.

.

.

October 5, 2008

အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတြင္းေရး - အပိုင္း(၁)

အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါး တင္ဆက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား -

ဦးေန၀င္းဟာ တစ္ဦးတည္းေသာ အကိုးကြယ္ခံ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဘ၀ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လို ဥာဏ္နီ ဥာဏ္နက္ေတြ သံုးၿပီး စက္ပုန္းခုတ္သြားတယ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ကို အမွန္ ယံုၾကည္မႈ မရွိခဲ့ဘဲ ဦးေန၀င္းႏွင့္ အေပါင္းအပါတုိ႔ရဲ ့ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္သာ လုပ္ခဲ့ၾကပံု၊ ခြင့္လႊတ္ ႏုိင္ဖြယ္ မရွိေသာ အမွားႀကီးမ်ားကို ဦးေန၀င္းဟာ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပံု၊ ျဖဳတ္, ထုတ္, ခ် ခံရေသာ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးအေၾကာင္း၊ မ်က္မွန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးအေၾကာင္း၊ ဦးေန၀င္းရဲ ႔ အတြင္းေရး ဇာတ္လမ္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ေတာခုိခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္စြာျမင့္ အေၾကာင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုိလားျပီး အာဏာရွင္ေတြကိုျဖဳတ္ခ်ဖ႔ို ၾကံစည္တဲ့ ဗိုလ္ႀကီးအံုးေက်ာ္ျမင့္ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရပံုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကိုခံယူခဲ့ႏိုင္တဲ့ သူရဲေကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရတင္ဦးအေၾကာင္း စတာေတြ ပါ၀င္တဲ့ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ၾကည္ေဆြရဲ ႔ အာဏာရွင္ႀကီး မ်ား၏ အတြင္းေရး စာအုပ္ကို စာဖတ္သူမ်ား ဗဟုသုတ ရရွိေစဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖုိးတရုတ္ က အပတ္စဥ္ အခန္းဆက္တင္ျပဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့သူ ဒု- ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၾကည္ေဆြဟာ ဒီစာအုပ္ငယ္ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ကရရွိခံစားခဲ့ရတဲ့ ေရာဂါ ေ၀ဒနာနဲ႔ပဲ ကြယ္လြန္သြားရရွာပါတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ မိသားစု၀င္မ်ားလည္း မၾကာခဏ ေခၚယူစစ္ေဆး ေမးျမန္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ဤ စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္ အေနနဲ႔ တင္ျပရာမွာ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိး က်ဆံုးသြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အာဏာရွင္ စနစ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာ ညးႇိႏြမ္း က်ဆင္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္လုိ႔ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတဲ့ အခ်ိဳ ႔ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီစစ္ တည္းျဖတ္ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ န၀တေခတ္၊ နအဖေခတ္တို႔မွ အာဏာရွင္မ်ားရဲ ႔ အတြင္းေရးမ်ားနဲ႔ ဤစာအုပ္ပါ အာဏာရွင္ေတြရဲ ႔ အတြင္းေရး ဇာတ္လမ္းမ်ား ဆက္စပ္မႈ ရွိခဲ့ပံုေတြကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖုိးတရုတ္က စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး ဒီစာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာရိုးထားကာ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနနဲ႔ အက်ံဳး၀င္ေနတဲ့ စစ္တပ္အတြင္းေရး အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အသစ္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု အပတ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး အေၾကာင္း ဦးစြာ တင္ျပသြားပါမယ္။


တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး- အပိုင္း (၁)

ယခင္က တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စစ္ေျမျပင္ ေထာက္လွမ္းေရး သေဘာတရားေလာက္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးပညာမ်ားကိုသာ မေတာက္တေခါက္ သင္ၾကားရေစၿပီး တာ၀န္ေပးခဲ့ရသျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရး အမႈထမ္း ေရြးခ်ယ္မႈမွစၿပီး တပ္ဖြဲ႔စည္းမႈအထိ ျဖစ္သလိုသာ စခန္းသြားခဲ့ၾကရပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ တပ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ မကူညီႏုိင္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိစဥ္အခါက တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ “ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်” ဟူသကဲ့သုိ႔ စိတ္မွန္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သတင္းၾကားႏွင့္လည္းေကာင္း စစ္ဆင္ေရး လုပ္ရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္သူႏွင့္ ထိပ္တုိက္တုိးမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူက လာတုိက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ၾကရၿပီး မိမိတပ္မ်ားက ေထာက္လွမ္းစီမံခ်က္ျဖင့္ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ အဲဒီေနာက္ ေထာက္လွမ္းေရးကို အင္အားတုိးခ်ဲ ႔လာရာမွ တန္ခိုးထြားလာၿပီး အာဏာရွင္ေတြရဲ ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာၿပီး တပ္တြင္းအာဏာလုပြဲေတြမွာ အသံုးခ်ျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို လွ်ိဳ ႔၀ွက္ ေထာက္လွမ္းကာ လက္နက္ပုန္းမ်ားျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အသြင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျဖစ္လာပံုေတြကို တင္ျပသြားပါမည္။ ဒါ့အျပင္ အာဏာရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းအား ဖ်က္သိမ္း ပစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထပ္မံ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ ဦးစီးတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲ႔ြဟာ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာပံုေတြကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္က စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားမွ တဆင့္ ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးကို စိတ္၀င္စားမႈ အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိုယ္တိုင္ အၿမဲႀကီးၾကပ္ခဲ့ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမွစ၍ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ညႊန္ၾကားေလ့ရွိပါသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ ဗုိလ္မွဴးတင္ဦးက ႀကိဳးစားခဲ့ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးလြင္တုိ႔က ညႊန္ျပကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ အင္အားမွာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အင္အားမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္တြင္း၌ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါသည္။

တခ်ိန္က ကရင္လက္နက္ကုိင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေမာင္ေမာင္သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ အေတာ္ထင္ရွားသူ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အလြန္ေလ့လာသူ ျဖစ္၍ ယခင္က ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးမ်ားကပင္ ေလးစားျခင္းကို ခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံတခု၏ တပ္မေတာ္ပီပီ “မူ” ထက္ “လူ” ကို အေရးထား အဆံုးအျဖတ္ ျပဳသြားသည္မွာ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါသည္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းသမွ် ႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္မႈကို အဟန္႔အတား ျပဳေနမည္ဟု ယံုၾကည္သူ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အလြန္အားမရျဖစ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးလြင္မွာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အား အလြန္ေၾကာက္ရေၾကာင္း မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးတင္ဦးႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ဗိုလ္မွဴးတင္ဦးက တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေတာ့မည္ဆုိကာ ေထာက္ၾကံ့ၿမိဳ႔နယ္ ဘက္တြင္ ၿခံႀကီးမ်ား၀ယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကို အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္သည္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အားမရရာမွ အေမရိကန္ စီအုိင္ေအႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရခဲ့ၿပီး လွ်ိဳ ႔၀ွက္ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရန္ အႀကီးအက်ယ္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ဗိုလ္မွဴးတင္ဦးကလည္း ေဘာင္ဒရီလမ္းတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းမ်ားကို စတင္၍ ကိုင္တြယ္ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးတင္ဦးသည္ အဂၤလန္တြင္ တပ္ထိန္း သင္တန္းတက္ခဲ့ရသျဖင့္ စစ္သံု႔ပန္းမ်ား ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုိလ္မွဴးေလးေမာင္ (ျပည္သူ႔တရားသူႀကီး အဖဲြ႔၀င္) ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခား ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းမ်ားကို လွ်ိဳ႔၀ွက္ တက္ေရာက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းမွ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္မွဴးတင္ဦးသည္ ဗုိလ္မွဴးေလးေမာင္ အကူအညီျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းမ်ားကို အင္တုိက္အားတုိက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔အား အထူး အကူအညီ ျဖစ္ေစခဲ့သူမွာ အဂၤလန္ ရွက္ဖီးရဲ သိပၸံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးမွ အလုပ္မခန္႔ေသာ ဗုိလ္မွဴးေအးလြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးေအးလြင္အား ေတြ႔ရွိ၍ တပ္မေတာ္အရာရွိ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဗုိလ္မွဴးေအးလြင္မွာ တကၠသိုလ္တြင္ ဓာတုေဗဒဆရာ လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ရဲ သိပၸံမွ ဆင္းလာခဲ့သူ ျဖစ္ရံုမွ်မက အေမရိကန္ အီလီႏြိဳင္းရွိ အသံုးခ် သိပံၸေက်ာင္းမွ မႈခင္းစံုစမ္းေရး သိပံၸ ပညာဘြဲ႔ကိုလည္း ရရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းမ်ားတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ သိပံၸပညာရပ္မ်ားအား သင္ေပးႏုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ သံုးဦး၏ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ေပးၿပီးသူ တပ္မေတာ္အရာရွိ အၾကပ္တပ္သားမ်ား အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ တက္ၿပီးေနာက္ ဗုိလ္မွဴးတင္ဦးသည္ ဗုိလ္ခ်ုဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လြင္တုိ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူ၍ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္သစ္မ်ား ဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းတက္ၿပီး၍ တပ္အေတြ႔အႀကံဳ ရရွိၿပီးေသာ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ား အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း၊ တပ္မ၊ တပ္ရင္းမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရယူ၍ အသစ္ဖြဲ႔ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ တပ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္၀င္ဆန္႔မႈရွိၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးပညာ တတ္ေျမာက္ၿပီးသူမ်ားကို အသံုးခ်လာျခင္းျဖစ္၍ တပ္မ်ား၏ အကူအညီရရွိျခင္း၊ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ ပိရိစြာ ေနထုိင္တတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသိသိသာသာ ေအာင္ျမင္လာခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယပိုင္းမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္စြာျမင့္ ရုတ္တရက္ ေတာခိုသြားမႈေၾကာင့္ တပ္တြင္း ႀကီးမားစြာ ဂယက္ရိုက္သြားပံုကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမယ္။

No comments: