.

.

.

January 12, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၂)

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း(၂)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္

တစ္ခ်ိန္က ဖယ္ဒရယ္မူကို တပ္မေတာ္က မလိုလားသလို ယခု ဒီမိုကေရစီကို မလိုလားမႈ ျဖစ္လာသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးလွ်င္ေတာ့ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မသိ။ ၾကားပင္ မၾကားဖူးေသာ သူမ်ားပင္ ေတ႔ြရဖူးသည္။ ထုိသုိ႔ တပ္မေတာ္အတြင္း၌ စိတ္ဓာတ္အသြင္းခံရျခင္းသည္ ႏုို္င္ငံေရး၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ထိပ္တုိက္ ျဖစ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္လိုသည္? ကုိယ္ ကိုယ္တုိင္ ေကာင္းစြာ မသိ၊ မခံစားဖူးေသာ အရာ ကိစၥတစ္ခုကို စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေျပာတုိင္း မ်က္စိစံုမွိတ္ကာ မစူးမစမ္း၊ မဆင္မျခင္ မေကာင္းျမင္ျခင္း၊ ဖင္ပိတ္ ျငင္းဆုိေနျခင္းမ်ားသည္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိပါရဲ ႔လား။ ပိႏၷဲသီး (သို႔) ဒူးရင္းသီး ဆုိတာ ဆူးေတြနဲ႔ ကြ၊ အထဲမွာလဲ အဆိပ္ရွိမွာ ေသခ်ာတယ္။ မစားနဲ႔ဆုိလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ မစူးစမ္း မေလ့လာပဲ၊ မသိပဲ ဟုတ္မွာပဲ၊ ဒါ မေကာင္းတဲ့ အသီးႀကီးကြ. မစားၾကနဲ႔လို႔ ေျပာေနၾကမွာလား။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ ၾကေစခ်င္ ပါသည္။

စစ္မႈေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ေတာ့ စစ္သားဆိုသည္မွာ အမိန္႔ကို ေျမ၀ယ္မက် နာခံရေပမည္။

ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းတဲ့ ထုိင္းစစ္တပ္

ဘုန္းႀကီးေတြက ကန္ေတာ့ရတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ရဲ

သုိ႔ေသာ္ ယခု ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိသည့္ ကိစၥ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ အႏၱရာယ္က်ေရာက္မည့္ စစ္ေရးစစ္ရာ ကိစၥလံုး၀ မဟုတ္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ ျပည္သူ႔အာဏာ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္ရွင္ အစစ္သည္ ျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္သည္။ သူ႔အာဏာသူ ျပန္ေတာင္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ တပ္မေတာ္သား မ်ား၏ တပ္ျပင္ပ မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ကိစၥ ျဖစ္၍ ဒီေနရာမွာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာကာ သတိထား ဆင္ျခင္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးလွသည္။ စစ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးထဲမွ တစိတ္တေဒသသာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ စစ္ေရးထဲမွ တစိတ္တေဒသ မဟုတ္ေပ။

ျပည္သူ႔ဘက္ ရပ္တည္တဲ့ ထုိင္းစစ္တပ္ကုိ ျပည္သူက ႀကိဳဆိုေနပံု

မိမိတို႔၏ ေက်းဇူးရွင္စစ္ျဖစ္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေန၍ မတရားေသာ အမိန္႔၊ စစ္ေရးစစ္ရာ မဟုတ္သည့္ အမိန္႔မ်ိဳးကုိမူ မိမိတို႔ ကုိယ္ပိုင္ အသိဥာဏ္၊ သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္သည္။ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးကဲ့သုိ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနႏွင့္ ၀ိနည္းလြတ္ လုပ္သင့္လွ်င္ လုပ္ရမည္။ လက္နက္ငယ္ နည္းပညာလို ေျပာင္းရင္း အျပစ္၊ က်ည္အိမ္ အံမက်၊ က်ည္ကန္႔လန္႔ခံ၊ က်ည္ “အ” စသျဖင့္ ဆင္ေျခေပး ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည္။ လက္နက္ကုိင္ ရန္သူမ်ား မဟုတ္ပါဘဲ ျပည္သူလူထုထဲ ပစ္ခတ္ခိုင္းသည့္ အမိန္႔၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ရိုက္ႏွက္ဆဲဆုိ ပစ္ခတ္ခုိ္င္းသည့္ အမိန္႔မ်ိဳးကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ရန္ လိုသည္။ တစ္ဘ၀သာမက ဘ၀ သံသရာ အဆက္ဆက္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ “တပ္မေတာ္ သမုိင္း၊ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာ အစဥ္အလာ”ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ ဆိုဗီယက္ တပ္မေတာ္၊ ထုိင္း တပ္မေတာ္တုိ႔ကို နမူနာ ယူသင့္သည္။ သူတို႔သည္ အာဏာရွင္အတြက္၊ မတရားမႈအတြက္ ျပည္သူလူထုဘက္သုိ႔ ေသနတ္ေျပာင္း မလွည့္ခဲ့ၾကေပ။ ဆိုဗီယက္တြင္ စစ္တပ္က မႏွိမ္နင္း၍ ဆုိဗီယက္ ၿပိဳကြဲျခင္း မဟုတ္။ သူ႔သမုိင္းႏွင့္ သူ ရွိသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ က်ဆံုးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယခု အာဏာရွင္ အတြက္ ျပည္သူလူထုကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေသာ စစ္တပ္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသာ ရွိသည္။ ရွက္စရာ ေကာင္းလွသည္။ မွန္ကန္ေသာ အသိဥာဏ္ရွိလွ်င္ ထိုယုတ္မာရုိင္းစုိင္းေသာ လူသတ္မႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳးကုိ က်ဴးလြန္ရဲမည္ မဟုတ္။ အကယ္စင္စစ္ လူသတ္မႈကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား အျဖစ္ ေရာက္ရွိေစ၏။

စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ၿပီး တုိင္းျပည္ အာဏာ (ျပည္သူ႔အာဏာ) ကို လုယူခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ စစ္အာဏာရွင္ (ယူနီေဖာင္း၀တ္မ်ား) တစ္စုသည္ မည္သည့္ ကိစၥမဆို အက်ိဳးကုိသာ ေျပာတတ္သည္။ အေၾကာင္းတရားကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာ။ အေၾကာင္းတရားကုိလည္း အေသအခ်ာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းလည္း မရွိ။ မတတ္သာ၍ အေၾကာင္းတရားကို ေျပာရလွ်င္လည္း အာဏာရွင္တုိ႔ကုိ မထိခိုက္ေအာင္ မမွန္မကန္ႏွင့္ အေပၚယံသာ လိမ္ညာ ေျပာၾကသည္။ ထုိစစ္အာဏာရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး “တုိင္ပတ္” ေနရျခင္း ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းတရားကုိ မွန္ကန္စြာ ေလ့လာေျဖရွင္းလိုက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးမွာ လြယ္ကူစြာ ရွင္းလင္းသြားႏုိင္သည္။ အရာရာ ေျဖာင့္ျဖဴးသြား ႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ကာ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးသြားႏိုင္မည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားက စည္းစိမ္အာဏာ ယစ္မူးၿပီး မိမိတုိ႔သာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေတာ္ဆံုး၊ အတတ္ဆံုးဟု ဘ၀င္ျမင့္ကာ ဘယ္ေတာ့မွ ႏိုင္ငံေရးကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾကသည္ မဟုတ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ ၾကည့္ပါ။ ေသသည္အထိ အာဏာရွင္ လုပ္ခ်င္သည္။ “ငါေသမွ ငါ့ေနရာရမည္” ဟုပင္ မဆုိ၊ “ငါ ေသရင္ေတာင္ ငါ့ေနရာ ငါယူသြားမည္” ဆုိေသာ လူစားပင္။ ႏုိင္ငံေရး ေျပလည္၍ ၄င္းတုိ႔ အာဏာ လက္လြတ္ရမွာ စုိးရိမ္သည္။ ျပည္သူ႔အာဏာ သက္ေရာက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (က်င့္စဥ္) ကို အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ၾကသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္၏ အတြင္းသရုပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

“အာဏာရွင္ ရွိလွ်င္ ျပည္သူလူထု၌ အာဏာမရွိ၊ ဒီမုိကေရစီ မရွိ”၊ “ျပည္သူလူထု၌ အာဏာရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ရွိလွ်င္ အာဏာရွင္ မရွိႏုိင္”။ထုိ႔ေၾကာင့္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ အာဏာရွင္ ဗုိလ္သန္းေရႊတုိ႔ ဒီမိုကေရစီကုိ ရန္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို ေၾကာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကို အသံုးခ် အကာအကြယ္ယူၿပီး အာဏာရွင္ အသက္ဆက္ဖုိ႔ အကြက္ဆင္ကာ နအဖ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။

No comments: