.

.

.

October 15, 2008

တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

870 ေခၚ “ဖား” ေကာင္းတဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္

ေဆာင္းပါးရွင္ - Lt.Comet (တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦး)

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

ဗမာ့ တပ္မေတာ္မွာ ေအာက္ေျခစစ္သည္မ်ား ငတ္ျပတ္ေနသေလာက္ အထက္အရာရွိမ်ားက အေပၚဖား ေအာက္ဖိ ေနၾကပံုမ်ားကို တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးက Lt.Comet ကေလာင္နံမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္အား ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖုိးတရုတ္ထံသို႔ ေရးသားေပးပုိ႔လာပါတယ္။ Lt.Comet ဟာ ထက္ပုိင္ ကေလာင္အမည္ခံ အရာရွိ ကဲ့သုိ႔ပင္ ေမၿမိဳ့ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိေနာက္တစ္ဦး ျဖစ္ကာ ထူးခြ်န္လို႔ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ ခံရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းဆင္းျခင္း ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားသို႔ သာမန္အရာရွိမ်ားကဲ့သို႔ ၾကာျမင့္စြာ မေနရဘဲ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္တန္း တက္ေနတုန္း အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနမႈ အေပၚ စိတ္ပ်က္ကာ အျမင္မွန္ ရၿပီး တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆႏၵျပင္းျပသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ေပးပို႔လာတဲ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိ Lt.Comet အား ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေအာက္ေျခစစ္သားမ်ားဆိုတဲ့ အသံုးအႏွဳန္းက ဗိုလ္မွ စ၍ ရဲေဘာ္အထိပါ၀င္ ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗိုလ္ၾကီး ျဖစ္သြားပါက ဗိုလ္ၾကီးမ်ားမွာ တပ္ရင္း၏ ဦး၊ေရး၊ေထာက္(စစ္ဆင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ စစ္ေရးနဲ႔ စစ္ေထာက္ကိစၥရပ္မ်ား) စသည္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရေသာ အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ လာဘ္စားမွဴမ်ားကိုပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ ၾကံစည္ၾကရေသာ အရာရွိမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီး ၄င္းတို႔ သည္လည္း မိမိ၏ အိတ္ကဒ္ထဲသုိ႔ သာထည့္ေသာ သူမ်ား ဘ၀သို႔ေရာက္ရွိ သြားပါေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရွိ စစ္သည္ (စစ္သည္ဆိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမွ ရဲေဘာ္အထိ သံုးႏွဴန္းေသာ စစ္သံုး စကားျဖစ္ပါသည္) အင္အားမွာ ၄ သိန္းရွိသည္ဟု အမ်ားျပည္သူေတြကို ေၾကျငာထားေသာ္လည္း ကက (ၾကည္း) တြင္ အမွန္တကယ္ရွိိေသာ စစ္သည္အင္အားမွာ ၂ သိန္းေက်ာ္မွ်သာ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမွန္တကယ္ ေျမျပင္(တပ္ရင္း) တြင္ရွိေသာ အင္အားမွာ ၂ သိန္းပင္ မျပည့္ပါ။ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကက (ၾကည္း) စာရင္းတြင္ ၂ သိန္းရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသနည္းဆိုေသာ္ ေအာက္ေျခတပ္ရင္းမ်ားသည္ မိမိတပ္ရင္း အတြင္း၌ ရဲေဘာ္မ်ား ထြက္ေျပးမွဴမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ရဲေဘာ္မ်ား၏ လစာမ်ားကို တပ္ရင္းမွဴးမ်ား ထံသို႔ ဆက္သၾကရေသာေၾကာင့္ စစ္သည္အင္အား ထိုသို႔ကြာဟခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္ရင္းတစ္ရင္း၌ ရွိရမည့္ အင္အားမွာ ၇၀၀ ဦးခန္႔ရွိရမည္ဆိုေသာ္လည္း အခုလတ္တေလာရွိေသာ အင္အားမွာ ၁၅၀ဦး ရွိေသာ တပ္ရင္း ၅၀ ရင္းခန္႔ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ပင္အေတာ္ကေလး ကံေကာင္းေသာ တပ္ရင္းမ်ားဟု ေျပာရမလိုျဖစ္ေနပါသည္။ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားသည္လည္း မိမိအိတ္ကဒ္ထဲသို႔ ထည့္လိုက္ရေသာ ေငြမ်ားမွာ ၾကာရွည္မခံပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ တပ္မ ၁ ခု၏ လက္ေအာက္၌ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းရွိပါသည္။

တပ္ရင္းမွဴးမ်ားသည္ တပ္မမွဴး၏ အိမ္သို႔ တစ္လ လွ်င္ ဆန္ ၁ အိတ္ ႏွင့္ ဆီပံုး ၁ ပံုး ပံုမွန္ ေပးၾကရပါသည္။ ဤသည္ကား ပံုမွန္ဆက္သရေသာ ဆက္သမွဴမ်ိဳး ျဖစ္ျပီး စစ္ဆင္ေရးကာလမ်ား၌ တပ္မမွဴးထံသို႔ သြားေရာက္ကာ ေၾကးၾကီး ဆက္သမွဴမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကရ ျပန္ပါသည္။ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မရွိပါက ယင္းတပ္ရင္းသည္ ဆိုးသြမ္းလွေသာ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိသြားရပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားမွာ မိမိရဲေဘာ္မ်ားအား သနားခ်င္သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္မူ မိမိ၏ အသက္ႏွင့္ မိမိ၏ စည္းစိမ္မ်ား ရာထူးအာဏာမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ရန္အတြက္ တပ္ရင္း စာရင္းဇယားမ်ားထဲမွ ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တပ္မမွဴးမ်ားကို ဆက္သေနၾကရပါသည္။ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားသည္ ဤက့ဲသို႔ေသာ ဆက္သမွဴမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ တပ္မမွဴးမ်ား သည္လည္း တိုင္းမွဴးမ်ားထံသုိ႔ အလားတူ ဆက္သမွဴမ်ိဳးမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾက ရပါသည္။ ထုိ႔အတူ အခ်ိဳ႕တပ္ရင္းမွဴးမ်ားသည္ တပ္မမွဴးမ်ားႏွင့္ သင္တန္း တစ္ပတ္စဥ္ထဲ ဆင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါက ၄င္းတပ္ရင္းသည္ မည့္သည့္ကိစၥကိုမွ ဂရုမစိုက္ဘဲ ယင္းတပ္ရင္းမွဴး အိတ္ကဒ္ထဲသုိ႔သာ ေငြမ်ား ၀င္သြားသည့္ ဘ၀သို႔ေရာက္ရျပန္ပါသည္။

ထိုတပ္ရင္းမ်ားတြင္ရွိေသာ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ သနားစရာ အေကာင္းဆံုး ဘ၀ ျဖစ္ရပါသည္။ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ စြဲေနေသာ ခံယူခ်က္တစ္ခုမွာ ထမင္းစား သစၥာဆိုရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ "ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေကၽြးေသာ ထမင္းကိုစား၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သစၥာကို ေစာင့္သိရိုေသပါမည္" ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရဲေဘာ္မ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ရွိေသာ အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္မွ သူတုိ႔ကို ထမင္းေကၽြးထားသည္ ဆိုသည့္ စကားရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ ထမင္းေကၽြး ထားေသာေၾကာင့္ အထက္ အၾကီးအကဲမ်ား ခိုင္းေသာ ကိစၥ ဟူူသမွ်ကို မျငင္းပယ္ဘဲ အရာအားလံုးလုပ္ေပးေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ဘ၀မွာ တကယ္ပင္ သနားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ တပ္မေတာ္အတြင္း၌ ျပည္သူမ်ားကို ေျပာဆိုရာတြင္ က်င့္၀တ္ ၆၀ ကို အေျခခံျပီး ေျပာဆိုၾကေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားမွာ အထင္ၾကီးၾကေပမဲ့ က်င့္၀တ္ဆိုေသာ စာပုဒ္မ်ားသည္ စာထဲ၌သာ ရွိျပီး အျပင္ဘ၀တြင္ ထို မူကို မူ အေနနဲ႔သာထား၍ လူေတြက လုပ္ခ်င္ရာကိုသာ လုပ္ေနၾကေသာ စစ္တပ္၏ သေဘာတရားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ေရးသားလိုက္ ရပါသည္။

ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ မဆိုထားနဲ႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအေပၚေတာင္.အျမီးက်က္ အျမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစား ႏိုင္ထက္စီးနင္း အေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ ေလာဘရွင္ စစ္အာဏာရူးေတြ ေခါင္းေဆာင္ေနေသာ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ နလံမထူႏိုင္တာ ဘာမွမဆန္းပါ။ ဒီစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေၾကာက္ဆံုးကလဲ တပ္အတြင္းက လူေတြ ဘက္ေျပာင္းမွာ ကိုသာျဖစ္လို႔ ဗိုလ္ၾကီး၀င္းထိန္ကိုေတာင္ ျပန္မလႊတ္ရဲဘဲ ျပန္ဆြဲလိုက္ တာကိုက သက္ေသျပလိုက္ပါသည္။ ေျမြေျမြခ်င္း ေျချမင္ ဆိုသလို ေဖါက္ျပန္ေနေသာ နအဖ အေၾကာင္းကို တပ္မေတာ္သားမ်ားအားလံုး သိရွိနားလည္ျပီး ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္မက်န္ေအာင္ ျဖိဳခြင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။ တဆက္ထဲမွာပင္ တပ္အတြင္းကို စည္းရုံးလႈပ္ရွားၾကပါရန္ႏွင့္ ဘက္ေျပာင္းလာေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို လက္ကမ္းၾကိဳဆိုၾကပါရန္ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။

No comments: