.

.

.

March 9, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၁၄)

ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း (၁၄)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခုိင္

စစ္ေကာင္စီမွ ၁၉၆၂ ခု မတ္လ (၂) ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းပြဲသည္သာ ပထမ အမွားႏွင့္၊ အကယ္၍ အေၾကာင္း ျပသလို႔ မွန္ကန္ခဲ့ပါကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအာင္၊ ျပဳလုပ္၍ အာဏာကို ျပန္လႊဲျခင္း မျပဳပဲ ထာ၀ရ သိမ္းပိုက္ကာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ထူေထာင္လုိက္ျခင္းသည္ ဒုတိယ အမွားသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ဆုိသည္မွာလည္း မူ၀ါဒ အေနႏွင့္ ရုပ္ျပ ေကာင္းေအာင္ ကြန္ျမဴနစ္ ပ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ စာေရးဆရာ ကိုကိုေမာင္ (ေခၚ) ဦးခ်စ္လိႈင္၊ ဦးေစာဦးတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရး ပညာမ်ား ရယူၿပီး ပါတီပိုင္း အေနႏွင့္ ဗုိလ္ရဲထြဋ္၊ သခင္တင္ျမတိ႔ုက သံုးစဲြကာ ေရးဆြဲခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထူးျခားသည္မွာ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာတရားက်မ္းဟု ခ်ီးက်ဴး ၾကရသည့္ “လူႏွင့္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အညမည သေဘာတရား” က်မ္းသည္ ဘာသာမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ႀကီး မ်ားက ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားမွ မဇၥိ်မ ပဋိပဒါ က်င့္စဥ္၊ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္မွ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈ သေဘာတရားမ်ားကို ထုတ္ယူ သံုးစြဲထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ ႔မ်ားလက္ေအာက္ မက်ေရာက္ခဲ့လွ်င္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုး တက္ညီလက္ညီ ရွိခဲ့လွ်င္ အခ်င္းခ်င္း သံသယ မပြားပဲ ယံုၾကည္ခ်စ္ခင္မႈ ရွိေနခဲ့ၾကမည္ ဆုိလွ်င္ အင္အားရွိေသာ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့စရာ အေၾကာင္းရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ် ကိုလုိနီ လက္ေအာက္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ နီးပါးေနခဲ့ၾကရခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ သြားလာ ဆက္ဆံေရးကို ဥပေဒျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံခဲ့ရမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အရ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခံရမႈ၊ လြတ္လပ္ေရး ရယူၿပီးေနာက္ လူမ်ိဳးစုမ်ား အထင္အျမင္ လြဲမွား၍ အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး သံသယ ႀကီးထြားလာခဲ့မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ မွန္ကန္စြာ အင္တုိက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား စိတ္၀မ္းကြဲျပားေရးကုိသာ သိသာစြာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တျပည္ေထာင္ စနစ္သည္ ျဖစ္ႏိုင္စရာ မရွိေသးေခ်။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား ျပဳမႈပံုမ်ားမွာ စဥ္းစားတတ္လွ်င္ သံသယ ရွိစရာ အခ်က္ ျဖစ္၏။ ၄င္းျပင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား မ်ားျပားၿပီး၊ လူမ်ိဳးစုႀကီးမ်ား၌လည္း လူမ်ိဳးစုငယ္ေလးမ်ား ရွိေသးျပန္ရာ လူနည္းစုမ်ား အခြင့္အေရး အတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္သာ အဓိပၸာယ္ ရွိေပမည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အထိ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ိဳး မရွိေသးသလို ဒီမိုကေရစီကို မ်က္ကြယ္ျပဳထား၍ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတို႔ အၾကား သံသယသာ ၾကီးထြားေနေပသည္။

၁၉၄၇ ခု ေမလ ဖဆပလ ညီလာခံ၌ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ဆန္းက “တျပည္ေထာင္ တည္ေဆာက္ မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ တည္ေဆာက္မလား” ဟု စတင္ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး၊ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြရဲ ႔ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ၾကပ္မတ္ထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တစ္စု ထူေထာင္ရမယ္။

ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ပူးေပါင္းၿပီး လဲက်သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစရပဲ စုစည္းညီညြတ္မႈနဲ႔ ႀက့ံႀကံ့ခိုင္ ထရပ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳၾကရမယ္” ဟုလည္း ေစတနာ မွန္စြာ အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤမွ်ဆုိလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ ဆုိသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေရး မဟုတ္၊ ဒို႔ တာ၀န္အေရး သံုးပါးကိုလည္း ထိခိုက္စရာ မရွိေၾကာင္း ယေန႔ တပ္မေတာ္သား အေပါင္း စိတ္ခ် ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ပါၿပီ။

အမွန္ေတာ့ တျပည္ေထာင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေစ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး အာဏာကို ေကာင္းစြာ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ျခင္း အႏွစ္သာရသည္သာ အဓိက ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္ေထာင္ ဆုိေသာ္လည္း ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ (ျပည္နယ္ အစုိးရ) မ်ားသုိ႔ အာဏာမ်ား ေကာင္းစြာ ျဖန္႔ေ၀ခြဲေပးထားႏိုင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာသာ ျဖစ္၏။ ျပည္ေထာင္ဆုိေသာ္လည္း ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားသုိ႔ ေကာင္းစြာ အာဏာ ျဖန္႔ေ၀ ခြဲေပးထားမူ မရွိလွ်င္လည္း တျပည္ေထာင္ သေဘာ သာ သက္၀င္သည္။ ၄င္းအျပင္ သတိျပဳရန္မွာ အာဏာ ခြဲေ၀မႈမ်ားလြန္းလွ်င္ ဗဟုိအစုိးရအားနည္းၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိႏိုင္သလို၊ ဗဟုိ အစုိးရ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားလြန္းကလည္း အာဏာရွင္ စရိုက္ ၀င္ႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္းတရပ္ ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကုိ “တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု အားလံုး ပါ၀င္ၿပီး ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး သေဘာတူ ခ်မွတ္ရမည္” ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ သေဘာအရ ျပည္သူလူထုဆႏၵသည္သာ ပဓာန ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရ၌ (Federal) ဖက္ဒရယ္ ဆုိသည္ကိုလည္း ေတ႔ြရေပမည္။ “ဖက္ဒရယ္” မွာေၾကာက္စရာ မဟုတ္ပါ။ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေရးသည္သာ အဓိကက်ပါသည္။

ဤသည္ကို အထူး သတိထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္မွာ ထုိ “မူ” ကို တင္ျပေရးသားေသာ သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ “မူ” ၏ ေနာက္ကြယ္၌ အႀကံဆုိး ဥာဏ္ဆုိးမ်ား ရွိမႈ၊ ခုတံုး လုပ္၍ ခြဲထြက္ရန္ ႀကံစည္မႈတုိ႔သာ ျဖစ္သည္။ ေရွးပေ၀သဏီ ကာလကပင္ တုိင္းျပည္ေနရာ အႏွံ႔ လူမ်ိဳးစု ေပါင္းစံု ျဖန္႔က်က္ေနထုိင္လွ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းျပည္၌ မည္သူမွ် အေမြခြဲဆင္း၍ မျဖစ္သလို အခြင့္အေရး မညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း တုိ႔လည္း ရွိေနလွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

မယံုသကၤာ ျဖစ္ျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္းမ်ား ေဖ်ာက္၍ ရုိးသားမွန္ကန္ေသာ စိတ္ေစတနာ ႏွင့္“တိုင္းျပည္အတြက္” ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ တခုတည္းကိုသာ စြဲကိုင္ကာ ညီညီညြတ္ညြတ္ တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္လည္း ကမၻာႏွင့္ ယွဥ္၍ အျမင္က်ယ္လာၿပီး ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားမွာ ေခတ္ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ကမၻာ့ရြာ (Globalization) ကုိ နားလည္ ၾကၿပီး ျဖစ္၏။ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တုိင္းျပည္တခုလံုးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ရွိၾကသည္ကို သူတုိ႔ စကားမ်ားက ေဖၚျပၿပီးၾကေလၿပီ။

No comments: