.

.

.

January 26, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၆)

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း(၆)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္

တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူျပည္သားတို႔ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရး အျမင္က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ တတ္ေၾကာင္း နအဖ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား သိသြားလွ်င္ပင္ စာနယ္ဇင္း မွန္သမွ် ပိတ္ပင္ခံရမည္မွာ မလြဲေပ။ ထုတ္ပင္ ထုတ္ေ၀ရဲေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုေတာ့ သတိျပဳရေပမည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ Psy-War ပညာျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ၀ါဒျဖန္႔ခ်င္ မႈိင္းတိုက္ခ်င္လြန္း၍ ဓမၼစာေစာင္၊ အားကစား ဂ်ာနယ္မ်ား၌ပင္ ထည့္သြင္းေနျခင္းကိုက မူမမွန္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သိအပ္သည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား၏ သတင္းဆုိလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္၍ ေဖၚျပရမွာ ေသမတတ္္ ေၾကာက္သည္။ အေမရိကန္ဆုိလွ်င္ အနိ႒ာန္ရံုမ်ားကိုသာ ေရြးထုတ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေကာင္းေၾကာင္းမ်ားကို မေျပာရဲ၊ အေမရိကန္တြင္ တစ္ေန႔ ဘာျပစ္မႈ ဘယ္ႏွစ္မႈ ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ဘယ္မွ် ရွိသည္ကိုေတာ့ သူတုိ႔ ေျပာမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေမရိကန္ျပည္၏ အက်ယ္အ၀န္း၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ လူဦးေရ တုိ႔ကို အခ်ိဳးအဆ ထည့္မေျပာ၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္မည္။ ဥပမာ တင္ျပပါမည္ အေမရိကန္၏ Government Type မွာ Constitution သည္ based federal republic ; strong democratic tradition ျဖစ္သည္။ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ျပည္နယ္ (၅၀) ႏွင့္ ေဒသႀကီး တစ္ခု အပါအ၀င္ 9,826 , 630 sq.km (includes only the 50 States and District Columbia) ရွိ၏။ လူဦးေရ - 303, 824, 640 (2007 est) ရွိ၏။ အခ်ိဳ ႔ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုးထက္ ႀကီးၿပီး၊ ထုိေဒသမွ ထြက္ေသာ ဆန္စပါးသည္ ျမန္မာလူထုအားလံုးကုိ ေကာင္းစြာ ေကြ်းေမြးထားႏိုင္သည္ ဆုိသည္ကိုမူ တင္ျပၾကသည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအဆအရ ရွိႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈ အေျခအေနကို သိေစအပ္သည္။ ျပည္နယ္ (၅၀) ေက်ာ္ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ထုိျပည္နယ္၊ လူထု အခ်ိဳးအဆႏွင့္ ထုိျပစ္မႈ (တႏိုင္ငံလံုး) ေလာက္ေတာ့ ရွိေပလိမ့္မည္။ ၄င္းႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ မဖြယ္မရာ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္၊ ရုပ္ရွင္မ်ားကုိေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ရလွ်င္ ဒီလိုျဖစ္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျပၾကသည္။ ဤ ကိစၥသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ မဆုိင္။ ၄င္းတို႔၏ မူလဗီဇ ယဥ္ေက်းမႈ ပံုစံႏွင့္သာ ဆုိင္သည္။ လူအမ်ား၏ လက္ခံက်င့္သံုးမႈႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။

၄င္းအျပင္ ဒီမုိကေရစီသည္ အာရွ လူေနမႈ စရိုက္၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က် မရွိဟုဆိုကာ သိမ္းသြင္းျပန္သည္။ ဒီမုိကေရစီသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံထုတ္ အာရွ ႏွင့္ မသင့္သည့္ တင္သြင္းကုန္ တစ္ခု မဟုတ္၊ ျပည္သူလူထု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နည္းစနစ္စစ္စစ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥ အ၀၀ကုိ ျပည္သူလူထုက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ လုိခ်င္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ အာဏာရွင္ မရွိ၍ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မရွိ။ နအဖ ေအာ္ေနသလို “စည္းကမ္းရွိ၍ စနစ္က်ေသာ” ဒီမိုကေရစီ ဟု ေအာ္ေနစရာ မလိုေခ်။ ထိုသို႔ေအာ္ျခင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ အသံေကာင္းဟစ္ကာ တရား၀င္ အာဏာရွင္ လုပ္ႏုိင္ေရးသာ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္သည္ စည္းကမ္းရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ etiquette ေခၚ ေလာက၀တ္ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူ လက္ခံ ၿပီးမွ စီမံခန္႔ခြဲထား၍ စနစ္က်နၿပီး ျဖစ္၏။ ဥပေဒကို လူအမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ကာ ေလးေလးစားစား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကျပီးသား ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိသလို လူအမ်ား လူပီသစြာ လြတ္လြပ္လပ္လပ္ အေၾကာက္တရား မရွိ လႈပ္ရွား၊ လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ သြားလာ ႏိုင္ၾကသည္။ နအဖလို အထူးေအာ္ေနရန္ မလို။

ကမၻာတြင္ အယဥ္ေက်းဆံုး တုိင္းျပည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာသတ္ နအဖကဲ့သုိ႔ ပါးစပ္က ဘုရားဘုရား၊ လက္က ကားယားကားယား မဟုတ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားပင္ စည္းကမ္းရွိ၏။ လူက်င့္၀တ္ (Etiquette) ကုိ နားလည္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ၄င္းတုိ႔ ကိုယ္ကုိ ႏိုင္ငံႀကီးသားဟု ေမာ္ၾကြားႏိုင္ၾက၏။

ပရိတ္ရြတ္လွ်င္ ေရဆူေသာ ခ်င္းေတာင္တန္း သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ “ဦးဥတၱမသာရ” ၏ ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ိဳး (သို႔) ေရဆူ ပရိတ္ေတာ္ တရားေခြ/ စာအုပ္တုိ ဖတ္ရႈ နားေထာင္လိုက္ပါ။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ စည္းကမ္းရွိမႈ၊ ကေလးကအစ လူ႔က်င့္၀တ္ သိမႈမ်ားကို အနည္းအက်ဥ္း ျမည္းစမ္းၾကည့္ႏိုင္သည္။ ပန္းျခံအတြင္း ကေလးမ်ားပင္ ပန္းမခူးၾက။ တနဂၤေႏြ လူအမ်ား၏ အားလပ္ရက္တြင္ အိမ္အျပင္အဝတ္လွမ္းျခင္း၊အဝတ္ခါသံ ဆူညံသံ မ်ားမျပဳၾက စသည္ျဖင္႔ အတုယူစရာ မ်ားစြာရိုသည္။ အာဏာရွင္ႀကီး၊ အာဏာရွင္ေလးမ်ား ခ်ယ္လွယ္ခံေနရေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ႀကီးတြင္မူ ဘာသာတရား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အဆံုးအမမ်ား ေအာက္တြင္ ရွိပါလွ်က္ ေလာကနီတိမ်ား၊ ဘုိးသူေတာ္ ဦးႏု ဆံုးမစာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရိွပါလွ်က္ ေခတ္စနစ္ဆိုး၏ ဒါဏ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပါးစပ္မွသာ ကမၻာမွာ အယဥ္ေက်းဆံုး ဆုိႏုိင္ၾကေတာ့၏။ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါကုန္။

ကမၻာ့ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာလာသည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးမ်ား အရင္ ေတြ႔ႀကံဳရသည္မွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မထိေတြ႔ဘူး၍ ျပဳျပင္ယူရေသာ အက်င့္ဆုိးမ်ား ျဖစ္၏။ Etiquette နည္းပါးျခင္း၊ ဥပေဒ မသိျခင္း၊ စည္းကမ္းကုိ လစ္သလို ေဖာက္တတ္ျခင္း၊ ကတိမတည္ျခင္း၊ အခ်ိန္မေလးစားျခင္း၊ Free ရိုက္ အီးေလးဆြဲျခင္း မ်ားကုိ မနည္းေဖ်ာက္ၾကရသည္။ တလြဲဆံပင္ ေကာင္းျခင္း၊ ေလႀကီးေလက်ယ္ ေျပာျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း မိန္႔ၾကားသလို ဗမာ, ဗမာခ်င္းဆုိ ခ်ခ်င္ၾကတယ္ဆုိတဲ့ အတုိင္း ဇာမဏီက်င့္ က်င့္ၾကျခင္း၊ (လူသတ္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကျခင္း)၊ ကုိယ္သိ ကုိယ္တတ္ ကိုယ္ဆရာႀကီးမ်ားပင္ လုပ္လုိျခင္း၊ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္းႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တတ္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ တစ္ဦးေက်ာ တစ္ဦး ဓားႏွင့္ ထုိး အက်င့္ဆုိးမ်ား ရိွျခင္း၊ ေငြကုိသာ ျမင္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေစာင္းေျမာင္း ျမင္ျခင္း၊ ေလးစားမႈ မေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဖ်င္း တုတ္ျခင္း စေသာ သူမ်ား ႏိုင္ငံတြင္ မေတ႔ြရသည့္ စရိုက္အက်င့္မ်ားကုိ ျပင္ၾကရေသးသည္။

ထိုအက်င္႔ဆိုးမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ထဲက စစ္အာဏာရွင္ႀကီးလည္း ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္၊ ဖဲ႔ြစည္းႏိုင္ခြင့္စေသာ လူေနမႈ ဘ၀ ၀န္းက်င္မ်ားကို ဒီမုိကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ရယူၿပီးမွသာ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ကုိ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀မွ စျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲယူၿပီး မွသာလွ်င္ စရိုက္ အက်င့္မ်ား ေပ်ာက္ၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးသား ပီသေသာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိႏိုင္ ေပေတာ့မည္။ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ မူလတန္းမွစ၍ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒ၊ ေလာက၀တ္မ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းထိတုိင္ ပို႔ခ် ေဆြးေႏြးသင့္ေပသည္။

ႏိုင္ငံသားတုိင္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္၍ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးထားသင့္၏။ အထက္တန္းႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္သည့္တိုင္ စက္မႈ အထက္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္၊ စက္မႈလက္မႈ/စုိက္ပ်ိဳးေရး အတတ္ပညာ၊ Etiquette လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒအသိမ်ား ရွိေနလွ်င္ အဆင့္အတန္း အသိပညာ ျမင့္မားသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ၿပီး ကမၻာတခြင္ ဘယ္သြားသြား ႏိုင္ငံႀကီးသားအျဖစ္ တင့္တယ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။


စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ ႔ မႈိင္းတုိက္ထားမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားတခ်ိဳ႔ ျပည္သူအေပၚ အႏိုင္က်င့္ေနၾကပံု (Source from Moemaka)

ဤသို႔ ျဖစ္လာရန္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရာက္လာမွ ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိေသာ ဒီမိုကေရစီဟု ေခၚဆုိေသာ ျပည္သူလူထု အကိ်ဳးအတြက္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္တိုင္က ျပည္သူ႔အာဏာကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ က်င့္စဥ္၊ ျပည္သူ႔အာဏာ ျပည္သူ၌တည္ ေသာက်င့္စဥ္သည္ ယေန႔ကမၻာတြင္ လက္ခံထြန္းကားေနျခင္းသည္ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္။ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ စတင္လာသူမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္သန္းေရႊလို ဦးေႏွာက္ မရွိသူမ်ား မဟုတ္။ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထုက အာဏာပိုင္ေသာေၾကာင့္သာ ကမၻာတြင္ေခတ္စားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အလြန္ လိုအပ္ေနသည္။ ျပည္သူလူထု အတြက္သာမက တပ္မေတာ္ အတြက္လည္း လိုအပ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာအပ္သည္။ သိရွိမွ လိုခ်င္မည္။ လိုခ်င္မွ ရယူခ်င္စိတ္ ရွိမည္။ ရယူခ်င္မွ ရေအာင္ လုပ္ယူၾကေပ လိ့မ္မည္။

ဒီမုိကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းေနေသာ မိဘျပည္သူမ်ားကို တပ္မေတာ္သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္။ မႏွိမ္နင္းသင့္ေပ။ ထုိသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းျခင္းသည္ မိမိကုိုယ္ကို အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိး ေအာက္၌ ဆုိးက်ိဳး ဆက္လက္ခံစားေနရန္ ျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ကုိယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္း စြပ္ျခင္းႏွင့္ တူပါသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ဒီမုိကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို အားေပးသင့္သလို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ဆုိး တစ္စုကိုလည္း ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ေရး စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ဒီမုိကေရစီ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး မထိခိုက္ႏုိင္။ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲႏိုင္၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကဲြႏိုင္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ မထိခိုက္ႏိုင္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ၀ါဒျဖန္႔ခ်က္သည္ ခုတ္ရာတလြဲ၊ ရွရာ တျခားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး စစ္အာဏာရွင္ေအာက္၌ မရွိဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႏွင့္ ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ား တတပ္တအား ႀကိဳးပမ္း ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ေနာင္ အလ်ဥ္းသင့္ပါက ဒီမုိကေရစီ ပညာေပး မွတ္စုမ်ားကို တပ္မေတာ္အတြင္း စစ္သည္ အဆင့္ထိ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေရးသားတင္ျပသြားပါမည္။)

No comments: