.

.

.

January 20, 2011

ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနတဲ့ Supersonic ေလသူရဲတို႔ရဲ႕ဘဝ

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား


ျပည္တြင္းရွိ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မ်ိဳးသူရက ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တပ္မေတာ္ (ေလ)တပ္ရဲ႕ အက္ကြဲသံ အေျခအေန အတြင္းေရး သတင္းမ်ားအား စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ပို႔လာရာ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ားအား ဒီကေန႔ တင္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္။ အခုလို ေပးပို႔လာတဲ့ ဗိုလ္မ်ိဳးသူရအား ကၽြန္ေတာ္ ကိုဖိုးတ႐ုတ္မွ အထူးပင္ ေက်းဇူး တင္ရွိ ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ေလတပ္ ေမြးေန႔အႀကိဳအျဖစ္ ေလတပ္တြင္းမွ အက္ကြဲသံမ်ားအား “စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား” ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းသည္ ယခင္ တင္ျပေနေသာ ထိုအက္ကြဲ သံမ်ားကို မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး အက္ေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ Supersonic ေလယာဥ္ေမာင္းေသာ ေလသူရဲဟုဆိုကာ ယာယီကာလ (Officiating) အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီးအဆင့္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသို႔ အစဥ္အလာ မဟုတ္ဘဲ တိုက္႐ိုက္ တန္းတင္ ေပးလိုက္ေသာ ကိစၥအား စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပလိုက္သည့္ အေပၚမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပင္ တုန္႔ျပန္ ေျဖရွင္းလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

[B]
[/B]

ေလတပ္အတြင္း၌ အစကတည္းကပင္ ေလသူရဲခ်င္းအတူတူ Fighter/Transport/ Helicopter ဟု ခြဲျခားေနရာေပးေနမႈကို မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ အၿပီးတြင္ Supersonic Pilot ဟု သတ္မွတ္ ခံရေသာ F-7 ႏွင့္ MiG-29 Pilot မ်ားက အုပ္စုတစ္စု အျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ သီးျခား အခြင့္ထူးခံဟု ေသြးနထင္ေရာက္သြားခဲ့သလို က်န္ Fighter Pilot မ်ားကလည္း ေလခ်ဳပ္က သူေမာင္းႏွင္ခဲ့ေသာ F-7 ကိုသာေနရာေပးသည္ဟု မေက်နပ္မႈမ်ားစြာ ေနရာအႏွံ႔မွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ အျခားေလသူရဲမ်ားကလည္း ထင္ထင္ေပၚေပၚပင္ မေက်နပ္ေၾကာင္းကို ေျပာလာၾကပါသည္။

ခြက္ေပ်ာက္စစ္ဗိုလ္မ်ား အပါအ၀င္ စက္မႈလက္မႈ အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ားမွာ ေလခ်ဳပ္၏ တခ်က္လႊတ္အမိန္႔မ်ားႏွင့္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနသည္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေလတပ္ အေၾကာင္း ဘာမွမသိပဲ Supersonic Pilot ဆိုလွ်င္ ယာယီကာလ (Officiating) မထားေစဘဲ တဆင့္ျမင့္တိုးယူဖို႔ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ကာ အမိန္႔ခ်မွတ္ ေပးခဲ့ေတာ္ မူသည့္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးအားလည္းေကာင္း ေရႊေမတၱာမ်ားပို႔သကာ အမ်ားစုက ေလတပ္ထဲ ၀င္မိသည္ကို ေနာင္တၾကီးစြာ ရေနၾကပါသည္။ “ဘယ္သူခြဲ ခြဲ ဒို႔ မကြဲ၊ အၿမဲ စည္းလံုးမည္” ေဆာင္ပုဒ္ဟာ မည္သူ႔ မည္္္သူမွမခြဲရပဲ အလိုလို ၿပိဳကြဲေနမႈကိုလည္း တရားက်စြာ လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနၾကရပါသည္။

“တ႐ုတ္ႀကီး” ဟု အင္တာနက္သံုးေသာ ေလတပ္အရာရွိမ်ားက ခ်စ္စႏိုးေခၚထားၾကေသာ www.photayokeking.org တြင္ ပါရွိလာေသာ ေလတပ္ေမြးေန႔အႀကိဳ ေဆာင္းပါးသည္ ေလတပ္၏ အမွန္တကယ္ အက္ကြဲသံမ်ားအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သိသြားခဲ့ေလသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ က်န္ရွိေသာ တိုက္ေလသူရဲမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း အခ်ိဳသတ္လိုသလားေတာ့ မသိပါ။ ယခုအခါ အလြန္ထူးဆန္းေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ဒုတိယ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွဴးမ်ားအျဖစ္ ကကထူးမွ အမိန္႔စာထြက္လာခဲ့သည့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအပြင့္ တန္းတင္ထားေသာ F-7 Pilot ၂ေယာက္အား F-7 ေလယာဥ္အုပ္ တစ္ခုစီသို႔ အုပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေစလႊတ္လိုက္ပါသည္။

အမွန္တကယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အုပ္မွဴးမ်ားသည္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားသာ ျဖစ္ေပရာ ၄င္းတို႔ ေရာက္သြားသည့္အုပ္မွ ယခင္အုပ္မွဴးမ်ားမွာ ဒုအုပ္မွဴးမ်ားအျဖစ္ အလိုလိုရာထူးေလွ်ာက် သြားရပါေတာ့သည္။ ထို႔အတူ အျခားေသာ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္မ်ားကိုလည္း အုပ္မွဴးသည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအျဖစ္သို႔ သတ္မွတ္မည္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ျပင္ဆင္မည္ဟုလည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာပါေတာ့သည္။ ေလသူရဲအမ်ားစု၏ မေက်နပ္မႈမ်ားအား ယာယီေခၽြးသိပ္ျခင္းဟု နားလည္ထားၾကၿပီး တကယ္တမ္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စစ္္သည္မ်ား၏ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လူလူသူသူ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္မူ ဘာတစ္ခုမွ ျဖစ္မလာေသးပါ။

ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ာလည္လိုက္ေနရျခင္း၊ အရာရွိမ်ား အခ်င္းခ်င္းတြင္ပင္ ခြဲျခားကာ အဆင့္တိုးမရျခင္း၊ ေလတပ္အတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူမ်ားအား အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ စစ္သည္ တပ္ေျပးသာမက အရာရွိမ်ားပါ လိမ္လည္မႈမ်ား/ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုကင္းတြင္ အရာရွိ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားပင္ ထားလာရပါသည္။

တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္ Supersonic ဟုေခၚေသာ အသံထက္ျမန္စြာ ပ်ံႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္ (၂) မ်ိဳးရွိရာတြင္ F-7 မွာ သက္တမ္းကုန္ခါနီး ျပသာနာမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Supersonic speed ျဖင့္ ပ်ံသန္းျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့သလို MIG-29 သည္လည္း Supersonic speed ျဖင့္ ပ်ံခဲ့ပါက Sonic boom ေခၚ ဗံုးကြဲသကဲ့သို႔ အသံထြက္ေပၚလွ်င္ ကကၾကည္းမွ ျငိဳျငင္မည္စိုးရိမ္ကာ အသံ၏ အျမန္ႏႈန္းကို ေက်ာ္ေအာင္ မပ်ံၾကပါ။

ထိုအေျခအေနၾကားမွ Supersonic ေလယာဥ္ေမာင္းေသာ ေလသူရဲဟုဆိုကာ ယာယီကာလ (Officiating) မရွိပဲ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသို႔ တိုက္႐ိုက္တန္းတင္ေပးလိုက္သည့္ ကိစၥအတြက္ ေလတပ္အတြင္း မေက်နပ္မႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ အခ်ိဳသတ္နည္းသံုး ေျဖရွင္းခ်ိန္သည္ လစာတိုးေပးေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္႕အတြက္ မီးေတာက္ကို ခဏတာ ျပာနဲ႔ ဖံုးလိုက္သလိုျဖစ္ေနပါသည္။

စည္းကမ္းတက် ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္ဆိုေသာ တပ္တြင္းမွာပင္ သက္ဦးဆံပိုင္ စနစ္သဖြယ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ျပည္သူအမ်ားသိရွိေစျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ေသာ နည္းလမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ သင့္ေတာ္မည္ကို စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္တြင္းမွ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လူေရာ မူပါ ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု သေဘာေပါက္ နားလည္ၾကေစခ်င္ပါသည္။

No comments: