.

.

.

November 7, 2008

အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတြင္းေရး - အပိုင္း(၄)

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးကို ဗုိလ္ေန၀င္း၏ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံမည့္သူလို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားစာေစာင္မ်ားကမူ အတိအလင္းပင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအ၀ိုင္းကမူ သူ႔အတြက္ စိုးရိမ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

တခါတရံတြင္ လူႀကီးမ်ားကို အေရးယူရသည့္ ကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔အေနနဲ႔ စိတ္မေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရိွေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ဘယ္သူ႔ကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေရးယူတဲ့အခါမွာ ဥပေဒနဲ႔ ေဘာင္၀င္ေအာင္ လုပ္ရန္မွာၾကားထားေၾကာင္း အခ်ိဳ ႔မွာ ကိုယ့္က်င့္တရားနဲ႔ မဆုိင္ပဲ အျခားအေၾကာင္း ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူရျခင္း ျဖစ္ေပမဲ့ ဥပေဒေဘာင္၀င္ေအာင္ လုပ္ရသည့္အတြက္ အက်င့္ စာရိတၱနဲ႔ ပတ္သက္သလို ျဖစ္ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သူ႔အေနနဲ႔လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပတတ္ပါတယ္။

ပါတီ တြဲဘက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေသာင္းၾကည္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ သူ႔ကို တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခံခဲ့ရပါတယ္။ ထုိေနာက္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ ဧည့္ခံပြဲတစ္ခုမွာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးက “ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ေရွာင္လုိ႔မရေတာ့တဲ့အတြက္ ေပးတဲ့ရာထူးကို ယူခဲ့ရတယ္၊ ရာထူးပိုႀကီးလာရင္ အႏၱရာယ္နဲ႔ ပိုၿပီး နီးလာၿပီဆုိတာကို သိတယ္၊ အတိတ္ဘ၀က ကံလို႔ပဲ သေဘာထားရေတာ့မွာပဲ” ဟု ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘာမဆုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔အား တဘက္တြင္ အလြန္ေၾကာက္လန္႔ၾကေပမဲ့ တဘက္မွာ ယံုၾကည္အားထားမႈ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကို ဘ၀တံုးေအာင္ မလုပ္လိုသူတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ အေရးမယူမီ ႏႈတ္ျဖင့္ သတိေပးျခင္း ႀကိမ္းေမာင္းဆူပူျခင္းမ်ား ျပဳတတ္ပါတယ္။ ဆင္ျခင္သြားသူမ်ားမွာ အေရးယူ မခံရသည္က မ်ားပါတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရး အျမင္ရွိသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဘက္ဘက္က စဥ္းစားေလ့ရွိပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး တင္ဦးအား အေရးယူၿပီးကာစက ေထာက္လွမ္းေရးမွ အရာရွိမ်ားနဲ႔ ဧည့္ခံပြဲ တခုတြင္ အရက္ ေသာက္ၾကရင္း လူရွင္းသြားတဲ့အခါ ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာခဲ့ရာမွာ “ဦးစီးခ်ဳပ္ ေတာ့ သြားၿပီ က်ဳပ္ကိုလည္း တသက္လံုး ေက်နပ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ လူႀကီးေတြလည္း ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ၊ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မၾကည့္ၾကဘူး၊ က်ဳပ္ကို ရန္သူထင္ေနသ၍ေတာ့ ေသၾကဦးမွာပဲ” လုိ႔ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႔ ဆိုလုိခ်က္ကို ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ား နားလည္ခဲ့ၾကပါတယ္။


မိမိႏုိင္ငံမွ အရင္းအႏွီး မထုတ္ႏုိင္ေသးတဲ့ကာလမွာ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွသာ တုိးတက္မႈ ရႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယင္းသို႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရျခင္းရဲ ႔ အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္၍ ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းရဲ ႔ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိေသး၍ မလုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာရပါတယ္။

အခိ်ဳ ႔ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႀကိဳးနီစံနစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီး အခ်ိဳ ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ပဲ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မရရွိခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ပို႔ကုန္တုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးႏုိင္ရန္ အဖဲြ႔ဖြဲ႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳး ရွိခဲ့ပါတယ္။ စတင္လုပ္ရာမွာ မည္သည့္ ၀န္ႀကီးကမွ တာ၀န္မယူခဲ့ပဲ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၾကည္သိန္းအား ဥကၠ႒ အျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၾကည္သိန္းဟာ တပ္မေတာ္ လူေဟာင္းႀကီးျဖစ္ၿပီး ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမွာ အားရစရာ ေကာင္းေအာင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိကာ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးကို ဥကၠဌခန္႔၍ ပို႔ကုန္တုိးျမႇင့္ေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဟာ ၀န္ႀကီးေလသံနဲ႔ အာဏာသံုးလာတဲ့အခါ ဌာနအသီးသီးမွ အႀကီးအကဲမ်ားဟာ အစည္းအေ၀းပင္ မတက္ေရာက္ၾကေတာ့ဘဲ အထက္တန္း စာေရးေလာက္ အရာရွိငယ္ေလာက္သာ တက္ေရာက္ၾကပါေတာ့တယ္။ အဲဒီႏွစ္မွ စၿပီး လုပ္ငန္းက်ဆင္းခဲ့ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ုထပ္ခါတလဲ အေၾကာင္းျပရသည္အထိ ပို႔ကုန္အေျခအေန ဆုိး၀ါးသြားခဲ့ရပါတယ္။

ကုလသမဂၢ နဲ႔ အဲဒီ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားဟာ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ မိမိႏုိင္ငံမွ လူခံမ်ား ရွိရင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရာမွာ ပိုမုိၿပီး လြယ္ကူမႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားက ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရံုးမွ ေထာက္ခံျခင္း မျပဳသျဖင့္ လက္လြတ္ခဲ့ရပါတယ္။ တခါက ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာ ပိုလန္သူမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ၾကၿပီး ေဒါက္တာဘဲြ႔ မာစတာဘဲြ႔ စတဲ့ ပါရဂူ ဘဲြ႔မ်ားျဖင့္ ကုလသမဂၢ မွ စၿပီး အျခား ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက အလုပ္ခန္႔အပ္ခံ ထားရသူမ်ား ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးရံုးမွ ေထာက္ခံခ်က္ မေပးသျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ၾကရပါတယ္။ ယခင္ စီမံ/ဘ႑ာ ဒု၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအးကို သြားေရာက္ ခဲ့တုန္းက တင္ျပၾကသျဖင့္ အဲဒီအခ်ိန္က ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦးေလးေမာင္သို႔ ဆက္လက္ တင္ျပရာ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားရခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးလိုမ်ိဳးမွာ လူႀကီးတစ္ဦးရဲ ႔သားတစ္ေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံျခား သံရံုးမ်ားမွာ သံအမတ္ႀကီးထက္ တန္ခိုး ႀကီးၿပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခဲ့တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လူႀကီးသားျဖစ္တာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတုိင္းက အလြန္ေၾကာက္ၾက ရၿပီး၊ သူခိုင္းတာ လုပ္ေပးခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒီလို မလိုလားအပ္တဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကို ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး အား တင္ျပၾကတဲ့အခါ သည္းခံၾကဖုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ ႔ အေျဖမွာ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ အရပ္ဘက္ကို သြားကတည္းက မွာလုိက္တယ္ မဟုတ္လား၊ ဘမဆို လုပ္ခ်င္ရာကို ဇြတ္မလုပ္နဲ႔ မူ ကို အရင္ခ်ဖို႔ တိုင္ပင္ၿပီးလုပ္ၾက၊ မူခ်ၿပီးမွ မူ အတုိင္း လုပ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ၾကလို႔ က်ဳပ္ ေျပာခဲ့တာ မွတ္မိတယ္ မဟုတ္လား၊ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ဘဲ မူ နဲ႔ လုပ္ရင္ အဲဒီလို ေကာင္ေတြ ဘယ္ရွိႏိုင္မလဲ” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ပတ္မွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးေတြက အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား တစ္ရပ္ ထူေထာင္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ တစ္ေန႔တျခား ေ၀းသထက္ ေ၀းကာ သမိုင္းေၾကာင္း ညစ္ႏြမ္းခဲ့ပံုကို ေရးသား တင္ျပပါဦးမယ္။

No comments: