထာင္ရတာနဲ႔တကယ့္ သူေတာ္ေကာင္း လူေတာ္ႀကီးတစ္ေယာက္ဆုိတာကို ကြ်န္ေတာ္ အကဲခတ္မိတယ္။ ဒီေတာ့ စကားျဖတ္ရမွာ အားနာၿပီး နားေထာင္ခဲ့ရတာေပါ့ဗ်ာ၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း ျပန္ေရာက္ေရာ၊ ဗိုလ္ေန၀င္းက ဘာလို႔ ဒီေလာက္ၾကာေနရတာလည္းကြ ဆုိၿပီး ဆူေတာ့တာပဲ၊ ေနာက္ေန႔ မနက္ေစာေစာ ျပန္မယ္ဆုိၿပီး ျပန္ေတာ့တာပါဘဲဗ်ာ” လုိ႔ ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ “ဦးသန္႔ကို ႏိုင္ငံတကာက လူေတြက ခ်ီးက်ဴးၾကတာလည္း မေျပာနဲ႔ဗ်၊ ကြ်န္ေတာ္ ခဏေတြ႔ရတာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ကို ေလးစားၿပီး ၾကည္ညိဳမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဗ်ာ” လုိ႔လည္း ေျပာတတ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ ႔က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္မွာ “ဦးသန္႔က ဦးႏုနဲ႔ နီးစပ္တယ္ဗ်၊ ဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ေန၀င္းက မေတြ႔ခ်င္တာ ျဖစ္မယ္” လို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးသလို “ဦးသန္႔ေတာ္တဲ့ အေၾကာင္းက ကမၻာမွာေတာင္ နာမည္ႀကီးေနေတာ့ လူေတာ္ မႀကိဳက္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ဘယ္ေတြ႔လို႔ ရပါ့မလဲ” လို႔လည္း ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကပါတယ္။ ဟုတ္ မဟုတ္မွာ ကာယကံရွင္သာ သိႏုိင္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုိလ္ေန၀င္း တက္္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ အေရးယူခံရသူေတြ လက္တြဲျဖဳတ္ခံရသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူႀကီးပိုင္းမွ ပါ၀င္သကဲ့သို႔ လူလတ္ပိုင္းမွလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ထူးျခားတာက အဲဒီ အေရးယူခံရသူ လက္တြဲျဖဳတ္ခံရသူမ်ားဟာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကစဥ္အတြင္း လူေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ ထင္ေပၚလာသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရပါတယ္။ လူေတာ္မ်ားဟာ တေန႔ေန႔မွာ ေျခရာတုိင္းလာႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆလို႔မ်ား အေရးယူခံခဲ့ရတာလား၊ အမ်ားထက္ေတာ္လို႔ ထင္ေပၚလာသျဖင့္ မနာလို ျဖစ္ၾကၿပီး၊ တြန္းၾကတုိက္ၾကလို႔ပင္ ျဖစ္တာလားဆိုတာ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ျဖစ္ လူေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆံုးရံႈးၾကရျခင္းဟာ မလိုလားအပ္တဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးဟာ အလြန္ႀကိဳးစားသူတစ္ဦးဟု နာမည္ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ ႔သား” လို႔ အမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းအား ဘုရားကဲ့သုိ႔ ကိုးကြယ္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းကဲ့သုိ႔ပင္ မွတ္ဥာဏ္အလြန္ေကာင္းၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအား အမည္ႏွင့္တကြ မွတ္မိသူ ျဖစ္တယ္။ အေလးျပဳပံုမွ အစ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ တူေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သူ ျဖစ္တယ္လုိ႔ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရး ေျပာင္ေျမာက္သူ တစ္ဦး အျဖစ္လည္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္မွာ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားအတြင္း တီးတုိးထင္ျမင္ခ်က္ ေပးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ “ဒုိ႔ဆရာႀကီးေတာ့ စိုးရိမ္ရတဲ့ အပိုင္းေရာက္လာၿပီ” လုိ႔ ေျပာလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေျပာၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာဘဲ အေရးယူ ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

No comments: