.

.

.

December 8, 2008

အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတြင္းေရး - အပိုင္း(၆)

အဆုိး၀ါးဆံုးမွာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ဘ၀လံုၿခံဳေရးဆုိလို႔ ဘာမွ မရွိေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ားမွ လဲြၿပီး တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တရား၀င္ တင္သြင္းလာတဲ့ ေဆး၀ါးရယ္လို႔ လံုး၀ မရွိခဲ့ပါ။ ဘီပီအုိင္မွ ထုတ္တဲ့ ေဆး၀ါးမ်ားကိုလည္း အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ားထံမွ တဆင့္သာ တန္ဖုိးႀကီးစြာ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကရပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ တန္ဖိုး အရွိဆံုး အသက္ရွင္မႈကိုပင္ အာမခံခ်က္ လံုး၀ မရွိေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လုပ္သားျပည္သူ အမ်ားစုမွာ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ားလို ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚ အားထားႏုိင္တဲ့ အရာဆုိလုိ႔ လံုး၀ မရွိေတာ့တဲ့ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို အေျခအေနဆုိးႀကီးမ်ားကို ဒိုင္ခံၿပီး ျပဳျပင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သူမွာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ မ်က္မွန္တင္ဦးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနဆုိးမ်ား ျဖစ္လာရျခင္းရဲ ႔ အေၾကာင္းရင္းဟာ သူရဲ ႔ တစ္ဆူတည္း ဘုရားျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ ႔ ေခါင္းမာမႈ၊ မာနေထာင္လႊားမႈ၊ အမ်က္ေစာင္းမာန္ ႀကီးမားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တာကို ေကာင္းစြာ သိရွိခဲ့သည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ အေျခအေန အရ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ မရွိဘဲ မျဖစ္ႏုိင္မွန္း သိေပမဲ့ ကိုယ္က်ိဳးတစ္ခုတည္းသာ အဓိက ထားတတ္တဲ့ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ ႔ ၀ိုင္းပယ္မႈကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရေအာင္ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ဂ်ာမဏီ၊ အေမရိကန္ CIA ႏွင့္ ရင္ႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈ ရွိေအာင္ ထုိင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ ႏုိင္ငံေရးကစားရာမွာ လက္ဖ်ားခါရေလာက္ေအာင္ ေတာ္သူျဖစ္ေပမဲ့ ျပည္သူလူထုအေပၚ ထားရွိတဲ့ ေစတနာမွာ ေခါင္းပါးလွတာေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးမွာ ဒုကၡမိ်ဳးစံုကို ကုန္းရုန္းၿပီး ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို အံ့အားသင့္သြားေအာင္ အျခားနည္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးမ်က္လွည့္ျပရန္ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ သူ႔အား အစဥ္ က်ိဳးႏြံသစၥာရွိခဲ့သူမ်ားကို ရက္စက္စြာ ပစ္ပယ္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး ကိုလည္း ၀ုိင္းပယ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ မ်ားစြာ ထိခိုက္ပံု မရခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အား အက်ဥ္းခ်ၿပီး အမႈစစ္ေနတဲ့ ကာလမွာ အမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးထားတာကိုဖတ္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ေဒါကန္ပါေတာ့တယ္။ သူ႔ကုိ မွန္မွန္ သြားေရာက္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ညီျဖစ္သူ ဦးေအာင္ခင္အား “င့ါကို ႏုိင္ငံေရးအရ သတ္ရင္ ခံႏိုင္တယ္ကြာ၊ အခုေတာ့ ကေလးကလား အက်င့္စာရိတၱအရ သတ္တာမ်ိဳးေတာ့ မခံႏုိင္ဘူး ဒါကိုေတာ့ ဆန္႔က်င္ရမွာပဲ” လုိ႔ ဖြင့္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဦးေအာင္ခင္ဟာ တရားသမား ျဖစ္ၿပီး သည္းခံရန္နဲ႔ တရားနဲ႔ ေျဖရန္ ျပန္ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာမီ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးက တရားသူႀကီး အဖြဲ႔သို႔ ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ ႔ ေရွ႔ေမွာက္မွာမဟုတ္ဘဲ သီးျခား ထြက္ဆုိခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းခံလာေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္က “သတင္းစာေတြထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အမႈအေၾကာင္းအရာေတြဟာ စဥ္းစားၾကည့္တတ္ သူမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ - ေအာ္ဂင္ သြင္းတဲ့ ကိစၥလုိမ်ိဳး အက်င့္စာရိတၳနဲ႔ အတင္းအဓမၼ ပုဒ္မ တတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အဆင့္ဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာကို နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ေၾကး ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ထားခ်က္မ်ားဟာလည္း အထင္အရွား ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အက်င့္စာရိတၱကို ထိခိုက္ဖုိ႔ မရွိပါဘူး” ဟု ရွင္းျပေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးဟာ သမုိင္းေလ့လာသူ တစ္ဦးျဖစ္၍ ဦးေအာင္ခင္ အား “အခုေလာေလာဆယ္မွာ သိရွိသူ အခ်ိဳ ႔ရွိလို႔ အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ေပမဲ့ ေနာင္ႏွစ္ငါးဆယ္ တစ္ရာ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ကိုယ္သာ တရားခံႀကီး ျဖစ္သြားမွာပဲ ကိုယ္က်င့္တရားေၾကာင့္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတာ့ အေရာက္မခံႏိုင္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ျဖစ္တယ္ဆုိတာမ်ိဳးကုိပဲ ေပၚလြင္ေအာင္ လုပ္မယ္” ဟု ေျပာေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္အား “အမွန္တရားကို ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဗုိလ္ေန၀င္းသာ သိတာ အမွန္ေတြ ထုတ္ေဖာ္လုိက္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟာ ကြ်န္ေတာ့္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေဒါပြမွာပဲ၊ သိပ္ၿပီး ေဒါပြရင္ ဘာလုပ္မလဲ၊ ကြပ္မ်က္ရံုရွိတာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္သာ သိတဲ့ ကိစၥေတြကို တရားရံုးမွာ အစစ္ခံမယ္” ဟူ၍ ရွင္းျပေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဦးေအာင္ခင္ဟာ အလြန္စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ အခ်ိဳ ႔အားေျပာျပတာဟု သိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးကဲ့သို႔ ဗုိလ္ေန၀င္းထံသုိ႔ တင္ျပႏိုင္သူ မရွိသျဖင့္ အျဖစ္မွန္ကို ဗုိလ္ေန၀င္းက သိရွိႏုိင္ျခင္း ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးယူဆတဲ့ အတုိင္းပင္ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ အလြန္ပင္ ေဒါပြခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သို႔ ကြပ္မ်က္သည့္ အေျခအေန မေရာက္လာဘဲ တမ်ိဳးတဖံု ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

No comments: