.

.

.

January 20, 2011

တပ္မေတာ္ (ေလ) ဘာေတြလုပ္ေနလဲ - အပိုင္း (၃)

ေဆာင္းပါးရွင္ - တပ္မေတာ္(ေလ) မွ အရာရွိ Pilot တစ္ဦး

အပိုင္း (၂) အား ဒီေနရာမွာ ႏိွပ္ၿပီး ျပန္လည္ ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

တရုတ္ရဲ႕သတ္ကြင္းအတြင္း ေရာက္ရွိသြားေသာ နအဖ

၁၁။ တရုတ္ႏိုင္ငံက စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ားဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို ေရာင္းခ်လို႔မရတဲ့ အေနအထားတြင္ ရွိေနၿပီး န၀တအား ေစတနာဗလဗြျဖင့္ ေပးသလိုနဲ႔ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ အေရာင္းထိုင္း ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးခ်င္ဘဲ စြန္႔ပစ္ရေတာ့မဲ့အတူတူ န၀တထံမွ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လွည့္ယူျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး သိျမင္ ေနၾကတဲ့ အတိုင္း နအဖ ျဖစ္လာေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ ႔ ထြက္ရွိသမွ် သစ္ေတာ၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ မ်ားနဲ႔ ယခုအခါ တရုတ္ကို အေၾကြးေပးရန္ရွိတဲ့ အနည္းဆုံး ေဒၚလာ (၇) ဘီလီယံ ခန္႔ကို ဖဲ့ဆပ္ေနရတဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြကို တပ္မေတာ္ အင္အား ေတာင့္တင္း ေအာင္ဆိုရင္ အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားကို ေစတနာမွန္မွန္ႏွင့္သာ အထိုက္အေလွ်ာက္ ျဖည့္ဆည္းမည္ ဆိုပါက လက္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု တရုတ္တို႔ရဲ႕ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းေနတာကို သိရက္နဲ႔ မိေအး ႏွစ္ခါနာေအာင္ တရုတ္ကို ပံုအပ္ေနလို႔ (တိုင္းျပည္ေရာ တပ္မေတာ္ပါ) နစ္နာ ဆုံးရႈံး ခဲ့ရပါတယ္။ တရုတ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၾသဇာအာဏာ လႊမ္းမိုး ႏိုင္မႈနဲ႔အတူ သူတို႔ရဲ႕ ေရာင္းမစြံတဲ့ ပစၥည္း မ်ားအား ေရာင္းခ်ႏိုင္တဲ့ အကိ်ဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

A-5 တိုက္ေလယာဥ္ စက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
၁၂။ ေလယာဥ္ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ အလ်ားမွာ ၁၅.၆၅ မီတာ (၅၁' ၄") ရွိၿပီး အေတာင္ပံ ႏွစ္ဖက္ထိပ္ႏွစ္ခု အက်ယ္ - ၉.၆၈ မီတာ (၃၁'၉") ရွိပါတယ္။ ေလယာဥ္ရဲ႕ အျမင့္ - ၄.၃၃ မီတာ (၁၄'၃") ရွိၿပီး အေတာင္ပံ အက်ယ္ဧရိယာ - ၂၉.၉၅ စတုရန္းမီတာ (၃၂၂.၃၈ စတုရန္းေပ) ရွည္ကာ အခြံအေလးခ်ိန္ - ၆၃၇၅ ကီလုိဂရန္ (၁၄၀၅၀ ေပါင္) သာမန္ အေလးခ်ိန္ - (ေလယာဥ္+လက္နက္+ဆီ) - ၉၄၈၆ ကီလုိဂရန္ (၂၀၉၁၀ ေပါင္) ရွိပါတယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံ တက္ႏုိင္ေသာ အမ်ားဆံုးအေလးခ်ိန္မွာ ၁၁၈၃၀ ကီလုိဂရန္ (၂၆၀၈၀ ေပါင္) ရွိပါတယ္။

ျပည္တြင္းရွိ နအဖ ေလတပ္ စခန္း တစ္ခုမွ A-5 တုိက္ေလယာဥ္အား ေတြ႔ရစဥ္

(က) စြမ္းေဆာင္ရည္။ တိုက္ေလယာဥ္ရဲ႕ အျမန္ဆံုးႏွဳန္း - မတ္ ၁.၁၂ (တနာရီလွ်င္ ၇၅၂ မုိင္ သုိ႔ ၆၅၃ ေရမုိင္ သုိ႔ ၁၂၀၀ ကီလုိမီတာ) ရွိၿပီး ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ အကြာအေ၀း ၂၀၀၀ ကီလုိမီတာ ရွိပါတယ္။ တိုက္ေလယာဥ္ရဲ႕ ပ်ံသန္းႏုိင္ေသာ အမ်ားဆံုးအျမင့္ - ၁၆၅၀၀ မီတာ (၅၄၁၃၃ ေပ) ပ်ံတက္ႏုိင္ေသာ ႏွဳန္းနဲ႔ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁၀၃ မီတာ (တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၀၃၀၀ ေပ) ရွိပါတယ္။ တိုက္ေလယာဥ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးစက္၀န္း - အနိမ့္ - အနိမ့္ - အနိမ့္ စစ္ဆင္ေရး = ၄၀၀ ကီလုိမီတာ (မုိင္ ၂၅၀ ၀န္အျပည့္ တင္လ်က္) အျမင့္-အနိမ့္-အျမင့္ စစ္ဆင္ေရး = ၆၀၀ ကီလုိမီတာ (မုိင္ ၃၇၀) ရွိပါတယ္။

A-5 A/C &Weapons

(ခ) လက္နက္။ တိုက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ လက္နက္မ်ားမွာ NORINCO TYPE 23-2K 23mm အေျမာက္ ႏွစ္လက္ (တစ္လက္လွ်င္ က်ည္အေတာင့္ တစ္ရာစီ) ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ိတ္ဆြဲႏုိင္ေသာ အမာခံေနရာ - ၁၀ ေနရာ (ကုိယ္ထည္ေအာက္ ၄ ေနရာ၊ အေတာင္ေအာက္ ၆ ေနရာ) ရွိၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲႏုိင္ေသာ ၀န္အေလးခ်ိန္ေပါင္ - ၂၀၀၀ ကီလုိဂရမ္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုက္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ဒံုးက်ည္ (ROCKET) - ၅၇ မမ၊ ၉၀ မမ၊ ၁၃၀ မမ ပဲ့ထိန္းမဲ့ဒံုးက်ည္အံုမ်ားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ (MISSILE) - PL-2 , PL-5, PL-7 ေ၀ဟင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ တိုက္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ဗံုးလက္နက္ အေနနဲ႔ - ၅၀၊ ၁၅၀၊ ၂၅၀၊ ၅၀၀ ကီလုိဂရမ္ - BL755 Cluster Bombs, Matra Durandal Anti-Runaway Bombs ရွိၿပီး အျခား အပုိဆီတုိင္ကီ အပိုအေနနဲ႔ ၁၀၅ ဂါလံ၊ ၂၀၀ ဂါလံ၊ ၃၀၀ ဂါလံ ပါရွိပါတယ္။ (ဂ) ေနာက္ဆုံးအေျခအေန။ တရုတ္မွ ၀ယ္ယူထားေသာ A-5 တိုက္ေလယာဥ္ (၃၆) စီး အနက္ ထက္၀က္ခန္႔ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စစ္ဆင္ဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ ပ်ံသန္း ေလ့က်င့္ဖို႔ပင္ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

သုံးသပ္ခ်က္

၁၂။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို သုံးသပ္ရာမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ စြန္႔ပစ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ တင့္ကားမ်ား၊ စစ္သေဘၤာမ်ားကို အရည္အေသြးနဲ႔ အဆင့္အတန္း ေသခ်ာစြာ ေလ့လာမႈ၊ သုေတသနျပဳမႈ၊ နမူနာမ်ားကို စမ္းသပ္ ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ဲျခင္း၊ အစကနဦးပိုင္းတြင္ မသိသည္ကို လက္ခံႏုိင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိလ်က္ႏွင့္ ဇြတ္၀ယ္ယူေနျခင္းဟာ တပ္မေတာ္အား အင္အားခ်ိနဲ႔ေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

၁၃။ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး ရွိသြား သည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ဂြင္ရိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေငြမ်ားအား အလဲြသုံးစား လုပ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ သက္ရွိလူကို ရုပ္၀တၳဳပစၥၫ္း ေလယာဥ္ေလာက္ေတာင္္ တန္ဖိုးမထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအေနနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ လမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တဲ့ Pilot ေလသူရဲမ်ားကို ေလယာဥ္ထက္ ပိုမို တန္ဖိုး ထားၿပီး ေလယာဥ္ေပၚမွ ခုန္ထြက္ခိုင္းေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ ေလယာဥ္ ခ်ိဳ႕ယြင္း လာၿပီဆိုရင္ ေလသူရဲနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈပညာရွင္မ်ားကိုသာ အျပစ္ပံုခ်ၿပီး တကယ္တမ္း တာ၀န္ရွိတဲ့ သူတို႔က်ေတာ့ ေခါင္းေရွာင္ခ်င္ၾကေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခ ၾကည္း/ေရ/ေလ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက တရုတ္လုပ္ စစ္ပစၥည္းမ်ားအား အရည္အေသြး မမွီခဲ့တာကို တင္ျပၾကေသာ္လည္း အာဏာရွင္မ်ားက တရုတ္ကို ဖားခ်င္လို႔ ဇြတ္တရြတ္ ၀ယ္ခိုင္း ေနပါတယ္။

၁၄။ နအဖက တရုတ္ရဲ႕ မဟာကရုဏာ ေစတနာဗလပြနဲ႔ ေပးလိုက္တဲ့ F-7 အစီး (၆၀) ကို စိတ္ကူးေတြယဥ္ၿပီး အိပ္မက္မက္ကာ ပီတိေတြျဖာေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာ-ထုိင္း နယ္စပ္ အေရးအခင္း ျဖစ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဂေယာင္ေခ်ာက္ျခားနဲ႔ လန္႔ႏုိးလာရင္း ရုရွားမွ Mig-29 မ်ားကို အေျပးအလႊား ၀ယ္ယူလိုက္ ရေၾကာင္း၊ ဒါေတာင္မွ ရုရွားက ဧရာ၀တီ ကုမၸဏီ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး Batter system ျဖင့္ စစ္ပစၥည္း အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းေသးတာ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရုရွားက MIG-29 ေတြဟာ ဘယ္လိုဘဲ ေခတ္မွီပါေစ အေမရိကန္က F-16 ကို Dog Fight စစ္ဆင္ရာမွာ မမွီ ေသးေၾကာင္း၊ F-16 ထက္ ပိုသာတဲ့ ရုရွားလုပ္ Su-27 ဘက္စုံသုံး ေခတ္မီွ တိုက္ေလယာဥ္ႀကီးကိုေတာ့ နအဖက ေစ်းႀကီးလို႔ မ၀ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မဂၤလာဒုံ ေလဆိပ္မွာ ေျပးလမ္း ရွည္ဖို႔မလိုတဲ့ Su-27 ကို ရုရွားေတြက နမူနာ လာေရာက္ ပ်ံသန္းျပတဲ့အခါ ေလသူရဲမ်ားက ရင္သပ္ရူေမာ ၾကည့္ရူကာ ၀ယ္ယူဖို႔ တုိက္တြန္းခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ ၿခဳံငုံ သုံးသပ္ ရရင္ နအဖရဲ႕ လုပ္ကိုင္ပုံေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ေရွ႔တန္း တင္ကာ တပ္မေတာ္ အင္အား ရွိေအာင္ ျဖည့္တင္း သလိုလို အေၾကာင္းျပၿပီး ဂြင္ရိုက္ ခဲ့တာေၾကာင့္ မိေအးႏွစ္ခါနာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ နစ္နာေနရေၾကာင္း စည္းလံုးျခင္းရဲ ႔ အင္အား website ကေန သုံးသပ္ တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

No comments: