.

.

.

October 29, 2008

ေခါင္းေဆာင္ - အပိုင္း(၃)

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေၾကာင္းကို ဒီကေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ တိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ CEO ေတြ ႏွစ္ကုန္လို႔ အေျခအေနေကာင္းရင္ ဆက္လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး ကုမၸဏီေတြ အရံႈးေပၚရင္ တာ၀န္က ရပ္စဲျခင္း ခံၾကရပါတယ္။ ဘာေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေနပါတယ္ဆုိတာထက္ ျပည္သူေတြက “ရလဒ္” ဘယ္လို ထြက္လာတယ္ဆုိတဲ့အေပၚမွာပဲ အဆံုးအျဖတ္ ေပးၾကတဲ့ေခတ္ ေရာက္လာပါၿပီ။ ဘယ္လုိလုပ္ ေနပါတယ္ဆုိတာ CEO ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္သူေတြရဲ ႔ အလုပ္ပါ။ ေနာက္လုိက္ေတြ၊ ျပည္သူေတြ၊ ရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ ႔ အလုပ္မဟုတ္လုိ႔ပါ။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘယ္လို လုပ္ေနပါတယ္ တိုင္းျပည္ ဘယ္လိုေကာင္းေနပါတယ္လို႔ ေျပာေနတာထက္ အကိ်ဳးရလဒ္ကိုသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ဒါမွသာ တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ျပီး ကမာၻ႔အလယ္မွာ သိကၡာရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ Personal Characteristics ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေယဘုယ် သတ္မွတ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

 • Personality (ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး)
 • Knowledge (ပညာ)
 • Skills and Abilities (ကြ်မ္းက်င္မႈ/ စြမ္းရည္)
 • Experiences (အေတြ႔အႀကံဳ)
 • Learning (ေလ့လာသင္ယူမႈ)
 • Prejudice and Bias (ထင္ျမင္မႈ/ ဘက္လုိက္မႈ)
ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းရည္ဟာ တစ္ဦးခ်င္းရဲ ႔ ထိေရာက္စြမ္းအားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ အရင္က ဘာေတြ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့တယ္၊ အေတြ႔အႀကံဳ လႊမ္းမိုးမႈ၊ လ်င္ျမန္မႈေတြနဲ႔ တိက်မႈေတြ အေပၚ အေျခခံၿပီး အေျခအေနတစ္ရပ္ကို အမွန္ကန္ဆံုး သံုးသပ္ႏုိင္မႈေတြဟာ အရည္အခ်င္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားထဲက အမွန္ကို ရွာေဖြႏုိင္မႈလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

Path-goal ခ်ဥ္းကပ္မႈက ေလးမ်ိဳးေသာ အမူအက်င့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ပါေသးတယ္။

 • Supportive Leadership
 • Directive Leadership
 • Participative Leadership
 • Achievement-oriented Leadership
ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ဘက္စံုေတာ္သူ အလြန္ရွားပါတယ္။ သန္ရာသန္ရာ၊ စြမ္းရာ စြမ္းရာ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ Supportive Leadership က ေနာက္လိုက္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း၊ ပံ့ပိုးေပးၿပီး Directive Leadership က မူ၀ါဒေပး၊ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚတင္ေပးတဲ့ေနရာမွာ အေလးသာပါတယ္။ Participative Leadership က အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားပိုေကာင္းၿပီး Achievement-oriented Leadership က ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ အေျခခံ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာကို အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလြန္းတာ ေတြ႔ႏုိင္မွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ အထက္ပါ အရည္အခ်င္းေတြ အားလံုး ပါရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အားသန္ရာကို ထပ္ခြဲျခမ္းျပလိုက္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ Directive မရွိရင္ ဘာမွ လုပ္မရပါဘူး။ “တက္” မပါတဲ့ သေဘာၤ သြားခ်င္ရာသြား ျဖစ္သြားပါ့မယ္။

ဒီေနရာမွ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္အေနနဲ႔ သံုးသပ္ျပခ်င္တာကေတာ့ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာရွိရမဲ့ ဒီအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုပါသလားဆိုတာကိုပါ။ ဒီေလးခ်က္မွာ ပထမ တစ္ခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ ေနာက္လိုက္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးဖို႔ဆိုတာ တပ္ေျပးေတြမ်ားေနျပီး တပ္ေအာက္ေျခမွာ ခြက္ေပ်ာက္ ေနလို႔ ျပည္သူအေပၚမွာလည္း နာဂစ္လို အျဖစ္ဆုိးမွာေတာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို မျပဳႏုိင္ခဲ့လုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္ လံုး၀ မျဖစ္သင့္တာကို ေတ႔ြရပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ မူ၀ါဒေပး၊ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚ တင္ေပးတဲ့ေနရာမွာလည္း စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းေနတဲ့ ဗေလာင္းဗလဲ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ကို မေပးႏိုင္ေသးတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တတိယ အခ်က္ကို ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားပိုေကာင္းေစတာ ဆုိရာမွာ ယေန႔ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆုိတာကုိ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိတာကလည္း ေခါင္းေဆာင္မပီသရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး စတုတၳအခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ အေျခခံ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး မရွိလုိ႔ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ကေတာ့ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဘက္ဘက္က ေအာက္တန္းေနာက္တန္း က်ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိေရာက္စြမ္းရည္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ Effective Leadership ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပါပဲ။ မတူတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြကို သတိထားမိမွာပါ။ သမာရုိးက် ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အစဥ္အလာကို ဖက္တြယ္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ထိေရာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ Effective Leadership ဆုိၿပီး ကြဲျပားလာပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြဟာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 • Objectivity Vs Perception
 • Acceptance Vs Rejection
 • Individual Vs Group Performance
 • Productivity Vs Satisfaction
 • Level of Analysis
စြမ္းရည္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ အျမင္ကိုပိုၿပီး တန္ဖိုးထားပါတယ္။ အရာရာကို လက္ခံမႈထက္ ျငင္းပယ္မႈ၊ ေစာဒကတက္မႈကို ပိုၿပီး ႀကိဳဆုိပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ေဆာင္ရြက္မႈထက္ Group Performance ဆုိတဲ့ လူစုရဲ ႔ စြမ္းအားကို ပုိၿပီး ေရွးရႈပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈထက္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကို ဦးစားေပးပါတယ္။ ဘာကို ေျပာခ်င္သလဲဆုိေတာ့ ဥပမာ- တစ္ႏွစ္ အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ထုတ္သင့္တယ္ဆုိတာထက္ အရည္အေသြး ဘယ္လုိပိုေကာင္းလာသလဲဆိုတဲ့ဘက္ကို ေရွးရႈတာပါ။ ကုမၸဏီခြဲ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိတာထက္ အက်ိဳးအျမတ္ ဘယ္ေလာက္ ပိုရသလဲဆုိတာမ်ိဳးကို ေျပာခ်င္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Level Of Analysis ကေတာ့ ေတာ္ရိေလ်ာ္ရိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈမ်ိဳးထက္ ထဲထဲ၀င္၀င္၊ ပကတိအေျခအေန၊ အနာဂါတ္ အျမင္ကို ထည့္သြင္းေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို ေျပာခ်င္တာပါ။

ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ သာမန္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိသလို သာမန္လြန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ Effective Leader ေတြက သမားရိုးက် မဟုတ္တဲ့ သာလြန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ ဦးေဆာင္မႈကလည္း မိရုိးဖလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟုတ္ပါ။ ရလဒ္ေကာင္း၊ နည္းလမ္းေကာင္း ဖန္တီးေပးႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ္ေကာင္း မရခဲ့ရင္ Effective Leader အမည္တပ္ဖို႔ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ Leader နဲ႔ Effective Leader ကို ေယဘုယ် သေဘာအားျဖင့္ ရလဒ္/ အလားအလာေတြနဲ႔ ခြဲျခားေပးပါတယ္ ဆိုတာ တင္ျပရင္း ေနာက္တပတ္မွာေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေပးလို႔ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံနဲ႔ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံက ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပသြားပါမယ္။

No comments: