.

.

.

August 1, 2008

ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ေရးအရတိုက္ဖို႔ သင့္၊ မသင့္ နဲ႔အလားအလာ ရွိ၊ မရွိ ေဆြးေႏြးခန္း အေမးအေျဖ အမွတ္စဥ္(၂)

အေမရိကန္က စစ္ေရးအရ ဝင္မယ္ဆိုရင္ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလားအလာ မရိွႏိုင္ပါ။ ေမွ်ာ္မေနသင့္ပါ။ ေမွ်ာ္ေနလွ်င္ အခ်ိန္ေတြထပ္ၾကာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရးအရ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ အားကိုးသင့္ပါသည္ (လက္နက္ခဲယမ္း ေထာက္ပံ့မႈကိုရရိွရန္ အကူအညီလိုပါသည္)။ ကၽြန္ေတာ္ ေမးျမန္းလိုသည္မွာ.....

၁။ စစ္ေရးအရ ဘယ္အေျခအေနအထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသနည္း။
၂။ စစ္ေရးျဖင့္ေတာ္လွန္မႈကို မေထာက္ခံရံုမွ်မက ကန္႔ကြက္သူမ်ား ရိွလာခဲ့လွ်င္ ထိုသူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စည္းရံုးမည္နည္း။
၃။ စစ္ေရးျဖင့္ေတာ္လွန္မႈကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားမ်ား ေပၚေပါက္မလာေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ တားဆီးမည္နည္း။
၄။ တပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္(သို႔မဟုတ္) ညြန္ ့ေပါင္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလား။
၅။ ထိုကဲ့သို႔ဖြဲ႔စည္းမႈကို ႏိုင္ငံတကာမွ လက္သင့္ခံႏိုင္ပါသလား။
၆။ လက္သင့္မခံလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။
၇။ လက္နက္ခဲယမ္းအတြက္ ဘ႑ာေငြကို အလံုအေလာက္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသလား။
၈။ လူအင္အားစုေဆာင္းရန္အတြက္ မည္သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စည္းရံုးႏိုင္ပါသလဲ။

ကိုေန

ကိုေနရဲ႔ အီးေမးလ္နဲ႔ ေပးပို႔လာတဲ့ဒီေမးခြန္းကို ဗိုလ္ထက္မင္းကအခုလို တစ္ခုခ်င္းဆက္လက္ေျဖၾကား ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေမးခြန္း(၁)။ ။စစ္ေရးအရဘယ္အေျခအေနအထိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။

ဗိုလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ စစ္ေရးအရအေမရိကန္(သို႔မဟုတ္)တျခားႏိုင္ငံေတြကသာ အေထာက္အပံ့ ေပးခဲ့ပါလ်ွင္ စစ္အာဏာရွင္ျပဳတ္က်ျပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အထိ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္တဲ့အေျခအေနကို လုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေရးအရ အေထာက္အပ့ံ မရခဲ့ရင္ ေျပာက္က်ားစစ္မွ သမာရိုးက် စစ္ အဆင့္ထိ ကူူးေျပာင္းဖို႔ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရုန္းကန္ရမဲ့ အေျခအေနရွိလို႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးဟာ အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း(၂)။ ။ စစ္ေရးျဖင့္ေတာ္လွန္မႈကို မေထာက္ခံရံုမွ်မက ကန္႔ကြက္သူမ်ား ရိွလာခဲ့လွ်င္ ထိုသူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စည္းရံုးမည္နည္း။

ဗိုလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ လူထုဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ရွိတဲ့အထိ လံုး၀မေအာင္ျမင္ခဲ့လို႔ စစ္ေရးျဖင့္ ေတာ္လွန္မႈကို ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား အေနနဲ႔ မေထာက္ခံရင္သာေနမယ္၊ ကန္႔ကြက္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ရွိခဲ့ရင္လည္း ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ လူထုအား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းမယ္ဆုိရင္ ရႏိုင္မဲ့ အလားအလာ မျမင္ေၾကာင္း လူထုအေနနဲ႔လည္း ယခင္ကနဲ႔ မတူေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ရင့္က်က္ေနၿပီမို႔ မိုက္မဲစြာ အေသခံ ေရွ႔ထြက္ၿပီး လုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ လူထုအင္အား ထင္သေလာက္ မပါ၀င္ခဲ့ျခင္းကို သက္ေသျပစည္းရုံးေျပာဆုိ ႏိုင္ပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ အထိုက္အေလ်ာက္ တာ၀န္ေက်ခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ စစ္ေရးနည္းလမ္းဟာ ႏိုင္ငံေရးရဲ႔ အျမင့္ဆံုး ေရခ်ိန္ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေရးနည္းလမ္းအျပင္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ဘက္စံုဟန္ခ်က္ညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကို လူထုနဲ႔ ထိန္းကြပ္တဲ့နအဖရဲ႔ National Defense Strategy ကို စစ္တပ္အား စစ္တပ္နဲ႔ တန္ျပန္တဲ့ National Offensive Strategy ျဖင့္ ထုိးေဖာက္ပါက အကုန္အက်နည္းစြာ နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးလုိက္ပါတယ္။

ေမးခြန္း(၃)။ ။ စစ္ေရးျဖင့္ေတာ္လွန္မႈကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားမ်ား ေပၚေပါက္မလာေအာင္ မည္ကဲ့သို႔တားဆီးမည္နည္း။

ဗိုလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ စစ္ေရးနဲ႔ ေတာ္လွန္မႈဟာ ေျမျပင္မွာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရတာ ျဖစ္လို႔ ကိုယ္က်ိဳးရွာသမား ရွိလာခဲ့ရင္ ကူညီေထာက္ပံ့အားေပးမႈေတြ ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔သြားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ကုိယ္က်ိဳးရွာသမားမ်ား ေပၚေပါက္မလာေအာင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈ ၿပီးစီးမဲ့အေျခအေန၊ တာ၀န္ေပးစနစ္၊ ဘ႑ေရးသံုးစြဲမႈ စသျဖင့္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္သလို ကိုယ္က်ိဳးရွာသမား ေပၚေပါက္လာရင္လည္း ဖဆပလ ပါတီမွ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ့သလို ျပတ္ျပတ္သားသား ဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေမးခြန္း(၄)။ ။ တပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္(သို႔မဟုတ္) ညြန္ ့ေပါင္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ပါသလား။

ဗိုလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မဲ့ အလားအလာ ရွိပါတယ္။ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း လိုအပ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ စုေပါင္းဦးေဆာင္မႈ တုိ႔နဲ႔ လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မတူတာကို ခြဲလုပ္၊ တူတာကို စုေပါင္းလုပ္ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးနဲ႔ လံုး၀မရဘဲ မိမိဆႏၵသေဘာထားနဲ႔ မကိုက္ညီေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္ရဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္ေနမယ္ အမ်ားဆႏၵအရလည္း ကိုက္ညီေနမယ္ဆုိရင္ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အဖဲြ႔ရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမိန္႔တစ္ရပ္အေနနဲ႔ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပူးေပါင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဘယ္စစ္တပ္မဆို အမိန္႔နဲ႔ စည္းကမ္းဆုိတာရွိၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ခိုင္မာေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ နအဖေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဘယ္လုိဘဲမေကာင္း မေကာင္း လက္ေအာက္ခံေတြဟာ သူရဲ႔ တေသြးတသံအမိန္႔ကို လိုက္နာၾကပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ၾကာရွည္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္မွာ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အမိန္႔ ေအာက္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ၾကတာမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ညႊန္႔ေပါင္းတပ္မေတာ္နဲ႔ တပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္ျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ စည္းရံုးဖို႔နဲ႔ အခ်ိန္ကာလ၊ အေျခအေနအမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေမးခြန္း(၅)။ ။ ထိုကဲ့သို႔ဖြဲ႔စည္းမႈကို ႏိုင္ငံတကာမွ လက္သင့္ခံႏိုင္ပါသလား။

ဗိုလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ ႏိုင္ငံတကာမွ လက္သင့္ခံလာေအာင္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းသင့္ၿပီး ၄င္းေကာ္မတီမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္ခံ လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းေပးထားကာ ဒီမိုကေရစီ ရရွိပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ မူ၀ါဒ၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္အထိ Strategy ခင္းထားရမည္ ျဖစ္တယ္။ တပ္ေပါင္းစု အေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္လက္ထဲမွ အာဏာကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္အတိုင္းဆုိပါက ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံသြားမည့္ အေနအထားရွိပါတယ္။ တပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္ရဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ Strategy ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ရရွိလာရင္လည္း ျပည္သူ႔လက္ကို အာဏာအပ္ႏွင္းမယ္ဆုိတဲ့ ကတိသစၥာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေျပာဆုိရင္ လက္သင့္ခံမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႔ အေျခအေနကို ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ နာဂစ္မုန္တိုင္းကိစၥမွာကတည္းက နားလည္ေနလို႔ တပ္ေပါင္းစု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းမႈကို လက္သင့္ခံႏိုင္ပါတယ္။

ေမးခြန္း(၆)။ ။ လက္သင့္မခံလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

ဗိုလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာဟာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေသြးေျမက်ရတာ ထံုးစံျဖစ္ေပမဲ့ ဆံုးရံႈးမႈ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း ေအာက္ေျခစစ္သည္ ရဲေဘာ္မွ အစ ျပည္သူ႔ဘက္ ေျပာင္းလာေအာင္ စည္းရံုး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိကိစၥကိုေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအေနနဲ႔ လက္သင့္ခံၿပီး ျပည္တြင္းစည္းရံုးထိုးေဖာက္မႈ ကြန္ယက္ကို အားေပးကူညီလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အထက္က တင္ျပသြားခဲ့တဲ့ ေမးခြန္း(၂)ရဲ႔ အေျဖနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကို စစ္ေရးနည္းလမ္းသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ထြက္ေပါက္တခုသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ထပ္မံ စည္းရံုးလႈပ္ရွားေနရပါမယ္။ ဒီလိုစည္းရံုးလႈပ္ရွားလို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေတြေ၀တုန္႔ဆုိင္းေနစဥ္မွာပင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက ရွိသမွ်အင္အားနဲ႔ အားကုန္စုစည္းၿပီး အာဏာရွင္ ကို ဦးစြာ တုိက္ကြက္ ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နအဖက အၿငိဳးႀကီးစြာ အင္အားထု ႀကီးႀကီးျဖင့္ ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းလာလို႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ေသြးေျမက်လာတာကို ႏိုင္ငံတကာက လက္ပိုက္ မၾကည့္ရက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေထာက္ခံလာပါလိမ့္မယ္။ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ေအးခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတဲ့နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရံုနဲ႔ မရဘဲ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမွသာ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရး ထိခိုက္မႈ ဂယက္ရိုက္ကာ ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္ႀကီးစြာ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေထာက္ခံၾကပါလိမ့္မယ္။

ေမးခြန္း(၇)။ ။ လက္နက္ခဲယမ္းအတြက္ ဘ႑ာေငြကို အလံုအေလာက္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသလား။

ဗိုလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အလံုအေလာက္ ရွာေဖြဖို႔ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ တရား၀င္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း မျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေပးႏိုင္မဲ့ အေမရိကန္က CIA/DEA ကဲ့သို႔ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႔ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ဒီမုိကေရစီ လုိလားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားရဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ေထာက္ပံ့မႈ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြက ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ ေပးႏိုင္ေအာင္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ထင္သလိုျဖစ္မလာလို႔ နအဖနဲ႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတဲ့ တခ်ိဳ ့ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြကုိ ျပန္လည္စည္းရံုးသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ နအဖကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ KNU လို အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေမးခြန္း(၈)။ ။လူအင္အားစုေဆာင္းရန္အတြက္ မည္သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စည္းရံုးႏိုင္ပါသလဲ။

ဗိုလ္ထက္မင္းရဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ ကိုလိုနီေခတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ ၁၇ သန္းခန္႔သာ ရွိၿပီး BIA တပ္ကို လူအင္အား ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနဟာ နယ္စပ္ေတြမွာ ဒုကၡသည္ ေျမာက္ျမားစြာ၊ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ေျမာက္ျမားစြာ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိတာမို႔ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး လူအင္အား စုေဆာင္း ႏုိင္ပါတယ္။ စည္းရံုးရာမွာ သူတုိ႔ရဲ႔ လူမႈေရး၊ သာေရးနာေရး ၊နစ္နာေနမႈမ်ားကို ေရွးဦးစြာ ေျဖရွင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္ေလးစားမႈ စတင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္။ နာက်ည္းခ်က္၊ ခံစားခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ျဖစ္လုိ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စနစ္တက် စည္းရံုးစုေဆာင္း ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းမွာလည္း တပ္စည္း၀ိုင္း အျပင္မွာ ဥပမာ-ေဆးရံု၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း ေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သားသမီးေဆြမ်ိဳးမ်ားကို စည္းရံုးရင္ လြယ္ကူထိေရာက္ပါတယ္။ တပ္ရဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္ေတြကို လြယ္လင့္တကူ သိေနၾကတဲ့ တပ္ထြက္ အရာရွိစစ္သည္ေတြ၊ အရပ္ဖက္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ေျပာင္းေရြ႔သြားတဲ့ တပ္က အရာရွိေတြကိုလည္း စည္းရံုးႏိုင္ပါတယ္။


ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္ ယေန႔ ထပ္မံ ေျပာျပတဲ့ နအဖရဲ ့ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုး ယာယီတာ၀န္ခံနဲ႔ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး လွမ္း(၁) မွာ စစ္ဦးစီးမွဴး ဒုတိယတန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္က ဒီဗီြဘီ ဌာနနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗြီဒီယုိကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္မွ ကြ်န္ေတာ့္ထံ ယေန႔ထပ္မံေပးပို႔လာပါတယ္။ ဒီဗြီဒီယုိမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႔ အတြင္းစိတ္နဲ႔ သေဘာထား ေဖာက္ျပန္မႈ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အေပၚမွာ တေျပးညီ မဆက္ဆံဘဲ အထူးသျဖင့္ KNU ကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံပံု၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔အား အာဏာရွင္ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ၊ အာဏာလုမဲ့သူ ဟု အထင္အျမင္ လြဲကာ ႏွိပ္ကြပ္ေဆာင္ရြက္ပံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပထားပါတယ္။ ယခုလုိေပးပို႔လာတဲ့ ဗုိလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္ကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္။2 comments:

2007 JALS said...

ေမး-ေျဖ အစီအစဥ္ဟာ အင္မတန္ေကာင္းလွပါတယ္။ အစီအစဥ္ထဲမွာ ေမးတာေရာ၊ ေျဖတာေရာ ေကာင္းတယ္။ စာဖတ္သူကို တန္ဖိုးရွိရွိ အခ်ိန္ကုန္စတဲ့ ဘေလာ့ဂ္တခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အတုယူစရာေတြပါ။

Myanmar armydog said...

လြယ္မေယာင္နဲ႕ခက္တာလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးပါ ကဲ လက္နက္ကိုေတာ့ ဘယ္အစိုးရကမွ ေပၚတင္ ေထာက္ပံ့လို႔ေတာ့ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး ေထာက္ပံ့ရင္ တျခားနည္းလမ္းနဲ႕ သုံးမွရမွာပါ ကဲေကာင္းၿပီ လက္နက္ရပါၿပီတဲ့ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာ အေျခခံ စခန္းဖြင့္လို႕ကေတာ့ မလြဲေရးခ်မလြဲပါ ေျမာင္းျမမွာ အေရးအခင္းၿပီးတုန္းကလို႕ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ KNU ေျမာင္းျမဘက္ကို ထိုးေဖာက္ေတာ့ အဲဒီေဒသကလူ ေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အစိုးရကိုတိုက္ျခင္ေနလဲ မသိ လက္နက္ငယ္သင္တန္းေတာင္ ပီပီျပင္ျပင္ မတက္ရေသးဘူး တရုံးရုံးျဖစ္ကုန္လို႕ စစ္အစိုးရသိၿပီး အင္ႏဲ႕အားနဲ႔ အတိုက္ခံလိုက္ရတာ ေျပာက္က်ားစစ္ေတာင္ မလုပ္လိုက္ရဘူး ထိုင္းနယ္စပ္က ဒုက္ခသည္ေတြလည္း ဒီအတိုင္းဘဲ လက္နက္သာတပ္ေပးၾကည့္ ခုခ်မယ္ဆိုတဲ့လူေတြ ရွိတယ္ တတိယႏိုင္ငံေျခလွမ္းျပင္ေနတဲ့သူကလြဲလို႕ေပါ့