.

.

.

January 20, 2011

တပ္မေတာ္ေလ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ အပိုင္း (၄)

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ခင္ဗ်ား

မနက္ျဖန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ (ေလ) ရဲ႕ေမြးေန႔ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ အမွတ္တရအျဖစ္ ေလတပ္အတြင္း အက္ကြဲသံမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲသံစဥ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ အရာရွိ Pilot တစ္ဦးက စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔ ေပးပို႔လာ ပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေလတပ္အတြင္း ေလယာဥ္အိုမ်ားျဖင့့္ နပန္းလုံးေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာပင္ စစ္သည္ စုေဆာင္းရသမွ်ႏွင့္ တပ္ေျပး အခ်ဳိး မညီမွ်မႈ၊ အျခားအဆင့္မွာပင္ ဟိုပုန္း ေက်ာင္းဆင္းမ်ားႏွင့္ သေႏၶစစ္သည္မ်ား ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈ၊ အရာရွိမ်ားအတြင္း အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရႏွင့္ ေလသူရဲဘြဲ႕ရ အဆင့္အတန္း အခြင့္အေရး တန္းတူမရရွိမႈ၊ ေလသူရဲေတာင္မွ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဆင့္ခြဲျခားမႈ စတဲ့ ေပါက္ကြဲသံစဥ္မ်ားကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ေပးပို႔တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုဖိုးတ႐ုတ္က ေလသူရဲ Pilot အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

(၁၅-၁၂-၂ဝဝ၉) ေလတပ္ေမြးေန႕အႀကိဳ အက္ကြဲသံမ်ား

ေဆာင္းပါးရွင္ - တပ္မေတာ္(ေလ) မွ အရာရွိ Pilot တစ္ဦး

တပ္မေတာ္ (ေလ) ဘာေတြလုပ္ေနလဲ - အပိုင္း (၃) ကို ဒီေနရာမွာ ႏိွပ္ၿပီး ျပန္လည္ေလ့လာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

၂၃-၁၁-၂ဝဝ၉ ရက္ေန႕ ကကၾကည္း (၄) လပတ္ စတင္ၿပီးေနာက္ ထူးျခားမႈမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ဟု အရာရွိႀကီးမ်ား အပါအဝင္ စစ္သည္အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ကာ သတင္းနားစြင့္ ေနခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သမီး၊ သားတို႔ေနာင္ေရး စိတ္ေအးေနရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ အာဏာတည္ၿမဲေရး မွတပါး အနာဂါတ္ေရး ဟူသည္မွာ ေတြးပူရေကာင္းေသာ အရာဟု ေတြးမိခ်င္မွ ေတြးမိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လစာ မေလာက္မငွဘဝမွာ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနရေသာ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ အရာရိွငယ္မ်ားအတြက္မူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္တန္းမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေတာ္မူ ေနၾကေသာ နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အမိန္႕မ်ားအား ထုတ္ျပန္တတ္သည့္ ေသာၾကာေန႔ မ်ားစြာကို ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္စားရင္း မေရရာေသာ အနာဂါတ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾက ရပါသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တပ္တြင္းစစ္သည္မ်ားထံ ရိုက္ခတ္လာေသာ သတင္းမွာ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည္႕ စစ္သည္မ်ားအား တပ္မွ အၿငိမ္းစားေပးမည္ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာရွိစစ္သည္မ်ားအား အရပ္ဘက္ဌာနမ်ားသို႕ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္(ေလ) ကဲ့သို႕ နည္းပညာစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ တပ္ဖြဲ႕အတြက္မူ ထုိသတင္းသည္ စိတ္မေအးရပါ။

သက္တမ္းကုန္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ နပမ္းလံုးေနရေသာ ယခုကာလတြင္ စစ္သည္ စုေဆာင္းရသမွ်ႏွင့္ တပ္ေျပး အခ်ိဳး မညီမွ်မႈေၾကာင့္တစ္မ်ိဳး၊ ဟိုပုန္းေက်ာင္းဆင္း ဒီပလိုမာ တပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားအား ေနရာေပးလာမႈေၾကာင့္ တပ္သားသစ္ ဘဝျဖင့္ ေလတပ္ထဲစဝင္လာသူ တပ္ၾကပ္၊ ဒုတပ္ၾကပ္မ်ား၏ စိတ္ပ်က္ေရွာင္ဖယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္နည္း၊ အရာခံ ဗိုလ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေလယာဥ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ေနရေသာ ဆိုး၀ါးသည့္အေျခအေနတြင္ ေလတပ္ၾကီးမွာရြဲ႕ေစာင္း ေနပါသည္။ ေလတပ္သည္ အားကိုးရေသာ ဆရာႀကီးမ်ားအား လက္လႊတ္ရမည့္အျပင္ ဘာမွ မေရရာေသာ အနာဂါတ္ သည္ အစဥ္ရွိေနတတ္သည္ဟု ထင္ရွားေစမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရပါက နဂိုကပင္ ယိုင္နဲ႕ေနေသာ စစ္သည္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားကို ေျဖသိမ့္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။

အလားတူ အရာရွိမ်ားအတြင္းတြင္လည္း ေလသူရဲႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ မဟုတ္ေသာ ရိုးရိုးဘြဲ႕ရ အရာရွိမ်ားအား ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္မွာပင္ ထားရွိျခင္းမ်ား၊ ေလသူရဲမ်ားအတြင္းပင္ တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အျခားေလယာဥ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ တာဝန္ ေပးထားေသာ ေလသူရဲငယ္မ်ားအား Active Flyer မဟုတ္ဟုဆိုကာ အဆင့္တိုးမေပးပဲ ခ်န္ခဲ့ျခင္း စေသာ အက္ေၾကာင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါသည္။

၄-၁၂-၂၀၀၉ ရက္ေန႔တြင္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလတပ္အတြင္း မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ထြက္လာရာ Super Sonic Pilot ၃ ဦး အား စစ္႐ုံးမွ ယာယီ Officiating ရာထူး မထားေတာ့ဘဲ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္သို႔ တန္းတင္ ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ မေက်လည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

မူလကပင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က အသက္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အရာရွိအမ်ားစုကို အရပ္ဘက္ ဌာနမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးျခင္းကို ခံစားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ထင္ရာလုပ္တတ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ စီမံခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနေသာ ေလတပ္မွ အရာရွိငယ္မ်ားအဖို႕ အထက္ပါေလတပ္တြင္းမွ အက္ေၾကာင္းမ်ားအား တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး မည္သို႔ ကုစားမည္ကို စိတ္ဝင္တစားရွိေနခ်ိန္တြင္ ယခုသတင္းမ်ား ထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၉-၁၂-၂၀၀၉ ရက္ေန႔တြင္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္သန္းေရႊ မိတၳီလာ (လကသ) သို႔ လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ၌ ထူးျခားသည့္ တင္ျပမႈတစ္ခု ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တင္ျပမႈမွာ (လကသ) တြင္ ဖြင့္လွစ္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲေရးမွဴး သင္တန္းရွိ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး အပြင့္တင္ကာစ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္သင္တန္း မတက္ရ ေသးသည့္ တက္ၾကြေနေသာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း (War Game) အား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါတင္ျပမႈတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္လာႏိုင္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္မ်ားအား သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ ထူးျခားသတင္းမွာ UAV ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႀကီးကို ျပသရန္ စီစဥ္ၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ကာ တစ္စီးၿပီးတစ္စီး ပ်က္က်ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚလာ ၃ သိန္းတန္ Sky 02-UAV ေလယာဥ္အား ေျမျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကားျဖင့္ တိုက္မိသည္မွ စကာ၊ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္သည္ဟု ဂုဏ္ယူကာ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးအားျပမည့္ YellowBird-UAV ေလယာဥ္ငယ္ ၃ စီးလည္း ဆက္တိုက္ပ်က္က်ခဲ့သျဖင့္ UAV ေလယာဥ္အား ျပသစရာ မရွိေတာ့ျခင္း စေသာ ျပသနာမ်ားေၾကာင့္ ဝါသနာကို အရင္းခံကာ ေလတပ္အတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမဳစ္ကာ UAV Research ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ေသာ အုပ္မွဴးကို ရာထူးမွဖယ္ရွားျပီး ေလတပ္စခန္းတစ္ခု၏ တပ္မဲ့ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ တြဲဘက္ရန္ ေဒါသတႀကီးျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမတ္ဟိန္းက ရက္စက္စြာ အမိန္႕ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ ေလသူရဲငယ္မ်ား အပါအဝင္ အရာရွိ စစ္သည္အမ်ားစုက အံ့ၾသ တုန္လႈပ္သြားခဲ့ရပါသည္။

ခြက္ေပ်ာက္အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ အဆင့္တိုး မရရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ အရာရွိမ်ား၏ ဆႏၵမွာ အရပ္ဘက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႀကိဳးစားရယူခဲ့ရေသာ ရာထူး ေနရာမ်ားကို ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ရယူျခင္းထက္ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာပင္ မွန္ကန္ေသာ ေနရာယူျခင္းကိုသာ လိုလားၾကပါသည္။ စစ္သည္မ်ား အပါအဝင္ အရာရွိမ်ားသည္ တပ္မွ အၿငိမ္းစား ေပးခံရေသာအခါ ေနထိုင္ရန္ အဆင္သင့္ မရွိသလို ေရရွည္ဘဝ ရပ္တည္ရန္ အာမခံခ်က္ မရွိျခင္းကိုလည္း စိုးရိမ္ေနရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ စနစ္က်နမႈ မရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အမိန္႔မ်ားအေပၚ မႏွစ္ျမိဳ႕ေစကာမူ မည္သို႕မွ် မတတ္ႏိုင္ပဲ “ငံုးဆူ လူမသိ” ရင္တြင္းမ်ိဳသိပ္လ်က္ ေပါက္ကြဲထြက္လာမည့္ အခ်ိန္အခါကိုသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရပါေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ား သိရွိေစရန္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

No comments: