.

.

.

February 15, 2009

ျပည္ေထာင္စုေန႔နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေမြးေန႔ အမွတ္တရ - အပိုင္း(၂)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး - အပုိင္း(၂)

ေဆာင္းပါးရွင္ - တကၠသိုလ္ ေန၀င္း (ဗုိလ္ထြန္းလွ)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘီအုိင္ေအ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ဘုရင့္ တပ္မေတာ္ (၃၃) တုိ႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္မိေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္တစ္လခန္႔ အၾကာ ဧၿပီလတြင္ စိတ္မခ်မ္းေျမ ႔ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာပံုမွာ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသမွ ကရင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ ႔ႏွင့္ တုိ႔ဗမာ အစည္းအရံုးမွ သခင္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ ႔အထင္အျမင္ မွားကာ သေဘာထား ကြဲလြဲရာမွ ကရင္-ဗမာ ပဋိပကၡ အေရးအခင္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆုိရံုမက ရြာေတြ မီးရိႈ ႔၊ လူေတြပါ သတ္ျဖတ္ၾကသည္အထိ အေျခအေန ဆုိးလာေလရာ ထုိသတင္းကုိ ၾကားၾကားခ်င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သူ၏ ႏွလံုးသားထဲ၌ ရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို အႀကီးအက်ယ္ ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္သည့္ ျဖစ္ရပ္ဟု ခ်က္ခ်င္း သံုးသပ္မိေလသည္။

“ဟ တုိ႔တုိင္းျပည္ တကယ့္ လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔အတြက္ တုိင္းရင္းသား အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အင္အားနဲ႔ တိုက္ယူရမယ့္ အခ်ိန္မွာ အခုလို တုိင္းရင္းသား ညီေနာင္ ကရင္နဲ႔ဗမာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကုိ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ၾကာရွည္ အျဖစ္ မခံႏိုင္ဘူး”

ဤသို႔ သူ၏ အာေဘာ္ကို ဖြင့္ေျပာၿပီးေနာက္ သူ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ကရင္-ဗမာ အေရးအခင္းကို အျမန္ဆံုး ေျပလည္ၿပီးဆံုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါသည္။ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ လူငယ္မ်ားကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေစတနာႏွင့္ သေဘာထားကို လက္ခံ ယံုၾကည္သျဖင့္ လက္နက္ခ်ၾကသျဖင့္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသသည္ ျပန္လည္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာလာ ပါေတာ့သည္။ အဆုိပါ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ကရင္-ဗမာ အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးမွာ “ေစာစံ ဘုိးသင္” ဆုိသူ ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ “ေစာစံဘုိးသင္” ကဲ့သုိ႔ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကရင္လူငယ္မ်ားက မိမိအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ခ်က္ခ်င္း လက္ခံခဲ့သည္ကုိ မေမ့ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္း သူ၏ လုပ္ရပ္မ်ားက ထင္ရွားေစပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းက်မွ BDA တပ္ကို အင္အား တုိးခ်ဲ ႔ရန္ အေျခအေန ျဖစ္လာေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ကရင္လူငယ္ေတြခ်ည္း ပါ၀င္ေသာ ကရင္တပ္ရင္း တစ္ရင္းကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ ထုိကရင္ တပ္ရင္း၏ တပ္ရင္းမွဴး ေနရာကိုလည္း ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ကရင္-ဗမာ ပဋိပကၡ အတြင္းက ကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ “ေစာစံ ဘုိးသင္” ကုိပင္ ေမဂ်ာ (ဗုိလ္မွဴး) အဆင့္ျဖင့္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။


ကရင္ တပ္ရင္းမွ ကရင္ လူငယ္ စစ္သည္မ်ားအား လက္နက္ တပ္ဆင္ ေပးစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သမား (တုိ႔ဗမာ အစည္းအရံုး၀င္ “သခင္”) အခ်ိဳ ႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ “မၾကာေသးခင္က ဗမာရြာေတြ မီးရိႈ ႔၊ လူေတြ သတ္ျဖတ္တဲ့ ကရင္ လူငယ္ေတြကို စိတ္ခ်ရပါ့မလား၊ လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးလိုက္ရင္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလား” ဟု ၀ုိင္းေျပာၾကေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က

“ျမစ္၀ ကြ်န္းေပၚ အေရးအခင္းတုန္းက က်ဳပ္ရဲ ႔ ေစတနာကို အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး လက္နက္ခ်ခဲ့တဲ့ ကရင္ လူငယ္ေတြကို က်ဳပ္ကလည္း တံု႔ျပန္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ ရွိမွ ျဖစ္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ျပန္ခ်ကာမွ ခ်ေရာ က်ဳပ္ေတာ့ ကရင္ တပ္ရင္းကို လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးမွာပဲ”

ဤသုိ႔ ေျပာၿပီး သခင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို ပယ္ခ်ကာ ဇြတ္ပင္ ကရင္ တပ္ရင္းကို လက္နက္ အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ တပ္ရင္းမွဴး “ေစာစံ ဘုိးသင္” ႏွင့္တကြ ကရင္ လူငယ္ စစ္သည္တုိ႔ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ပုိ၍ပင္ ေလးစား ၾကည္ညိဳလာၾကေတာ့သည္။

စစ္၀န္ႀကီးရံုးတြင္ အထူးအေရးပါေသာ ဌာနႀကီးတစ္ခုအား “စစ္ဖြဲ႔စည္းေရးဌာနႀကီး” ဟု ေခၚ၏။ တပ္မေတာ္ တစ္ခုလံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရေသာ ဌာနႀကီးလည္း ျဖစ္ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ယင္းဌာန၏ ဌာနႀကီးမွဴး ရာထူးကို ျမန္မာအရာရွိမ်ား၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ အရာရွိမ်ားအား မေပးဘဲ ကရင္ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴး ေစာစံဘုိးသင္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ (ယေန႔ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ေနသူ) ဦးေစာၾကာဒုိးအား ဗုိလ္မွဴးႀကီး Colonel အဆင့္ျဖင့္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒုိးကား အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ကမၻာေက်ာ္ ၿဗိတိသွ် “ဆင္းဟတ္စ္ (Sandhurst) စစ္တကၠသိုလ္ သင္တန္းဆင္း တစ္ဦးျဖစ္၍ ေခတ္မီွ စစ္ပညာကို အလြန္ ကြ်မ္းက်င္ နားလည္သူ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားထဲမွ ထုိေခတ္က “ဆင္းဟတ္စ္” စစ္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ဖူးသူဆုိ၍ ကြယ္လြန္သူ ရဲမင္းႀကီး ဦးထြန္းလွေအာင္ႏွင့္ ဦးေစာၾကာဒုိးတုိ႔ ႏွစ္ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။

ဤကား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေနျဖင့္ သူ အလြန္ လိုလားေတာင့္တေသာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အတြက္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က အထင္အျမင္ လြဲၿပီး ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈ ရေအာင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ တုိင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ က်ဆံုးသူ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္က အထူး ႏွေျမာတသ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ရင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အရည္အခ်င္းမ်ား အေၾကာင္းကို သိကြ်မ္းရင္းႏွီးသူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ “ထ” ေျပာၾကရာ တုိင္းျပည္ျပဳ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေစာစံဘုိးသင္ကလည္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ဟာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ကရင္-ဗမာ အေရးအခင္းတုန္းက ကရင္ဘက္က ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပါ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးကြပ္ကဲတဲ့ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ရန္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

“သုိ႔ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ နာၾကည္းမႈ ျပင္းထန္တဲ့ ရန္သူေတြကုိ အလြန္ခင္မင္ ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္လာေအာင္ သိမ္းသြင္း ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသူ ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို သူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ စေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းပဲ ကိုယ္ေတြ႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ အေရးအခင္းမွာ ကရင္ဘက္က တုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တာမို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ရဲ ႔ ရန္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာလုိက္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ၿပံဳးၿပီး သတၱိရွိတဲ့ ရန္သူဟာ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။

“ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေတ႔ြဆံုဖို႔ရာ ကြ်န္ေတာ္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚက ရန္ကုန္သြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကရင္ေတြက ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ BIA တပ္နဲ႔ ဗမာ လူမ်ိဳးေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ သတ္ပစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ သတိေပး ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ရန္ကုန္ေရာက္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့္ကို တကယ္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ၀မ္းပမ္းတသာ ႀကိဳဆိုၾကတဲ့အတြက္ ေစာေစာက ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ထဲရွိခဲ့တဲ့ သံသယတုိ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြဟာ လံုး၀ ပေပ်ာက္သြားကုန္ပါေတာ့တယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ကြ်န္ေတာ့္ကုိ သူ႔ရဲ ႔ BIA တပ္ထဲ၀င္ အမႈထမ္းရင္း သူတုိ႔ေတြနဲ႔အတူ ကရင္-ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ျပန္လည္ ခိုင္မာ တုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္၊ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူတုိ႔ တပ္ထဲ ၀င္လိုက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က က်ဳပ္ထက္ပုိၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ႏုိင္သူဟာ ေစာၾကာဒုိး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ေစာၾကာဒုိးကိုပါ သူ႔တပ္ထဲ ၀င္ဖုိ႔ ေျပာေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း ႀကိဳးစားလိုက္ေတာ့ ေစာၾကာဒုိး ကိုယ္တိုင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔ဆံုမိတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး BIA တပ္ထဲ ၀င္လုိက္ပါတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ ႔ တပ္မေတာ္မွာ ဖြဲ႔ထားတဲ့ ကရင္ တပ္ရင္းက လူငယ္ေတြကုိ အစစအရာရာ လုိေလေသး မရွိေအာင္ သူကိုယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားၿပီး စီစဥ္ေပးတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္မွာ ကရင္ လူငယ္ေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ဗမာရဲေဘာ္ေတြ ထက္ေတာင္ ပိုၿပီး ဂရုစိုက္တယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ လူတစ္ဖက္သားက သူ႔ကို ၾကည္ညိဳေလးစား လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ဦးျဖစ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။”

ဤသို႔လွ်င္ တစ္ခ်ိန္က ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ အေရးအခင္းတုန္းက ရန္သူ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေစာစံ ဘုိးသင္သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ လႈိက္လဲွစြာ ေျပာခဲ့ပါသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တပ္မေတာ္ ကရင္ တပ္ရင္းမွ ရဲေဘာ္ေတြ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ အထူး ဂရုစုိက္ ခဲ့ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ သူသည္ ဧည့့္ခံပြဲမ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ မိတ္ဆံုပြဲမ်ားကို သြားေလ့မရွိ။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ (စစ္အတြင္းကာလ) ကရင္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားႏွင့္ ညစာစားပြဲ မီးပံုပြဲ ျပဳလုပ္ရာသို႔ ၾကြေရာက္အားေပးပါရန္ ကရင္ တပ္ရင္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားက ဖိတ္ၾကားေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ယူဆလ်က္ ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္အတူ ကရင္တပ္ရင္း၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴး ေစာစံဘုိးသင္ႏွင့္တကြ ကရင္ လူငယ္ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ၾကြေရာက္ လာသည္ကုိ အလြန္ပင္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူကာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေတာ့သည္။

လုိေလေသးမရွိ အထူး ဂရုစိုက္ကာ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးရံုမက ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔အား ေတးဂီတျဖင့္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ ယေန႔ စတီရီယို တီး၀ုိင္းမ်ားတြင္ တီးခတ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ ဂီတာကဲ့သုိ႔ လိဒ္ Lead၊ ရစ္သင္ Rhythm ႏွင့္ ေဘ့စ္ Bass ဂီတာ သံုးလက္ျဖင့္ စပိန္လူမ်ိဳးတုိ႔ စတင္တီးခဲ့ေသာ ဂီတာ (Spanish Gutiar) ကို စစ္ႀကိဳေခတ္က ျမန္မာလူငယ္မ်ား တီးေလ့မရွိၾကေသာ္လည္း ကရင္လူငယ္မ်ားက တီးခတ္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ည ကရင္ ရဲေဘာ္မ်ားက စပိန္ (Spanish Guitar) ျဖင့္ တီးလ်က္ ကဗ်ာ စာေပ ၀ါသနာပါသူ ကရင္ရဲေဘာ္တစ္ဦးက စစ္ႀကိဳေခတ္က မၾကည္ေအာင္ သီဆုိခဲ့ေသာ “ရာသီေတာ္ဦး” သီခ်င္း အလိုက္ (ဂီတ သံစဥ္) ကို ယူ၍ ထုိညအတြက္ အထူးတည္ ေရးစပ္ထားေသာ

“ရုိးရုိးနဲ႔ မွန္တာကို ေျပာမည္
တကယ္ စိတ္ခ် အတည္
ဘယ္မိန္းမမွ မခ်စ္ခဲ့သည္
သဒၶါက ပုိသည္
ဆရာမကိုပဲ အသည္းစြဲ
အၿမဲပဲ ခ်စ္မိသည္”

စသည္ျဖင့္ သီခ်င္းကုိ ကရင္ ရဲေဘာ္မ်ားက သီဆုိၾကရာ အလြန္ ၿမိဳင္ဆုိင္ၿပီး နားေထာင္ေကာင္းေနပါသည္။

ယင္းသီခ်င္းကို ကရင္ရဲေဘာ္မ်ားက အထူးေရးစပ္ သီဆိုၾကျခင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ သူနာျပဳ ဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူး သျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ကလည္း သေဘာက်ဟန္ျဖင့္ ၿပံဳးလ်က္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္အား အဓိပၸာယ္ပါပါ လွည့္ၾကည့္လုိက္သည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ကေတာ့ မိန္းမသားပီပီ ရွက္သေယာင္ ၿပံဳး၍ ေခါင္းငံု႔ေနရွာပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ကရင္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ အထူးတလည္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ မွတ္တမ္း တင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အတြင္း ဖခင္ေျခရာ နင္းကာ ဒီမုိကေရစီအေရး အသက္ေပးခဲ့သူ တပ္မေတာ္ အရာရွိ တစ္ဦး အေၾကာင္း

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ခင္ဗ်ား-

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဗထူးဟာ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးစြာ ႀကိဳတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မိ်ဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဗထူးဟာ ထူးခြ်န္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ႔ ယံုၾကည္အားကိုး အားထားရတဲ့ လက္ရံုး တပ္မွဴးႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔ဟာ တတုိင္းျပည္လံုး ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေတြကို ေတာ္လွန္ရန္ ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အဂၤလိပ္ မဟာမိတ္ စစ္တပ္မ်ားဟာ ဗမာျပည္အလယ္ပုိင္းသုိ႔ တေျဖးေျဖး တုိးလာတဲ့ အတြက္ ဂ်ပန္ေတြက ဗမာတပ္ကို ဆြဲသံုးဖို႔ နီးလာပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဗထူးရဲ ႔ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိမႈေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခု မတ္လ (၈) ရက္ေန႔မွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ တိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရး မထိခိုက္ေစရန္ ဂ်ပန္ေတြ မရိပ္မိေစဖို႔ ဗိုလ္မွဴးၾကီးဗထူးတို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အေျခအေနအရ နားလည္မႈ ဟန္ျပ စစ္ေၾကျငာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က သေဘာတူတဲ့အျပင္ သူ႔အား အထက္ဗမာျပည္ တိုင္းမွဴး တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ကာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ရာထူးအျဖစ္ တုိးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဗထူးရဲ ႔ သား ဗုိလ္ႀကီး ျမင့္ထူးဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ဖခင္ရဲ ႔ ေျခရာကုိ နင္းၿပီး ထူးခြ်န္ ထက္ျမက္သူ တပ္မေတာ္ အရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္တဲ့ သူရဲေကာင္း တဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနနဲ႔ ေရွးယခင္ မဆလေခတ္ဦး ကတည္းက ဗုိလ္ႀကီး ျမင့္ထူးလို မိမိတိုင္းျပည္ကို ေကာင္းေစလိုျပီး စနစ္သစ္သို႔ ေျပာင္းရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သူ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သား ႏုိင္ေစဖုိ႔ မနက္ဖန္မွ စျပီး အခန္းဆက္ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

အခုလို ေဆာင္းပါးတြဲ တင္ျပခြင့္ျပဳတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္း ေမာင္စည္သာအား ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို အၾကိဳ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္ရဲ ႔ စည္းလံုးျခင္းရဲ ႔ အင္အား ဘာေလာဂ္မွာ အထူး အစီအစဥ္အေနနဲ႔ ဆက္တိုက္ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား ။

No comments: