.

.

.

March 11, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၁၅)

ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း (၁၅)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခုိင္

ဒီမုိကေရစီ စနစ္တြင္ လက္ရွိ အဖြဲ႔မ်ားထက္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသည္ အဓိက ျဖစ္သည္ကိုလည္း လက္ခံ ရေပမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေကာင္းစြာ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါက မည္သည့္ လူမ်ိဳးစုမဆုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ/ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာ၌ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေပမည္။ ဗမာ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္၍ မျဖစ္ရဟု မရွိႏိုင္ေခ်။ တခ်ိန္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ စပ္ေရႊသိုက္၊ မန္း၀င္းေမာင္၊ ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္ (ရည္ရြယ္ၿပီး) တုိ႔ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားလည္း ျပည္နယ္အတြက္ သင့္ေတာ္၍ ျပည္သူလူထုက ေရွးခ်ယ္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း လူမ်ိဳးစုမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သလို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရမွာလည္း မြန္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မုိ႔ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မို႔ ရွမ္းလူမ်ိဳးဟု သတ္မွတ္၍ မရေပ။ ဤသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထား ပဓာန ျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းကုိ အဓိကထားေသာ လူမႈေရး စနစ္လည္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၌ ယေန႔ ဖခင္ ကင္ညာလူမ်ိဳးႏွင့္ မိခင္ အေမရိကန္မွ ေမြးေသာ မစၥတာ အုိဘားမား က သမၼတ ျဖစ္လာသည္ကို အတုယူ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးက ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴး ေထာပနာ ျပဳၾကရသည္။ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ကို ေကာင္းစြာ ရင့္က်က္ေသာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾက၍သာ ဤအေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာ ရျခင္း ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနႏွင့္ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ား လုပ္ေန၍ မရေတာ့ပါ။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကဲ့သုိ႔ စံျပ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံႀကီးပင္လွ်င္ စတင္ဖြဲ႔စည္းကာစက ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအားလံုး တစိတ္တ၀မ္းတည္း ျဖစ္လာၿပီး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးမ်ား တည္ၿငိမ္၍ ေကာင္းမြန္တုိးတက္လာေသာ အခ်ိန္၌ ျပည္ေထာင္စုဆုိေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ား အာဏာရွိမႈကို မပ်က္ေစပဲ ဗဟုိ အစုိးရ အာဏာကိုလည္း တျပည္ေထာင္ဟု ကမၻာက ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ ထားရွိေစခဲ့သည္ကိုလည္း တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုႀကီးက သေဘာေပါက္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထားရွိေသာ သေဘာထားကို ဗဟုသုတ အျဖစ္တင္ျပခ်င္ပါသည္။
  1. ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ အာရွအလယ္ပိုင္း ကုန္းေျခမွ ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြား လာၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး၊ မိသားစု၀င္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အမိေျမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။
  2. သို႔ျဖစ္ရာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္ တမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု တစ္စုႏွင့္ တစ္စုတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ရွိၾကရန္ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံၾကရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ လူမ်ိဳးႀကီး လူမ်ိဳးငယ္ဟူေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ဟူေသာ အစြဲအလမ္းမ်ားကို အၿပီးအပိုင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု တခုအတြင္းမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ညီအကို တုိင္းရင္းသားမ်ား အျဖစ္ စြဲျမဲစြာ ခံယူအပ္ေပသည္။
ဤသေဘာထားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးမည့္ ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တရပ္လံုးက ယံုၾကည္စြာ တခဲနက္ ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔က အာဏာကို လက္နက္အားကိုး ျပီးသိမ္းပိုက္ထားသည္မွာ ယေန႔တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္က နအဖက ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မထုိက္တန္ေသးဟူေသာ စကားႏွင့္ အျမင္မွာ အာဏာရွင္မ်ား၏ အာဏာဆက္လက္ ပိုင္ဆုိင္သိမ္းပိုက္ ထားႏိုင္ေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်သာ ျဖစ္သည္ကို ယေန႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္သား အေပါင္း သိေစခ်င္ပါသည္။ ယေန႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကရေပေတာ့မည္။ မလြဲမေသြ စစ္အာဏာရွင္ တစ္စုကို ဖယ္ရွားကာ တုိင္းျပည္သို႔ အာဏာ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းရေပလိမ့္မည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ တေလွ်ာက္ ထုိမ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အခန္းက႑ တစ္ခုမွ် အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တရပ္အထိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ တာ၀န္ယူေပးၿပီး၊ တပ္မေတာ္ မူလ တာ၀န္ကို ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ ရေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္သာ ရွိရမည္ဟု အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္ကို လက္ခံၾကပါသည္။ အခ်ိန္မ်ားစြာ မရွိေတာ့ၿပီ ျဖစ္၍ ဤတာ၀န္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရယူရန္ လုိ အပ္ေနေပၿပီ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္တခု ဖယ္ရွားေရး၊ တုိင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေကာင္းစြာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဦးတင္ဦး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ တင္ဦး) ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီႏွင့္ ဆက္စပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ထုိေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ လံုၿခံဳေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရရွိေရးႏွင့္ ရပ္ရြာလံုၿခံဳေရး စသည္တုိ႔ကို မဟာဗ်ဴဟာ တရပ္ ေရးဆြဲ၍ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တုိက္တြန္းလိုေပသည္။ ျပည္သူလူထု အေနႏွင့္လည္း ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား ကံေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ နည္းတူ စစ္အစုိးရကို စုေပါင္းကံေဆာင္ၾကဖို႔ အခိ်န္တန္ၿပီ ျဖစ္၏။


ဆက္လက္၌ အလ်ဥ္းသင့္သလို ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရားျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင္ရာ၌ သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ ေပၚပင္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္စားသူ ေတာေၾကာင္မ်ား၊ အေခ်ာင္သမားမ်ား၊ ပါးစပ္ႏွင့္ လုပ္စားၾကမည့္သူမ်ားအေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပြဲမ်ား အေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကုိ ဒီမိုကေရစီ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမည္။

No comments: