.

.

.

March 7, 2011

ေလတပ္မွ ေတာက္ေခါက္သံမ်ား


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ န၀တ၊ နအဖေခတ္ တေလွ်ာက္လံုးမွာ တိုးတက္မႈမ်ား မရွိဘဲ ဆုတ္ယုတ္တဲ့ လကၡဏာမ်ားကိုသာ ေတြ႔ေနရတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ (ေလ) လက္ေအာက္ခံ စခန္းဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္း အတတ္သင္စခန္းနဲ႔ ေလယာဥ္အုပ္မ်ားရွိ အရာရွိ စစ္သည္မ်ား ေျပာဆိုသံုးသပ္ ထားၾကတဲ့ အက္ကြဲသံေတြကို ေလတပ္ရွိ မ်ိဳးခ်စ္အရာရွိ တစ္ဦးက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ စုစည္းကာ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၈နာရီ ၅၅ မိနစ္မွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး စေခၚမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ စစ္မႈ မထမ္းမေနရ ဥပေဒအား ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေရးဆြဲထားသည္ဟူေသာ သတင္းေလာက္ စစ္သည္မိသားစုမ်ား စိတ္မ၀င္စားၾကပါ။ န၀တ၊ နအဖေခတ္ တေလွ်ာက္လံုးမွာ စစ္သည္/မိသားစုမ်ားရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ၾကသလို အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ တပ္မေတာ္မ်ားရဲ႕ အေနာက္မွာ ေခတ္မ်ားစြာ ျပတ္က်န္ေနခဲ့တာကို ေခတ္အား မ်က္ေျခမျပတ္တဲ့ အရာရွိ/စစ္သည္ မိသားစုမ်ား အသိဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဟန္ျပ တိုးတက္မႈျပယုဂ္ေတြနဲ႔ မည္သို႔ပင္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနပါသည္ဟု ဆိုေနေစကာမူ တပ္ရင္းမ်ားဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုသာရွိၿပီး လူအင္အားႏွင့္ အေဆာက္အဦး မျပည့္စံုတဲ့ မည္ကာမတၱ တပ္ရင္းမ်ား ျဖစ္ေနတာကိုလည္း လက္ေတြ႔ သိရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးတပ္မ်ား ဆိုရင္လည္း Fiber Optic လိုင္း တည္ေဆာက္မႈဟာ အၾကီးအကဲေတြ စားေပါက္ထြင္ စီးပြါးရွာရံု သက္သက္သာျဖစ္ျပီး ျပည္ပမွ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း တင္သြင္းတဲ့ FISCA ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္သိပ္ထိုး ၀ယ္ယူထားတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေလဟန္ နည္းပညာသစ္မ်ား ထုတ္ႏုိင္သည္ဟု ဘြဲ႔တံဆိပ္ရရံု လိမ္ညာၿဖီးျဖန္း ထားတာေတြကလည္း ေပၚလြင္မႈ ရွိေနပါတယ္။

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူေရး အရႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ယူကရိန္း ပစၥည္း (၂) မ်ိဳး အားၿပိဳင္လြန္ဆြဲမႈ႔ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ပါ ျပႆနာတက္ခဲ့ရမႈေတြဟာ ေခါင္မိုးကမလံုလို႔ မိုးယိုေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပါ။ မေန႔က စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားမွာ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဖက္စပ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေရတပ္ရဲ႕ Frigate စစ္သေဘာၤႀကီး ပင္လယ္ျပင္မွာ ေရခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း Design လြဲေနေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၾကာရွည္မထြက္ရဲေအာင္ ျဖစ္ေနရတာေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုး တရုတ္မွ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာ ၃ စီး ဝယ္လိုက္ရလို႔ ႏုိင္ငံေငြေတြ ဆံုးရႈံးခဲ့ရတာေတြဟာလည္း ျဖစ္စရာလားလို႔ ေတြးစရာပါ။

အထူးသျဖင့္ ေလတပ္မွ အရာရွိ/စစ္သည္ မိသားစုမ်ားဟာ မိမိတို႔၀န္းက်င္မွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ သိရွိႏုိင္တာေၾကာင့္ အျခားေသာ ေျခလ်င္တပ္မ်ားမွာကဲ့သို႔ တေသြး တသံ တမိန္႔ျဖင့္ ခိုင္းတိုင္း လုပ္မည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းသေဘာ သဘာ၀ဟာ ေျခလ်င္စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မတူညီသလို ပညာရပ္မ်ား ဆိုင္ရာနဲ႔ ကိုင္တြယ္ရာ စက္ကိရိယာမ်ားရဲ႕ အေျခအေနမ်ားအရ အတန္း (Grade) မ်ား ရွိေပရာ လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ မူ၀ါဒျဖစ္တဲ့ စစ္ထြက္တန္းစီျခင္း၊ ငါးမိုင္အေျပးတက္ျခင္း စတဲ့ ခံႏိုင္ရည္ စံႏႈန္းဆိုသည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ (၁၀) မ်ိဳး (၁၀) ေဘာင္မ်ား၊ ရဲေမ စစ္သင္တန္းနဲ႔ ဗဟိုကင္း စစ္ေရးျပမ်ား၊ ေလတပ္မွာ အတန္း (၁) သင္တန္းၿပီးက NCO IC အျဖစ္ တာ၀န္ယူႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါလ်က္ ၾကည္းတပ္ကဖြင့္တဲ့ အၾကပ္ငယ္၊ အၾကပ္ေလာင္း သင္တန္းေတြတက္ၿပီးမွ အဆင့္တိုးေပးျခင္းမ်ား၊ အရာရွိမ်ားသည္လည္း ထိုနည္းတူစြာ ခြဲမွဴး၊ ရင္းမွဴးထံတြင္ ပိုက္ဆံ က်ပ္သိန္းခ်ိီကုန္ တက္ေနရျခင္းမ်ား စသည္ စသည္တို႔အေပၚမွာ မေက်နပ္မႈ အစိုင္အခဲမ်ား ႀကီးစြာရွိေနၾကပါတယ္္။

ေလယာဥ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္အတြက္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဟာ ၾကည္းတပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို မ်ားစြာေအာက္က်ခံကာ တင္ျပေနရသည္ကိုက သဘာဝ မက်လွေၾကာင္း ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္နဲ႔ရုရွားတို႔ရဲ႕ ဖင္ခ်တာ ခံေနတဲ့အျပင္ စီမံလုပ္ကိုင္ပံု ညံ့ဖ်င္းလို႔ ေလသူရဲေတြ အသက္ေပးခဲ့ရတာေတြကလည္း မနည္းၾကေတာ့လို႔ ေတာက္ေခါက္ေနရပါတယ္။

ေလတပ္မွ ေလယာဥ္မ်ားဟာ အမွန္တကယ္ အသံုး၀င္တဲ့ Avionic ပစၥည္းမ်ား မပါဘဲ အခြံသာသာမွ် နာမည္ရွိရံုမ်ားသာ ျဖစ္ေနတာေတြ စတဲ့ စတဲ့ တပ္ထဲက အလြဲအေခ်ာ္မ်ားစြာဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအား တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ အမည္ယူျပီးေတာ့ စီမံေနခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပြါးေနခဲ့တာကို တပ္မိသားစု အမ်ားစုက တီးတုိးေဝဖန္ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပရရင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ျပင္ဆင္ ေနထိုင္ေနရတဲ့ အရာရွိ/စစ္သည္ လိုင္းခန္းမ်ားနဲ႔ အၾကပ္တပ္သား ရိပ္သာသစ္ေတြကို တပ္စစ္ေဆးခံစဥ္သာ Kit layout ထားၿပီး အေဆာင္ပ်က္ေတြမွာသာ ေနေနရတာေတြ၊ ၀တ္ဆင္ဖို႔ မသင့္ေတာ္ေတာ့တဲ့ အ၀တ္ဆိုကာမွ် No Return စစ္၀တ္ပစၥည္းေတြ၊ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ကြာျခားလွတဲ့ လစာႏွင့္ ရိကၡာ/ ရိကၡာစိုေငြေတြ၊ ေလယာဥ္ဆီနဲ႔ တပ္တည္ေဆာက္ေနရတဲ့ ေရ၊ မီး၊ လမ္း၊ အေဆာက္အဦး စနစ္ေတြ၊ ရံုးသံုးစာေရးကိရိယာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြ၊ အဆင့္တိုးကိစၥ၊ တပ္ေျပာင္းကိစၥ စတဲ့ကိစၥေတြမွာ စီမံေရးရာ မမွ်တ မေသခ်ာမႈေတြေၾကာင့္ အေထြေထြ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းေနၾကတဲ့ အရာရွိ/စစ္သည္ အမ်ားစုရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး ျပႆနာေတြ၊ ၾကည္းတပ္မွ လက္တန္း စီမံသမွ် နာခံေဆာင္ရြက္ရင္း ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား၊ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား ခြဲျခားစိစစ္ရင္းျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ကြာဟသြားခဲ့တဲ့ စက္မႈလက္မႈ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားရဲ႕ နည္းပညာ လက္ဆင့္ကမ္းမႈ Link ျပတ္လု အေျခအေနေတြ၊ ေလယာဥ္ဆီအေပၚ အေျခတည္ေသာ လုပ္ငန္းအလိုက္ ရပိုင္ခြင့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြ၊ ေလသူရဲမ်ားအတြင္း ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈေၾကာင့္ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ၊ ထူးခၽြန္သူကို ခ်ီးေျမွာက္တာထက္ မနာလို တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ အမႈမ်ိဳးစံု ဖန္တီးေနတဲ့ အရာရွိငယ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ဒီပလိုမာဆင္း တပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အေထြေထြျပႆနာေတြ၊ လုပ္သက္ေစ့ ႏွစ္ျပည့္မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္လို႔ ဗိုလ္မွဴး ျဖစ္လာသည့္တိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ အရည္အခ်င္းမရွိဘဲ စာတစ္ေစာင္ေတာင္ SD က်က် မေရးတတ္တဲ့ အရာရွိေတြ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး တပ္ကထြက္ဖို႔္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အရာရွိေတြ စတဲ့ စတဲ့ ေလတပ္ထဲက အက္ကြဲသံမ်ိဳးစံုနဲ႔အတူ ေတာက္ေခါက္သံ က်ယ္ေလာင္ေနျပီဆိုတာ ေဖၚထုတ္ ေပးပို႔လုိက္ပါတယ္။

No comments: