.

.

.

March 8, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၁၃)

ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း (၁၃)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခုိင္

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အသိၾကြယ္ အျမင္က်ယ္ေစဖို႔ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ရဲ ႔ ဖယ္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တင္ျပခ်က္ကို ယေန႔ တင္ဆက္ လိုက္ပါတယ္။ ယခုလို ေဆာင္းပါး ေပးပို႔လာတဲ့ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း စည္းလံုးျခင္းရဲ ႔ အင္အားမွ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

အေဟာင္းကို အသစ္ မျဖစ္ေစခ်င္ေသာ္လည္း သမုိင္းစာမ်က္ႏွာအရ အမွန္တရားကိုေတာ့ ေျပာဆုိ လက္ခံ ၾကရေပမည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုၿပီး စည္းလံုးသထက္ စည္းလံုး ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အဆုိမ်ား တင္သြင္းဖုိ႔ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကမကထျပဳ စတင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔) အဖြဲ႔လိုက္ တႀကိမ္တခါမွ် ဤ ကိစၥ ေတာင္းဆုိျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းပင္ မရွိခဲ့ေခ်။

ျပည္နယ္ရေတာ့မည့္ မြန္၊ ရခိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ်င္း အထူး ၀ိေသသတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ စေသာ ျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္ႀကီး၌ ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြးၿပီး၊ အႀကံျပဳ ေဆြေႏြး တင္ျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိတင္ျပခ်က္ကို ဖက္ဒရယ္မူ ဟုေခၚသည္။ အၾကမ္းဖ်င္း ပါ၀င္ေသာ အခ်က္ (၃) ခ်က္မွာ -

  1. ဗမာျပည္မကို ျပည္နယ္ တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးရန္။
  2. လူမ်ိဳးစု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကို အာဏာတူ သတ္မွတ္ေပးရန္။
  3. လူမ်ိဳးစု လႊတ္ေတာ္၌ ျပည္နယ္၊ တုိင္း အမတ္ဦးေရ ညီတူညီမွ် ျဖစ္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ခြဲထြက္မည္ ဆုိေသာ စကားလံုး တစ္လံုးမွ် မပါ၀င္ေခ်။ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ကိုယ္တုိင္ေရး အတၳဳပၸတၱိ ျဖစ္ေသာ “တာေတ စေနသား” စာအုပ္၌ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ခြဲထြက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဦးႏု မည္မွ် ရင္းႏွီး ကြ်မ္း၀င္ၿပီး မည္မွ် ပြင့္လင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဦးႏု၏ ေစတနာကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

“အစည္းအေ၀း ၿပီးတဲ့အခါ ရွမ္းျပည္နယ္ ဥကၠ႒ စပ္ခြန္မ်ိဳးနဲ႔ ကယားျပည္နယ္ ဥကၠ႒ စပ္၀ဏၰတုိ႔ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နဲ႔အတူ ၀င္ဒါမီယာ ၀င္းအတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနအိမ္သို႔ လိုက္လာၾကတယ္။ စပ္ခြန္ခ်ိဳက စၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဒီလို ေမးတယ္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေကာလဟာလ သတင္းေတြကို ၾကားၿပီးၿပီလား”

“ၾကားၿပီးၿပီ”

“ဒီေကာလဟာလ သတင္းေတြကို မယံုပါနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္”

“စိတ္ခ်ေနပါ ခ်ိဳ၊ ကြ်န္ေတာ္ ဒါေတြကို မယံုုပါဘူး”

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အက်ပ္ကိုင္ခ်င္ရင္ ၁၉၄၈ ခုနဲ႔ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ေတြတုန္းက အက်ပ္ကိုင္ ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း အၾကပ္မကိုင္ခဲ့ဖူးဘူး။ ေနာင္က်ေတာ့လည္း တခါမွ မကိုင္ခဲ့ဖူးဘူး”

“ခ်ိဳ တုိ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ ယံုပါတယ္”

“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား”

“ကြ်န္ေတာ္ ထင္တာကေတာ့ ခ်ိဳ တို႔ ဒီကိုလာတာဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ႔ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ လာတယ္ ဆုိတာ ကိုေတာ့ ေကာလဟာလ လႊင့္တဲ့သူေတြ မသိဘူးနဲ႔တူတယ္”

“အဲဒါေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္”

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ရပ္ တင္သြင္းရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီလို တင္သြင္းရံုနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလုိကို လုိက္ေလ်ာတယ္လို႔ မေျပာဆုိႏိုင္ပါဘူး။ အခု အဆုိျပဳခ်က္က ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးရ ဦးမဲ့ကိစၥ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္”

“အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တခုခု လုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ မလုပ္ႏိုင္ရင္လည္း ကိစၥေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေဘးဖယ္ထားလိုက္ရံုေပါ့ဗ်ာ”

“ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း လိုက္နာပါ့မယ္”

ဦးႏုက “တခုေတာ့ ရွိတယ္ ခ်ိဳ ရဲ ႔။ ဒီေကာလဟာလ ေတြကို ဘယ္သူေတြ ျဖန္႔ေနတာလဲဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ ေတြးၾကည့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘာအတြက္ ဒီလို မမွန္သတင္း ျဖန္႔ေနတယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားလို႔ မရဘူး”

ဤသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ ထုိအခ်ိန္က အဆုိျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္မူသည္ တုိင္းရင္းသားခ်င္း ပိုမို ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ပြားမ်ားေစေရး ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြဲထြက္ေရးမူ အျဖစ္ ေကာလဟာလ ထုတ္သူ တုိ႔ကလည္း ထုတ္ေနၾကသည္မွာ ဘာေၾကာင့္ ဆုိသည္ကို သမုိင္းက ျပဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တဘက္က အေၾကာင္းျပစရာ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ျပည္သူလူထု ေတြေ၀စရာ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေနမ်ားကလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ပေဒသရာဇ္ ဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ား ရွိေန ေသာ္လည္း ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြား အခ်ိဳ ႔ အာဏာရယူလိုမႈ၊ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ ႀကီးထြား မလာေစေရးအတြက္ ဆီတုိး စစ္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ ႔ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ တနသာၤရီ တေလွ်ာက္ တပ္ျဖန္႔ထားၿပီး တရုတ္ ေမာ္စီတုန္း ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို တုိက္ေနသည့္ ခ်န္ေကရွိတ္ တရုတ္ အစုိးရတပ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ ကူညီေနမႈ၊ ဆီတုိး စစ္အုပ္စုကို မွီၿပီး ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ လုိသူမ်ား ရွိမႈႏွင့္ ဖဆပလ ကြဲျပဲကာ အခ်င္းခ်င္း ေဆာ္ေနၾကမႈ၊ စစ္တပ္အတြင္း ဆုိရွယ္လစ္ စစ္ဗုိလ္မ်ား ထိပ္ပိုင္း၌ ႀကီးစုိးေနမႈ စေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုလည္း စီစစ္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ေပသည္။

No comments: