.

.

.

March 30, 2011

နအဖ ဖ်က္သိမ္းျခင္းနဲ႔ အစိုးရသစ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းနဲ႔ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း စစ္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႔ သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ အေတာအတြင္း ထူးျခားခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေအးတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ေရွ႕တန္း ထိုင္ခံုတန္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦးတုိ႔နဲ႔ ေဘးကပ္လ်က္ ယွဥ္တြဲေနရာယူၿပီး သူတို႔အား ႀကိဳဆို ေနရာခ်ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ နအဖ အစိုးရအဖြဲ႔၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီမ်ား၊ ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အမိန္႔ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အစိုးရအသစ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား ၿခံရံလ်က္ က်မ္းသစၥာဆိုခဲ့ၿပီး သမၼတရုံးအမိန္႔ျဖင့္ ေအာက္ပါအစိုးရအဖြဲ႔ကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္…..




ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွမင္း




ဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန







ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ကိုကို




ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန








ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌး




ဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန







ဦးဝဏၰေမာင္လြင္




ဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန







ဦးေက်ာ္ဆန္း




ဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန







ဦးျမင့္လိႈင္




ဝန္ႀကီး၊ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန







ဦးဝင္းထြန္း




ဝန္ႀကီး၊ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန







ဦးလွထြန္း




ဝန္ႀကီး၊ ဘဏၰာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန







ဦးခင္ေမာင္ျမင့္




ဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန





၁၀



ဦးတင္ႏုိင္သိန္း



ဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန





၁၁


ဦးဝင္းျမင့္




ဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာန





၁၂


ဦးသိန္းထြန္း




ဝန္ႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန





၁၃


ဦးေအာင္ၾကည္




ဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

ဝန္ႀကီးဌာန





၁၄


ဦးသိန္းထိုက္




ဝန္ႀကီး၊ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန





၁၅


ဦးအုန္းျမင့္




ဝန္ႀကီး၊ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန





၁၆


ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္




ဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန





၁၇


ဦးတင္ဆန္း




ဝန္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊

အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန





၁၈


ဦးေက်ာ္စြာခိုင္




ဝန္ႀကီး၊ အမွတ္(၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန





၁၉


ဦးစိုးသိမ္း




ဝန္ႀကီး၊ အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန





၂၀


ဦးေအာင္မင္း




ဝန္ႀကီး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန





၂၁


ဦးသန္းေဌး




ဝန္ႀကီး၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန





၂၂


ဦးေဇာ္မင္း




ဝန္ႀကီး၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန





၂၃


ဦးခင္ေမာင္စိုး




ဝန္ႀကီး၊ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန





၂၄


ေဒါက္တာျမေအး




ဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန





၂၅


ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္




ဝန္ႀကီး၊ က်န္မာေရးဝန္ႀကီးဌာန





၂၆


သူရ ဦးျမင့္ေမာင္





ဝန္ႀကီး၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန





၂၇


ဦးေအးျမင့္




ဝန္ႀကီး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန





၂၈


ဦးခင္ရီ




ဝန္ႀကီး၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား

ဝန္ႀကီးဌာန





၂၉


ဦးသိန္းညြန္႔




ဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး ဝန္ႀကီးဌာန





၃၀


ဦးစိုးေမာင္




ဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး ဝန္ႀကီးဌာန





၃၁


ဦးထြန္းထြန္းဦး




ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္





၃၂


ေဒါက္တာထြန္းရွင္




ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္





၃၃


ဦးလြန္းေမာင္




ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္





၃၄


ဦးသိန္းစိုး




ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရုံးဥကၠဌ





၃၅


ဦးတင္ေအး




ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ





၃၆


ဦးေက်ာ္သူ




ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ





၃၇


ဦးျမင့္ေဆြ




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး





၃၈


ဦးရဲျမင့္




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး





၃၉


ဦးအုန္းျမင့္




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး





၄၀


ဦးသာေအး




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး





၄၁


ဦးခင္ေဇာ္




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး





၄၂


ဦးလွေမာင္တင္




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး





၄၃


ဦးလေဇာ္မိုင္ဆိုင္း




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး





၄၄


ဦးခင္ေမာင္ဦးေခၚ
ဦးဘုိးရယ္



ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကယားျပည္နယ္ ေဒသႀကီး





၄၅


ဦးသိန္းေအာင္




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး





၄၆


ဦးသိန္းညြန္႔




ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠဌ





၄၇

ဦးေအာင္ျမတ္ေခၚ

ဦးစပ္ေအာင္ျမတ္




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး





၄၈


ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး





၄၉


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္း




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး





၅၀


ဦးဥာဏ္ဝင္း




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး





၅၁


ဦးဟိုင္းငိုင္း




ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္





No comments: