.

.

.

July 28, 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ အာဏာနီတည္ေဆာက္မႈ

မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္သြားေသာ ရကတ တိုင္းမွဴးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းသန္း

တပ္မေတာ္အတြင္း ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေၾကာင္း စစ္ရုံးနဲ႔ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ မၾကာေသးခင္ ကေလးကပင္ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ မျပတ္သားမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆန္႔ငင္ဆန႔္ငင္ျဖစ္လာခဲ့ရေၾကာင္း ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မူလက ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ဟာ လုပ္သက္ေကာ၊ အေတြ႔အႀကံဳပါ လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြထက္ သာလြန္တာေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ သူ႔အား ဖယ္ရွားလိုက္ခံရခ်ိန္တြင္ စိုင္ေကာ္လို႔ ၿခံဳေပၚေရာက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေပၚ လက္ရွိဗိိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ တုိုင္းမွဴးမ်ားက အထင္မႀကီး မေလးစားခဲ့တာကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ရိပ္မိၿပီး သူ႔ရဲ႕အာဏာနီ တည္ေဆာက္တဲ့အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝးမွာ စမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ စည္းရုံးေရး ေကာ္မတီ (စည္း /ေကာ္)နဲ႔ ခ်ိတ္ထားေသာ တပ္ေနေပ်ာ္ေရး စီမံခ်က္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္စြမ္း ရွိမရွိ တုိင္းမွဴးမ်ားအား ေမးခဲ့ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ အဲဒီ စီမံခ်က္မ်ားဟာ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ သမၼတနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမွသာ အဓိက ပံ့ပိုးမႈ ေျပလည္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးရိုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လစာမ်ား တိုးေပးရန္နဲ႔ ဦးပိုင္မွ အျမတ္ေငြမ်ားကို စစ္တပ္အား ပိုမိုေထာက္ပံ့ ေပးတဲ့နည္းလမ္းသာ ရွိပါတယ္။ လစာမ်ား တိုးေပးတဲ့ ကိစၥမွာ အစိုးရသစ္က ခြင့္မျပဳတာေၾကာင့္ ဦးပိုင္ကိုဘဲ ျမွားဦးလွည့္ပါေတာ့တယ္။ ဦးပိုင္အေနနဲ႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး လက္ထက္ကတည္းက ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္း ပီျပင္စြာ မလုပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အျမတ္ထက္အရႈံးကို ဦးတည္ေနရာ ေနာက္ဆံုး ႀကံရာမရ အႏိုင္က်င့္လို႔ရတဲ့ အရာရွိ စစ္သည္မ်ားရဲ႕ လစာမ်ားမွ အခ်ိဳးက် ဦးပိုင္သို႔ အစုရွယ္ယာ မစုမေနရ စုေဆာင္းခုိင္းတဲ့ နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးခုိင္းပါေတာ့တယ္။ ဒါကို နည္းလမ္းမက်ေၾကာင္းနဲ႔ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း တိုင္းမွဴး တစ္ခ်ဳိ႕က တင္ျပၾကရာ စစ္တပ္ထံုးစံအရ ဆင္ေျခဆင္လက္ Complain တက္သူေတြအျဖစ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ Anti အတိုက္အခံျပဳသူအျဖစ္ မွတ္ခ်က္ တဖက္သတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ အစည္းအေဝးမွာ မင္းတို႔ ေအာက္ေျခကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဆင္းမၾကည့္ဘူး၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးထြဋ္လို အရာရွိ စစ္သည္ေတြနဲ႔ တေျပးတည္း ထမင္းဝုိင္းမွာ စားသင့္ရင္စားရမွာဘဲ၊ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတြမွာ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီရဲ႕ အေစးမကပ္တဲ့ စည္းေကာ္လိုမ်ိဳး လက္ေတြ႔နဲ႔ စာေတြ႔ ကြာဟခ်က္လိုမ်ိဳး လုပ္ေနရင္ ဘယ္လိုမွ ေျဖရွင္းလို႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူးဟု စကားအေျခအတင္ မ်ားခဲ့ပါတယ္။ စစ္ရုံးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ စစ္ဦးစီး အရာရွိတစ္ဦးရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္လ္ဆိုဒ္မွ တင္ျပေနေသာ သတင္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္းပါးမ်ားကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေန႔စဥ္ print ထုတ္ခိုင္းၿပီး စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာ သိရွိရပါတယ္။ အစည္းအေဝးၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ လုပ္ေနၾက ထံုးစံျဖစ္တဲ့ ဘယ္သူမွ မကင္းႏုိင္တဲ့ အဲဒီတုိင္းမွဴးေတြေကာ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေဆးခါးႀကီး တိုက္ၿပီး စတင္ေျမလွန္ပါေတာ့တယ္။ တိုင္းမွဴးမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေရး အစီအစဥ္(Plan) ကို သမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတ သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အပါအဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တုိုင္းမွဴး ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ ဦးေရအား အထက္က ေလ်ာ့ခိုင္းမည္၊ သို႔မဟုတ္ တင္ျပတဲ့ အေရအတြက္တုိင္း ခြင့္ျပဳမည္ တစ္ခုခုကို အတည္ျပဳေပးတဲ့ ထံုးစံရွိၿပီး စစ္တပ္အတြင္း တည္ ၿငိမ္မႈကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တာဝန္ယူရပါတယ္။ Plan ကို စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းရာမွာ စစ္အာဏာရွင္ ၃ ဦးရဲ႕ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံတဲ့ အမိန္႔မနာခံမႈ၊ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈေတြပါ အဲဒီတိုင္းမွဴးေတြကို စြပ္စြဲေဖၚျပႏိုင္ကာ နယ္ဘက္ ကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြပ္ဖက္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ရယူလိုမႈအား အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အဆံုးသတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းသန္းနဲ႔ အမွတ္(၅) ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေငြ ကစထ (၅) တို႔ဟာ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဦးျမင့္ေဆြရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ မႏွစ္သက္မႈေၾကာင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးလိုက္လို႔ ပိုမို ျပင္းထန္သြားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကစထ (၅) ဟာ လက္ေအာက္ခံ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိၿပီး သဘာဝ မက်လွေၾကာင္း စစ္ဘက္နီး စပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ဂူတဂူထဲ၌ ျခေသၤ့ ၄ ေကာင္ ရွိေနၿပီး အဲဒါေတြကေတာ့ ကစထမွဴး၊ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းမွဴး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ တို႔ျဖစ္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ျပတ္သားစြာ ခြဲေဝမေပးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း အေဝမတည့္ ျဖစ္ကာ ပုဂၢိဳလ္ေရး မုန္းတီးမႈ ျဖစ္ေပၚလာရတာလို႔ စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားဟာ ကစထမွဴးမ်ားႏွင့္ တိုင္းမွဴးမ်ားအေပၚ အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မေပးခ်င္တာက အစျပဳၿပီး နယ္ဘက္က တုိင္စာ၊ ပစ္စာမ်ားကို ဖံုးဖိေပးရမဲ့အစား အခႊ်န္နဲ႔မကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔တာနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ၿပီး မူက အာဏာနီတည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ တုိင္းမွဴးေျပာင္းေရႊ႕ေရး Plan အဆံုး အလြမ္းသင့္သြားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

No comments: