.

.

.

January 4, 2009

ဒုတိယေျမာက္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ရန္သူ

ယေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ကိုရင္ေအးရဲ ႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ တိုုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္ကုိ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုု အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား အားလံုး ျပည္သူလူထုအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ အာဏာရွင္ စနစ္အား တြန္းလွန္သြားၾကပါရန္ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ ဆႏၵျပဳ တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ ေန႔တြင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ အသက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္၊ အမိျမန္မာျပည္ တိုင္းတပါးကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ကာ၊ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္၊ ဝင့္ႂကြားစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ အတူတကြ လက္တြဲကာ၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း၊ အနီးကပ္ဆံုး ရန္သူျဖစ္သည့္ ဖက္စစ္တို႔အား တြန္းလွန္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္၊ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးကို ညီညြတ္စြာ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၀၉ ခု၊ ဇန္နဝါရီ (၄)ရက္ ဆိုလၽွင္၊ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခ့ဲ့သည္မွာ (၆၁)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ (၆၁)ႏွစ္အတြင္း အမိျမန္မာျပည္မွာ ျပည္သူအမ်ားစုၾကီးအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အရယူေပးခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ အႏွစ္သာရကို အမွန္တကယ္ ရရွိခံစားခဲ့ၾကရပါရဲ့လား ? . .

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဆစ္အေမြဆိုးကို အရယူခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုး ၏ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီးေနာက္၊ "ျပည္သူႏွင့္အတူ တိုင္းတပါးကၽြန္ဘဝမွ လြတ္လပ္ေရး အရယူေပးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ဘဝ" မွ "ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ကၽြန္ျပဳသည့္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး၏ လက္ကိုင္တုတ္ တပ္ဘဝ" သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္ကို၊ အႏွစ္(၆၀)သမိုင္းက အထင္အရွား သက္ေသျပေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုခ်င္းျပႆနာကို လက္နက္အားကိုး အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး၏ ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ ၾကသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ဟုန္းဟုန္းေတာက္ခဲ့ရၿပီး ၎ဒါဏ္ကို ျပည္သူတရပ္လံုး ခါးဆီးခံခဲ့ ရသည္မွာ ယေန႔ထိတုိင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ မြဲျပာက်ခဲ့ရၿပီး ကမာၻ႕အလည္မွာ ေအာက္တန္းေနာက္တန္း က်ခဲ့ရသည္။ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သည္လည္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူကိုဖိနွိပ္သည့္ လက္ကိုင္တုတ္ ယႏၱရားအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ရၿပီး လူထု၏ ေအာ့ႏွလံုးနာမႈကိုခံခဲ့ရ ခံေနရဆဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဖက္ဆစ္အေမြဆိုးကို ဆက္ခံခဲ့သည့္ အာဏာရွင္၏ လက္ေဝခံ စစ္အာဏာရူးတစ္စု၏ နဖါးႀကိဳး ထိုးထားျခင္း ခံေနရၿပီး တပ္မေတာ္တြင္းရွိ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သား အဆင့္ဆင့္တိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ အရာရွိကို သာမကေတာ့ဘဲ အရာရွိ၏ မိန္းမ၊ သားသမီး၊ ေယာကၡမ အဆံုး အားလံုး၏ ေက်းကြြ်န္မ်ား သဖြယ္ ဆက္ဆံခံရ လုပ္ေကၽြးျပဳစု ေပးေနၾကရသည္ကို တပ္မေတာ္သားတိုင္း သိလာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ မိမိျပည္သူခ်င္း အိုးမဲသုတ္ သတ္ျဖတ္ခိုင္းထားျခင္း၊ အႏွစ္သာရမဲ့ စစ္ပြဲမ်ား ဖန္တည္းေပးထားျခင္းျဖင့္၊ တပ္မေတာ္သားအားလံုးကို မအားရေအာင္ မလိုအပ္ပဲ အသက္စြန္႔ခိုင္း ထားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ အာဏာကို ႀကီးထြားသထက္ ႀကီးထြားေအာင္ တည္ေဆာက္္ထားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား ညီအကိုမ်ား ေနထိုင္ရာ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္လည္း စစ္ပြဲမ်ားၾကားတြင္ မတရားမႈေပါင္းမ်ားစြာကို အစြမ္းကုန္က်ဴးလြန္ေစေသာ နည္းျဖင့္ ရပ္တည္ခိုင္း ခံထားရၿပီး ၎၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာမွာ ကမၻာ့အလည္တြင္ အဖတ္မဆည္ ႏိုင္ေအာင္ က်ဆင္းေစခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ(၄)ရက္တြင္ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္ လက္တြဲ၍ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူေပးခဲ့သည္မွာ (၆၁)ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒီကေန႔ အာဏာရွင္၏ အေစအခိုင္း ခံေနရသည့္ တပ္မေတာ္ ဘယ္လိုဆက္ရပ္တည္ၾကမည္နည္း?

ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးအေနႏွင့္ အာဏာရွင္တစ္စု၏ မတရားျပဳက်င့္ အုပ္စိုးထားမႈမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရာ နည္းမ်ဳိးစံု ျဖင့္ႀကိဳးစားခဲ့ၾက ႀကိဳးစားေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ဒီကေန႔ မ်ဳိးဆက္တို႔ ေပးဆပ္ေနၾကရသည္။ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား လူမဆန္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ ခံေနၾကရသည္။

အားလံုးမွာ လက္တဆုပ္စာ အာဏာရွင္တို႔္ မတရားရယူထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား လက္မလြတ္ရေရး တစ္ခုတည္း အတြက္သာ စစ္တပ္တခုလံုးမွာ အသံုးခ်ခံ အကာအကြယ္ ေပးထားခဲ့ရသည္။ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ တရပ္လံုးမွာ စားရာမဲ့ေသာက္ ရာမဲ့ အနာဂတ္မဲ့ နင္းျပား ဘဝမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ထိုဘဝမ်ားစြာထဲတြင္ ဒီကေန႔ တပ္မေတာ္သား အမ်ားစု၏ မိဘမ်ား၊ ဇနီးမယား၊ သားသမီးမ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိဘ၊ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားသည္လည္း ျပည္သူထဲမွ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္ ထပ္တူခံစား ေနၾကရသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုႀကီး ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးကို လိုလားေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လက္တဆုပ္စာ အာဏာရူး စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္စု၏ မိမိတို႔ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုသစၥာခံသူ ကၼ်န္တစ္စုသာ ေကာင္းစားေရး အတြက္ အမ်ားစုကို စစ္ကြ်န္ျပဳထားသည့္ စနစ္ဆိုးႀကီးမွ ရုန္းထြက္သည့္ "ဒုတိယေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ" တြင္၊ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္အတူ ပူေပါင္း ပါဝင္ၾကျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကို အခ်ိန္မွီ ကယ္တင္ၾကရမည့္အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင့္ "မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္သား အေပါင္းတို႔အေနႏွင့္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီ(၄)ရက္ ေန႔ကစလို႔ သင္တို႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးရန္သူကို စတင္ရွာေဖြ ေတာ္လွန္ၾကျခင္းျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းကာ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးကို အမိေျမမွ အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားၾကပါစို႔” ဟု (၆၁)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အခါသမယမွာ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

No comments: