.

.

.

February 7, 2011

တပည့္ေမြး ဆရာေမြး တပ္မေတာ္ရဲ႕အေရး အပိုင္း (၁)

ရာထူးအေျပာင္းအေရႊ႕သတင္း - အပိုင္း (၁)


လႊတ္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္မည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ (၂၅%) ဟာ လက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔ လူအမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆေနၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ မိမိအေပၚ သစၥာရွိမည့္ အဖားေတာ္သူမ်ားကိုသာ လက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီး တပ္မေတာ္အတြင္း သမိုင္းမွာစံခ်ိန္ခ်ိဳးမည့္ ရာထူးေျပာင္းေရႊ႕မႈႀကီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆုိဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။ျမင္ကြင္းက်ယ္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါပံုကို ႏွိပ္ပါ
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား

(တပ္မမွဴးမ်ားႏွင့္ အဆင့္တူ သတ္မွတ္ထားသည္။ တုိုင္းမွဴးအျဖစ္ ရာထူးတိုးႏိုင္သည္)


ျမင္ကြင္းက်ယ္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါပံုကို ႏွိပ္ပါ


No comments: