.

.

.

January 18, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၃)

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း(၃)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္

ဒီအပတ္မွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ အာဏာကို လက္မလြတ္ခ်င္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ၀င္ေရာက္ ႀကိဳးကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာေတြ၊ ႏို္င္ငံေရး သီးသန္႔လုပ္ခ်င္ပါက စစ္တပ္က ထြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ပံုေတြ၊ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးကို ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ပါ၀င္သင့္ပံုေတြ၊ အာဏာရွင္တစ္စု၏ အမာခံ တပ္မေတာ္ မျဖစ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပံုေတြ၊ စစ္တပ္ထဲတြင္ “ဒါဘာ” ေခၚတဲ့ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပြဲ မွာေတာင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္သ႑ာန္ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရပံုေတြ၊ စစ္ဖက္ ဥပေဒအရ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ နစ္နာခြင့္မ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္း ဆံုးရံႈးခဲ့ပံုေတြ၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း လုပ္ခံရပံုေတြကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပထားတာ ေတ႔ြရပါတယ္။ အခုလို ေပးပို႔လာတဲ့ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္အား ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

စစ္အာဏာရွင္တို႔ ေျပာသလို ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမင္ (၄) ရပ္ ျပည့္စံုပါသည္ ဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္မွ ထြက္၍ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အရ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံ ႏုိင္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ အရည္အခ်င္း ရွိလွ်င္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထုိသုိ႔လည္း ၄င္းတုိ႔ သတိၱ မရွိၾက။ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅% ယူထားေသာ္လည္း စိတ္မခ်ေသးဘဲ ႀကံ႔ဖြံ႔ေတြကို အမာခံ ထားကာ ပါတီ (၃) ပါတီ အေရြးခံရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္ကို အမာခံျပဳကာ အာဏာကို အလြယ္တကူ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး လူမုိက္ လုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု အခြန္အခမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ စားေသာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအေပၚ ပို၍ သစၥာရွိရမည္။ ျပည္သူလူထု၏ အေစအပါးသာ ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဦးေဆာင္မႈအခန္း၌ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုသာ ပါသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါလိုလွ်င္ ၀န္ထမ္းဘ၀စြန္႔ကာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရံုသာ ရွိသည္။

ဒီမုိကေရစီ လိုလားတဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ား

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆုိသည္မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထူ၏ အာဏာ သက္ေရာက္ေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။လူတို႔သည္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ သက္ဦးဆံပိုင္ေခတ္၊ ကြ်န္ပိုင္ ေက်းပုိင္ေခတ္ စသည့္ေခတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းၿပီး လူ လူခ်င္း အႏွိမ္ခံ၊ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ ျပည္သူလူထုႀကီး ကိုယ္တုိင္ အာဏာ ရိွေစေသာ၊ ျပည္သူ႔အာဏာ သက္ေရာက္ေစေသာ က်င့္စဥ္ကို ႀကိဳးစား ဖန္တီး တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အာဏာ သက္ေရာက္ေစေသာ စနစ္တခုမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံ ကလာသည္ျဖစ္ေစ က်င့္သံုးအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ မက်င့္သံုးႏိုင္၍သာ ေသဆုိေသရ၊ ရွင္ဆို ရွင္ေနရေသာ အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိး ရွိေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အာဏာရွင္ တစ္စု ရွိေန၍ ဒီမုိကေရစီ မရွိ ဆိတ္သုဥ္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ “ဒီမုိကေရစီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္သူလူထု၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အားလံုးအတြက္ အလြန္ လိုအပ္ေနသည္”။

သက္ဦးဆံပိုင္ အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးရွိေနသေရြ ႔ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္ ပို၍ ပို၍ နိမ့္က်ဆင္းရဲ စုတ္ျပတ္သတ္ေနမွာ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပမႈမ်ား၊ လူထုေတာ္လွန္ အံုၾကြမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ဆက္လက္ရွိေနမွာ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔ အာဏာတည္ၿမဲဖုိ႔ စစ္တပ္ကို အသံုးခ် ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ခုိင္းေနမွာလည္းျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ စိတ္၀မ္းကြဲၾက ရေပဦးမည္။ ကုိယ့္တိုင္းရင္းသား ညီအကိုမ်ား အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္ေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္သည္။ ဤ ျပႆနာ အားလံုး ေျပလည္ေစေရးသည္ စစ္အာဏာရွင္ကုိ ဖယ္ရွားပစ္မွ ၿပီးဆံုးႏိုင္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး သမိုင္းတြင္ (သို႔) ျပည္သူ႔အာဏာ ျပည္သူသုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ လက္တြဲသင့္သည္။ အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ ကာကြယ္ေနေသာ၊ အာဏာရွင္ကို ဦးထိပ္ပန္ တပ္မေတာ္ မျဖစ္သင့္ေတာ့ေပ။

ဒီမုိကေရစီဆုိေသာ စကားလံုးမွာ ျပည္သူလူထု၏ ၾသဇာအာဏာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ အျပည့္အ၀ ရွိေစသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံကို နာမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လူမ်ားတြင္ ဟုိလူ၊ ဒီလူဟု မေျပာပဲ ေမာင္သန္းေရႊ၊ မႀကိဳင္ႀကိဳင္ ဟု နာမည္တပ္ ပညတ္ေပးကာ ေခၚေ၀ၚရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္လန္႔စရာ စကားလံုး၊ အဓိပၸာယ္မဲ့သည့္ အႏွစ္သာရ မရွိသည့္ စကားလံုး မဟုတ္ေခ်။ အဓိပၸာယ္ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀သည္။ ျပည္သူလူထုသည္သာ အရွင္သခင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေၾကာင့္ သက္ဦးဆံပိုင္ မရွိ။ ကြ်န္စနစ္မရွိ။ အာဏာရွင္ မရွိ။ လက္နက္ကိုင္၍ အေၾကာက္တရားျဖင့္ အဓမၼ ခိုင္းေစမည့္ အဖြဲ႔မရွိ။ ရဲ၊ စစ္သား ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္ေနရတာ မရိွ။ ႀကံဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္၊ အရံ မီးသတ္ပင္ ေၾကာက္ေနရတာမ်ိဳး၊ ဥပေဒမဲ့ ဧည့္စာရင္းစစ္၊ ျခင္ေထာင္လွန္ ခံရတာမ်ိဳး မရိွ။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အျပည့္အ၀ ရွိသည္။ လူတုိင္း တရားဥပေဒကုိ ေလးစား လိုက္နာရသည္။ သမၼတသည္ပင္ တရားစြဲဆုိ ခံရႏိုင္သည္။ ေပးအပ္ခံထားရေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အတုိင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္ လုပ္ကိုင္ပါက ျပည္သူလူထုမွ လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ “ျပည္သူလူထုသည္ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္း၊ ေတြးေခၚျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း စသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အျပည့္အ၀ ရွိသည္။” မတရား ဖမ္းဆီး၊ ပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မတရား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တားျမစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ မရ။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ျပည္သူလူထုႀကီး ကပင္ ေရးဆြဲၿပီး ျပည္သူလူထုႀကီးကပင္ အတည္ျပဳ ေပးထားရသည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ အတုိင္း ျပည္သူလူထုႀကီးက ေလးစားစြာ လိုက္နာၾကရသည္။ ျပည္သူလူထုႀကီးက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ တင္ျပရလွ်င္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုႏွင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါသည္။

နာမည္ ပညတ္သည္ အဓိက မဟုတ္ပဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အႏွစ္သာရသာ အဓိက ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ ကမၻာတြင္ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒ ထြန္းကားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ က်င့္စဥ္ကုိ ဒီမိုကေရစီဟု နာမည္မေပးပဲ အျခားနာမည္ ေပးထားလွ်င္လည္း အဓိပၸာယ္ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ျဖစ္သျဖင့္ လိုက္နာ က်င့္သံုးသင့္သည္သာ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံမွ ေပၚထြန္းလာသည္ ဆိုသည္မွာ အဓိက မဟုတ္ပါ။

ဥပမာ တစ္ခုျဖင့္ ဆုိပါမည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ယဥ္ေက်းေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားေသာ တုိင္းျပည္ဟု ဆုိရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိႏၵိယ၌ စတင္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ သီဟုိဋ္ (ေခၚ) သီရိလကာၤ၌ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ထုိမွ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဗုဒၶသာသနာ ေရာက္ရွိ ထြန္းကားခဲ့သည္။ အိႏၵိယမွ စတင္ေစကာမူ သစၥာထုိက္သျဖင့္ (အမွန္တရားကို ျဖစ္ေစသျဖင့္) ျမန္မာတုိ႔ လက္ခံ က်င့္သံုးၾကရသည္။ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ လုပ္၍ မရစေကာင္း။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ သင့္ေတာ္ၿပီး၊ အက်ိဳးရွိလွ်င္ လက္ခံ က်င့္သံုးၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ နအဖသည္ အမွန္တကယ္ စိတ္ထားမွန္ၿပီး၊ ေစတနာ အျပည့္အ၀ ရွိခဲ့လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏုိင္သည္မွာ အႏွစ္ (၂၀) ခန္႔ရွိၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၉၈၈ ခု ေမြး လူငယ္မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ပင္ ဒီမုိကေရစီကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိ နားလည္ က်င့္သံုးမည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေလာက္ေပၿပီ။ “ဤ အႏွစ္ (၂၀) ခန္႔သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ လြန္စြာ ဆံုးရံႈးနစ္နာခဲ့ရေပၿပီ။”

ယခုမူ ျပည္သူ႔အာဏာ သက္ေရာက္မႈ မရွိ၊ စစ္အာဏာရွင္၏ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ အာဏာကသာ ျပည္သူလူထုေပၚ သက္ေရာက္ေန၍ ျပည္သူလူထုမွာ ကိုယ့္အာဏာ အလုခံထားရသည့္အျပင္ သက္ဦးဆံပိုင္ ေခတ္၊ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ ေက်းပိုင္ကြ်န္ပုိင္ေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ ေခတ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ဒုကၡခံေန ၾကရသည္။

No comments: