.

.

.

January 20, 2011

တပ္မေတာ္ (ေလ) ဘာေတြ လုပ္ေနလဲ - အပိုင္း (၂)


စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား ခင္ဗ်ား

စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေငြထဲမွ ႏိုင္ငံျခား ေငြမ်ားအား ျပည္သူလူထု အတြက္လံုး၀ မသုံးစဲြဘဲ စစ္အင္အား ျဖည့္တင္းဖို႔သာ ႀကိဳးစားေနျပီး စစ္တပ္တြင္ ေငြေၾကး အင္အားသုံးစဲြမႈ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္တဲ့ ေရတပ္ၿပီးရင္ ေလတပ္ကို ၀ယ္ယူျဖည့္တင္း ေနၾကပုံ၊ ေလတပ္ရဲ႕ ေလယာဥ္စြမ္းပကားႏွင့္ တပ္ဆင္ထားေသာ ဗုံး၊ Machine Gun လက္နက္မ်ား၊့ Rocket Launchers၊ Missiles၊ စက္မႈဆိုင္ရာ Data အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလတပ္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပုံ စတာေတြကို တပ္မေတာ္(ေလ) မွ အရာရွိ Pilot တစ္ဦးက စာဖတ္သူမ်ား ဗဟုသုတ ရရွိေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုဖိုးတရုတ္ထံ ဆက္လက္ ေပးပို႔လာ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိေအာင္ အမွန္တကယ္ ေတာ့ အက်ိဳးရွိေအာင္ မလုပ္ခဲ့ဘဲ တပ္ဆင္လိုက္တဲ့ စစ္လက္နက္ပစၥည္း၊ တင့္ကားမ်ား၊ တိုက္ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္မ်ားဟာ အရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းၿပီး အလဟႆ ျဖစ္သြားရေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ေရာ တပ္မေတာ္ပါ မိေအးႏွစ္ခါနာ ျဖစ္ရေၾကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် အဓိပၸာယ္ရွိရွိ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က ေပးပို႔ရင္း ေျပာၾကားလာ ပါတယ္။ ယခုလို ေပးပို႔လာတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ အရာရွိ Pilot အား အထူး ေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္းနဲ႔ ပင္တိုင္ ေဆာင္းပါးရွင္ အျဖစ္လည္း စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား Website မွ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ရင္း ေဖၚျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) အဆက္ဆက္ ႏွိမ့္ခ်ခံခဲ့ရပုံ

၆။ န၀တ စတင္ဖဲြ႔စည္းစဥ္က ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) မွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ထြန္းျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန သုံးေလးခုကိုလည္း ပူးတဲြကိုင္ရပါတယ္။ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရး မေျပမလည္ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ထြန္း ကိုင္တြယ္ရတဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအား ၿဖိဳခဲြခံလိုက္ရကာ ရထားနဲ႔ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပို ေရးရွင္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အျဖစ္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ခဲြထုတ္တာ ခံခဲ့ရ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူဟာ သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ႀကီးသဖြယ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရုပ္ျပနဲ႔ ေခ်ာင္ထိုးခံရၿပီး အနားေပး ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ ဆက္ဆံေရး အားနည္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ေနာက္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္း၀င္း ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ခရီးစဥ္ေနာက္သို႔ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ပါကာ အစြမ္းကုန္ ဖားရပါေတာ့တယ္။ သူလည္း ျပႆနာျဖစ္ၿပီး လႊင့္သြားရျပန္ ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ေနာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေငြ ကေတာ့ ပိုဆိုးသြားၿပီး အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ရာထူးသာ ရရွိကာ ILO အေရး အခင္းေၾကာင့္ အဖယ္ခံ ရျပန္ ပါတယ္။ ဒီထက္ ပိုဆိုးတာကေတာ့ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္သန္းဟာ S-2 နဲ႔ အဖဲြ႔ ဖါးးအံနားမွာ MI-17 ပ်က္က်လို႔ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီး ရာထူးေတာင္ မေပးေတာ့ဘဲ ထိုင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖဲြ႔ ဥကၠဌသာ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ျဖစ္လာမဲ့ စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေဆြဟာ ဦးေန၀င္း ေျမးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳတ္သြား ပါတယ္။ ယခု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ကေတာ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္း ျဖစ္ၿပီး DSA အပတ္စဥ္ (၁၇) ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ကာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ရာထူး မေပးေသးဘဲ ေလ့လာခဲ့ၿပီးမွ ေပးျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ စစ္ေရး ဗ်ဴဟာမ်ားအရ ေလတပ္ကို ဦးစားေပးေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ ေတြကေတာ့ ေလတပ္အား အသုံးလိုမွ ေခၚခိုင္းတဲ့ အဆင့္သာ ရွိပါေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ ပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းအစ တရုတ္က

၇။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီပင္းဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေထာက္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ေပၚမွ ေလယာဥ္နဲ႔ ျဖတ္သန္းစဥ္ တရုတ္သံရုံးမွ တဆင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ န၀တအစိုးရ အေနနဲ႔ အေရးအခင္း ကာလအတြင္း အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာေတြ ႏိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ စပ္ၾကားသို႔ အေမရိကန္ သံရုံးက ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကယ္တင္ရန္ ေရာက္လာတယ္လို႔ သတင္း ရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အားကိုးရွာဖို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ ပါေတာ့တယ္။


၈။ တရုတ္အစိုးရက ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံဘိုးရွိ တင့္ကားမ်ား ၊ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ႏွင့္ A-5 တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အား အတိုးမဲ့ အေၾကြးစနစ္နဲ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္ဆပ္ရန္ဆိုၿပီး န၀တအား ေပးလိုက္လို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြလည္း တအံ့တၾသ ျဖစ္ခဲ့ ၾကရပါတယ္။ ယခင္တုန္းက ႏိုင္ငံျခားေငြ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူၿပီဆိုရင္ ေလယာဥ္အုပ္ တစ္အုပ္စာ (၁၀) စီးခန္႔ကို အနည္းဆုံး ၀ယ္ရမွာျဖစ္လို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ေခါင္းကိုက္ခဲ့ရဖူး ပါတယ္။ ယခုေတာ့ တရုတ္က မဟာကရုဏာရွင္ႀကီးသဖြယ္ F-7 ႏွင့္ A-5 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ေဖာေဖာသီသီ ထုတ္ေပး ခဲ့တာေၾကာင့္ န၀တလည္း တရုတ္ကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အေဖလို ကိုးကြယ္ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးပမာ သတ္မွတ္ ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။
မ်က္ႏွာမွာ “သနပ္ခါးပါးကြက္ ေပါင္မွာေတာ့ေသးစီးေၾကာင္း” တရုတ္ရဲ႕ဇာတိဇာတ္ေၾကာင္း

၉။ ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ တရုတ္လုပ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ တင့္ကားမ်ား၊ စစ္ေရယာဥ္မ်ားနဲ႔ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို လက္ခံရယူဖို႔ နယ္စပ္ကတစ္မ်ိဳး၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းမွတစ္ဖုံ အဖဲြ႔မ်ိဳးစံုခဲြကာ ၀မ္းသာ အားရ သြားေရာက္ လက္ခံယူၾကပါ ေတာ့တယ္။ ပထမဦးဆုံး ျပႆနာ စေပၚတာကေတာ့ တရုတ္လုပ္ FAW နဲ႔ LANJANG ကားေတြဟာ ေဘာ္ဒီပါးၿပီး အၾကမ္းမခံတဲ့အတြက္ အၾကမ္းသံုးရတဲ့တပ္နဲ႔ မကိုက္ဘဲ ပ်က္စီးမႈ ျမန္ဆန္လာ ပါတယ္။ တရုတ္လုပ္ T-63 T-69 တင့္ကားမ်ားအနက္ ကုန္းေရသြား တင့္ကားမ်ား ဆိုရင္ မိတၳီလာေရကန္ႀကီးလို ေရေသအတြင္းမွာသာ ေမာင္းလို႔ရၿပီး ၾကည္း/ေရ/ေလ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရး လုပ္တဲ့ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ နဂါးမင္း ကမ္းတက္ စစ္ဆင္ေရးမွာ အဲဒီ တင့္ကား ေတြဟာ ပင္လယ္ထဲက ေရအရွင္မွာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေမာင္းလို႔မရဘဲ တ၀ဲလည္လည္ နစ္ျမဳပ္ သြားလို႔ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေလ့က်င့္ယူရပါတယ္။ တရုတ္လုပ္ စစ္သေဘၤာမ်ား ဟာလည္း ေဘာ္ဒီသံ ပါးလႊာျခင္း၊ သံေခ်းကိုက္ေနျခင္း၊ ေပးထားသည့္ပုံစံက တစ္မ်ိဳး၊ သြားယူေတာ့ ရခဲ့တဲ့ ပုံစံက တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရတပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

၁၀။ တပ္မေတာ္ ၾကည္း/ေလ ေျခလ်င္တင့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးကို မိတၳီလာနယ္ေျမမွာ ေလ့က်င့္တဲ့အခါ တရုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ F-7 ႏွင့္ A-5 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ ေျမျပင္ရွိ ရန္သူ႔ ပစ္မွတ္ကို တိုက္ခိုက္တဲ့အခါမွာ တိမ္တိုက္ကို ေဖာက္ကာ ေအာက္ကိုႏွိမ့္ၿပီးမွ တိုက္ရတဲ့ အတြက္ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အေပၚ ၾကည္းတပ္ တပ္မမွဴးမ်ားက အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ A-5 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ ေလယာဥ္သက္တမ္း ကုန္ေနလို႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေလထဲသို႔ တက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိလိုက္ရပါတယ္။

F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာလည္း အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းတာေၾကာင့္ Flying Hour ရဖို႔ Pilot ေတြ ေလ့က်င့္ ရာမွာ မိတၳီလာမွာပင္ မၾကာခဏ ပ်က္က်ခဲ့တာမို႔ ထူးခၽြန္တဲ့ ေလသူရဲမ်ား ဆုံးရႈံး နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္မွာ ေျမျပင္မွ အရွိန္ယူၿပီး ေလထဲသို႔ ပ်ံသန္းဖို႔ အားယူေနတဲ့ F-7 တစ္စီးဟာ ရုတ္တရက္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္း သြားတာေၾကာင့္ Control tower မွ အဲဒီ ေလယာဥ္က Pilot ကို ေလယာဥ္မွ ခုန္ထြက္ဖို႔ အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ခုံရုံးႏွင့္ ေတြ႔မွာ စိုးလို႔ ေပကပ္ၿပီး ႀကိဳးစားေမာင္းခဲ့ေပမဲ့ ေလယာဥ္ေရာ Pilot ပါ ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူလိုက္တဲ့ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ရန္ကုန္ မဂၤလာဒုံ ေလဆိပ္သို႔ ဆီျဖည့္ရန္ ေခတၱေရာက္ေနစဥ္ သြားေရာက္ေမးျမန္း ၾကည့္ရူသူမ်ားက သိရွိရသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀ယ္ယူတဲ့ F-7 ထက္ အမ်ိဳးအစား အဆမတန္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ ေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ တရုတ္တို႔က န၀တအား ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ F-7 ေတြကို အေၾကြးနဲ႔ ႏြားမရြံ႔ပိတ္ ထိုးထည့္လိုက္တာ အင္မတန္ သိသာလွပါတယ္။

No comments: