.

.

.

January 20, 2011

ထပ္မံရရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုးရ တပ္မေတာ္(ေလ) မွ သတင္းမ်ား


စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား ခင္ဗ်ား

စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ တပ္မေတာ္ေလတပ္ကို ယခုလို အေရးၾကီးတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ဘယ္လို ျပင္ဆင္မႈေတြ ထပ္မံ လုပ္ခိုင္းေနတယ္၊ ဘာေတြထပ္မံ ၾကံစည္ေနၾကတယ္ ဆိုတာေတြကို တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရိွ ေ၀ဟင္က စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ေနာက္ဆံုးရ တပ္မေတာ္ (ေလ) သတင္းမ်ား အျဖစ္ သတင္းပိုမို စံုလင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေပးပို႔လာျပန္ပါတယ္။ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား သတင္းဆက္စပ္ ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ ေဖၚျပေပးလိုက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္က ေပးပို႔လာတဲ့ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ ေ၀ဟင္အား အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း “စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား” မွ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ www.photayokeking.org သို႔ ျပည္တြင္းက တိုက္ရိုက္ ေပးပို႔ေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္ “ေလ” အရာရွိမ်ား အားလံုးကို က်ေနာ္က လံုျခံဳေရး အတြက္ ဂရုစိုက္ေပးပါရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါတယ္။

၁။ တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရွိ ဗိုလ္မ်ိဳးသူရက ေပးပို႔ထားတဲ့ ေလယာဥ္စက္ရံု တည္ေဆာက္ေရး သတင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရွိ ေ၀ဟင္က ျဖည့္စြက္ ေပးပို႔ လာပါတယ္။ ေလယာဥ္စက္ရံု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ရံုးမွ အရာရွိ (၂၀) ဦးနဲ႔ စစ္သည္ (၁၅) ဦးတို႔ဟာ မိတၳီလာ ေျမျပင္ အတတ္သင္ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ရွိ စက္မႈ လက္မႈ အတတ္သင္ေက်ာင္းမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႔ အထိ စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ေတာင္ငူ ေလတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အမွတ္ (၄၂) တိုက္ခိုက္ေရးအုပ္ K- 8 အုပ္ တြင္ လက္ေတြ႔ ေလ့လာမႈမ်ားကို တစ္လၾကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါတယ္။

ျမန္မာ့ေလတပ္မွ ရုရွားလုပ္ MI - 17 ရဟတ္ယာဥ္အား လက္နက္အခ်ိဳ ႔နဲ႔ ေတြ႔ရပံု

၂။ ျပင္ဦးလြင္ရွိ တပ္မေတာ္ သိပၸံ နဲ႔နည္းပညာ သုေတသန ဌာနခ်ဳပ္ (သသန) ႏွင့္ေလတပ္ ပူးေပါင္းျပီး ေလသေဘၤာ (Air Ship) ႏွင့္ ေလယာဥ္တု (Flight Simulator) တည္ေဆာက္ဖို႔ စီမံခ်က္ကို္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ စီမံခ်က္ အစီအစဥ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ သျဖင့္ စီမံခ်က္ကို အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေလတပ္အရာရွိမ်ားအား ျပန္လည္ ေခၚယူျပီး ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုစီကို ခြဲျခား တာ၀န္ေပးအပ္ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ဖို႔ ဖိအားေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

့ျမန္မာ့ေလတပ္မွ MI - 17 ရဟတ္ယာဥ္ ပ်ံသန္းစဥ္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ေနပံုအား ေတ႔ြရပံု

၃။ နာဂစ္ ကယ္ဆယ္ေရး ဟန္ျပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး သက္တမ္းကုန္ေနတဲ့ ရုရွားလုပ္ MI – 17 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား Over haul ျပဳလုပ္ဖို႔ ရုရွား ပညာရွင္ (၁၅) ဦးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိလာကာ မိတၳီလာ ေျမျပင္အတတ္သင္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အမွတ္ (၁၇) ေလယာဥ္အုပ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိေနၾကေၾကာင္း၊ ရုရွားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈ ပညာရွင္မ်ားဟာ အဖြဲ႔မ်ားခြဲကာ အသုတ္လိုက္ ေလတပ္မွ အရာရွိ စစ္သည္မ်ားအား စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုရွားမွ စက္အရန္ ပစၥည္းမ်ားအား တပါတည္း ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲႏိုင္မႈ (ရွိ/မရွိ) ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာသီဥတု အေျခအေနႏွင့္ ေတာေတာင္ ထူထပ္တဲ့ ေျမအေနအထားေပၚတြင္ သူတို႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ခံႏိုင္ရည္ (ရွိ/မရွိ) သုေတသနျပဳ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါတယ္။

၄။ ပုသိမ္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဇင္ေယာ္ ဦးစီးျပီး A-5 ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ G -4 ေလ့က်င့္ေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ထားရွိလာေၾကာင္း၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း ကိစၥတုံးက အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာမွ ေလယာဥ္မ်ား ဧရာ၀တီနဲ႔ ရန္ကုန္ကို ပ်ံသန္းလာမွာကို စိုးရိမ္ျပီး အျခား ေလတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ ေရြ႔ယူထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

၅။ နတ္ေမာက္ျမိဳ႔တြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမွဴးရံုးမွ Net Work ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားအား အထူးေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးကာ အင္တာနက္ သတင္း ေပါက္ၾကား ေနမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရူ ခိုင္းတဲ့ Cyber War Fare တပ္ဖြဲ႔ ရွိေနေၾကာင္း ယခင္က မဂၤလာဒံု ၀ိုင္ယာလက္တြင္ ရွိေနတဲ့ အမွတ္ (၁) ဆက္သြယ္ေရး လံုျခံဳမႈတပ္ (Inter set) ၾကားျဖတ္ဖမ္းသည့္တပ္ဖြဲ႔အား နတ္ေမာက္သို႔ ေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ သဖြယ္ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဖက္ကမ္း (ကပစ) စက္ရံုမ်ားနဲ႔ ပိုက္ဆံထုတ္ေသာ ၀ါဇီ စက္ရံုမ်ားကိုပါ အရပ္သား ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း မသံုးေတာ့ဘဲ သီးသန္႔ Fiber Optic Cable စနစ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါတယ္။

No comments: