.

.

.

December 5, 2008

ေခါင္းေဆာင္ - အပိုင္း(၆)

ဒီေန႔မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မွာ ေခတ္နဲ႔အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ က်င့္သံုးရမဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ အေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ အျပဳအမႈေတြကို စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ ၾကပံုေတြ စာဖတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္တုိင္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အႀကံျပဳလုိရင္ ျဖစ္ေစ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း ေမးခြန္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္က အျပဳသေဘာ ေစတနာထား တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

တုိးတက္မႈကို လုိခ်င္ရင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုစံကို တသမတ္တည္း ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ အစဥ္အလာ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံ ဟာ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တာ ေတ႔ြရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုစံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲမႈ (Flexibility) နဲ႔ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ထိန္းသိမ္း ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈ (Self-monitoring) ႏွစ္မ်ိဳးအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ Self-monitoring လုပ္တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ထိန္းသိမ္းတာ တခုတည္းကို မျမင္ေစခ်င္ပါ။ ဘယ္ေလာက္အထိ ေလ့လာႏုိင္တယ္ (Learn)၊ ဘယ္ေလာက္အထိ (Adapt) လုပ္ႏုိင္တယ္၊ အနာဂါတ္အျမင္ (Vision) ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လို႔ အရက္မေသာက္ဘူး၊ ပုတီးဘဲ စိပ္တယ္ဆုိတာေလာက္နဲ႔ လံုေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တာ၀န္ခ်ိန္မွာ အရက္မေသာက္ဖုိ႔နဲ႔ အားလပ္ခ်ိန္မွာ အရက္ေသာက္ေနတုံုး အေရးေပၚ ကိစၥေပၚလာရင္ အခ်ိန္မေရြး ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ၾကည့္ရင္ အိႏၵိယနဲ႔ ေရရွည္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာႏုိင္တာာကို သိတဲ့အတြက္ Perspiration နည္းနဲ႔သြားရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးတာကို သိလို႔ အိႏၵိယရဲ ႔ Inspiration ပံုစံကို စၿပီး ကူးေျပာင္းေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈရဲ ႔ အျမင္နဲ႔ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိမႈ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ ႔ ပကတိ အေျခအေနကို သိရွိမႈေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ စရိုက္လကၡဏာမွာ Quality of Decision ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္မႈ အရည္အေသြးကလည္း အေရးႀကီးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သိမ္ေမြ႔တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းဟာ ေတာ္ေတာ္ အေရးႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရးထက္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပုိၿပီး နက္နဲရႈပ္ေထြးတာေတြကို ေတ႔ြႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႔ဟာ “ငါသိတယ္”၊ “ငါဘဲ တတ္တယ္” ဆုိတဲ့ Ego ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတာ သတိထားမိပါတယ္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေတြမွာေရာ၊ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း ေတြမွာပါ ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ ႔ဟာ ဒီလို လူတန္းစားမ်ိဳးမွာ ပါ၀င္ေနတာကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ Control မ်ားရင္ ရလဒ္ေကာင္း နည္းပါးတတ္ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြရဲ ႔ ပါ၀င္မႈမ်ားရင္ Less Leader Control ျဖစ္ရင္ ရလဒ္ေကာင္း မ်ားတတ္ပါတယ္။ စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ပုိမုိႀကီးမားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ႔ ထိိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ပိတ္ပင္မႈ၊ တားဆီးမႈ မ်ားေနတာေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္း မျဖစ္လာဘဲ တေန႔တျခား အဖက္ဖက္က နိမ့္က်ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တေသြးတသံ တစ္မိန္႔ဆိုတာဟာ စစ္ေရးအရာမွာ ထိေရာက္ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးဟာ အေရးပါတာကို ယေန႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ပစ္ပယ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ ႔ အေတြးအေခၚ၊ အေျမာ္အျမင္၊ ဥာဏ္ပညာ အရည္အခ်င္းေတြဟာ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဟာ Stabilizer ဘဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ မူ၀ါဒ ေပၚလစီကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိုင္တြယ္သင့္တဲ့အျပင္ လုပ္နည္းမွာ ပါ၀င္ မစြက္ဖက္သင့္ပါ။ ေနရာတကာ ပါေနရင္ ေအာက္ေျခက မလုပ္တတ္ေတာ့တာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အျပင္ Idea ေကာင္းေတြလည္း ထြက္မလာ ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြ က်ဆံုးရတာ ဓမၼတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးမွသာ Brain Storming လုပ္ေပးရာ က်ၿပီး အေတြးအေခၚ အသစ္နဲ႔ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရရွိကာ ႏုိင္ငံတုိးတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေယဘုယ် ေမးခြန္း(၂၀) ဟာ သာမန္ေခါင္းေဆာင္ငယ္ေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖၾကည့္ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖုိ႔ အသင့္ ျဖစ္ မျဖစ္ သံုးသပ္လို႔ ရပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖမည့္သူက ေအာက္ပါအတုိင္း အမွတ္မ်ားကို ေပးသြားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

လံုး၀ သေဘာမတူ (၁ မွတ္)
သေဘာမတူ (၂ မွတ္)
ၾကားေန (၃ မွတ္)
သေဘာတူ (၄ မွတ္)
လံုး၀ သေဘာတူ (၅ မွတ္)

 1. It is enjoyable having people count on me for ideas and suggestions.
 2. It would be accurate to say that I have inspired other people.
 3. It is a good practice to ask people provocative questions about their work.
 4. It is easy for me to compliment others.
 5. I like to cheer people up even when my own spirits are down.
 6. What my team accomplishes is more important than my personal glory.
 7. Many people imitate my ideas.
 8. Building team spirit is important to me.
 9. I would enjoy coaching other members of the team.
 10. It is important to me to recognize others for their accomplishments.
 11. I would enjoy entertaining visitors to my firm even if it interfered with my completing a report.
 12. It would be fun for me to represent my team at gatherings outside our department.
 13. The problems of my teammates are my problems too.
 14. Resolving conflict is an activity I enjoy.
 15. I would cooperate with another unit in the organization even if I disagreed with the position taken by its members.
 16. I am an idea generator on the job.
 17. It is fun for me to bargain whenever I have the opportunity.
 18. Team members listen to me when I speak.
 19. People have asked me to assume the leadership of an activity several times in my life.
 20. I have always been a convincing person.


Total Score:
90…100 - ဦးေဆာင္မႈ ေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္
60…89 - အလယ္အလတ္
40…59 - အခက္အခဲမ်ား ရွိေသး
39…Less - အသင့္ မျဖစ္ေသး

အထက္ပါ ေမးခြန္းေတြကို ေလ့လာရင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုတာ အမ်ားနဲ႔ ဆုိင္တယ္၊ ကိုယ့္ရဲ ႔ အေတြးအေခၚ အယူအဆ၊ ပုဂၢိလက အရည္အခ်င္းေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ အေတြးအေခၚ ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္နဲ႔ ထပ္တူက်တယ္ ဆုိတာေတြကို ေတ႔ြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: