.

.

.

November 6, 2008

ေခါင္းေဆာင္ - အပိုင္း(၄)

ယေန႔ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံဟာ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ျပည့္စံုမႈ၊ လံုၿခံဳမႈ၊ တုိးတက္မႈကို ေပးေနတာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ သိကၡာကို တန္ဖုိးထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ Challenge Bank က Brain Carroll ဟာ ယံုၾကည္မႈ၊ သိကၡာဆုိတဲ့ Credibility နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း တဲ့တိုး စကားတစ္ခု ေျပာသြားဖူးပါတယ္။

"Without credibility, you can't lead"

ယံုၾကည္မႈ၊ သိကၡာရဲ ႔ အေရးပါမႈဟာ Leadership မွာ တင္မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ဆက္ဆံရာမွာလည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဦးေဆာင္သူေတြမွာ အဓိက မရွိမျဖစ္ အရည္အခ်င္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔ကဆို "Credibility is the foundation of leadership" လို႔ေတာင္ ေျပာၾကပါေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ယံုၾကည္မႈ တစ္ခု အတြက္ သ႔ူရဲ ့အသက္ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို သိကၡာရွိရွိ ေပးဆပ္ျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းစစ္စစ္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ ႔ကို ေ၀ဟင္မွ ေတြ႔ရပံု

Credibility ဆုိတဲ့ ယံုၾကည္မႈ၊ သိကၡာကို ဘာနဲ႔ တုိင္းတာမလဲ ဆုိတာ အမူအက်င့္၊ လုပ္ရပ္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

  • Leader practice what they preach.
  • They walk the talk

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇယားေလးကိုလည္း စာဖတ္သူေတြ ဗဟုသုတရရွိေစဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖုိးတရုတ္က ဆက္လက္ တင္ျပခ်င္ပါေသးတယ္။အထက္ပါ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားဟာ တုိက္ႀကီး (၆) တုိက္မွ လူမ်ားရဲ ႔ ေရြးခ်ယ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီ တုိက္ႀကီး (၆) တုိက္ကေတာ့ အာဖရိက၊ ေျမာက္အေမရိက၊ ေတာင္အေမရိက၊ အာရွ၊ ဥေရာပ နဲ႔ ၾသစေၾတးလ် တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဓိက ေရြးခ်ယ္တဲ့ လူအမ်ားစု ကေတာ့ အေမရိကန္မွ ျဖစ္ပါတယ္။


  • Their actions are consistent with their words.
  • They put their money where their mouth is.
  • They follow through on their promises.
  • They do what they say they will do.

အားလံုးကို ၾကည့္ရင္ Leadership ဟာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ အမ်ားအတြက္ အေျခခံၿပီး သူတုိ႔ ေျပာသလုိ လုပ္ႏုိင္မႈ အေပၚ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သြားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ အမ်ားအတြက္ အေျခမခံဘဲ ငါ့အတြက္ ငါ့အမ်ိဳးအတြက္ ငါ့မိန္းမ ငါ့သားသမီး ေကာင္းစားဖို႔သာ လုပ္ေနၾကတဲ့ ယေန႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ ေနရာက ဖယ္ရွားၾကဖို႔သာ ျမန္မာျပည္သားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိ ေနပါတယ္။ သူတို႔ေျပာသလို တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သမ်ွေတာ့ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူ ဟူသမွ် အခ်ိန္နဲ႔အမွ် စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ေရးအတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေနာက္တစ္ပတ္မွာေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္ၿပီး ပညာအေျခခံ ေခတ္ျဖစ္လို႔ ရပ္တည္မႈ၊ တုိးတက္မႈေတြ အတြက္ မည္ကာမတၱ မဟုတ္ဘဲ တကယ့္ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြ လုိအပ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ထင္ရွားတဲ့ သာဓက အျဖစ္ ကိုးရီးယားက Kim Jung-tae အေၾကာင္းကို တင္ျပသြားပါမယ္။

No comments: