.

.

.

July 26, 2008

တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ ့ပိုင္ရွင္အစစ္ဟာ ျပည္သူေတြသာျဖစ္တယ္

တပ္မေတာ္သားေဟာင္း တစ္ဦး (လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူးေဖာ္ျပပါသည္။)

တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ေခၽြးနဲစာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားနဲ႔ တည္ေထာင္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားစတဲ့ လုပ္သားျပည္သူအမ်ားစုႀကီးရဲ႕ ရင္ေသြးမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ထားတာျဖစ္တယ္။

တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵအရ ျပဌာန္းအတည္ျပဳထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚထြန္းလာတဲ့ အစိုးရ တရပ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေစာင့္သိရိုေသဖို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရတက္လာတဲ့ အစိုးရကို သစၥာခံဖို႔ တပ္မေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တရားဝင္တက္ လာတဲ့ အစိုးရရဲ႕ ညႊန္ၾကားမႈကိုနာခံရမယ္။ အစိုးရကို အမိန္႔ျပန္ေပးခြင့္မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ ဥပေဒအရ တက္လာတဲ့အစိုးရအေပၚ သစၥာမခံတာေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တရား၀င္အစိုးရအေပၚ သစၥာခံရမယ္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ လည္း ျဖစ္တယ္။

တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္တာရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ျပည္သူအက်ိဳးကိုကာကြယ္ဖို႔ ျပည္သူမ်ား စုေဝးေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးနဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီသေဘာကို တပ္မေတာ္ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာ အမ်ားအျပားေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ်တာမွန္သမွ်ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူအေပၚ သစၥာေဖာက္ တာသာမက တပ္မေတာ္အေပၚသစၥာေဖာက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ ရိုးသားတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားအေပၚ သစၥာေဖာက္တာ လည္း ျဖစ္တယ္။

တပ္မေတာ္အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သား တိုင္း ရြတ္ဆိုၾကရတဲ့ သစၥာအဓိဌာန္ ေလး ခ်က္ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္မွာ........“ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္၊ ငါ့ႏိုင္ငံသား၊ ငါ့တပ္မေတာ္အတြက္ ငါ၏ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိဌာန္ျပဳပါ၏” လို႔ပါရွိပါတယ္။ ဒါဟာတပ္မေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကစၿပီး ေအာက္ေျခသာမန္ တပ္မေတာ္သားေလးအထိ ဘယ္သူမွ ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္မရွိတဲ့ စည္းကမ္းျဖစ္သလို၊ တာဝန္လည္းျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ က်င့္ဝတ္ေတြကို ဘယ္သူေတြခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သလဲ။ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသလဲ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ သူူရရွိထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဆိုတဲ့ အဆင့္ေနရာကို အသံုးခ်ၿပီး အေျခခံဥပေဒအရ တက္လာတဲ့“ပထစ” အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ် လိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အဓမၼလုယူသိမ္းပိုက္လိုက္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္ကစၿပီး တရားဝင္ ျပဌာန္းက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္တယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အာဏာနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားအရပ္ရပ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပည္သူဆႏၵအစစ္အမွန္ကို မ်က္ကြယ္ ျပဳၿပီး ၇၄ အေျခခံဥပေဒကို အႏိုင္က်င့္ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ေခၽြးနဲစာ၊ အခြန္ဘ႑ာေတြ၊ ျပည္သူ႔ရင္ေသြးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားတဲ့ ျပည္သူေတြပိုင္တဲ့ တပ္မ ေတာ္ဟာ စစ္အုပ္စု လက္တဆုပ္စာပိုင္တဲ့ တပ္ျဖစ္သြားတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ ဗိုလ္ေနဝင္း ပိုင္တဲ့တပ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ပစ္ပယ္တဲ့တပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူကို သစၥာေဖာက္တဲ့တပ္၊ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု လက္တဆုပ္စာကို ကာကြယ္ အလုပ္အေကၽြးျပဳတဲ့တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရတယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ တတိုင္းျပည္လံုး မြဲျပာက်ခဲ့ရတယ္။ အေထြ ေထြအက်ပ္အတည္းကို ခံစားေနၾကရတဲ့ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖယ္ရွားေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ ၈ ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ... “စစ္တပ္ဆိုတာ ပစ္ရင္ တည့္တည့္ပစ္တယ္။ မိုးေပၚေထာင္ေဖာက္တာ မပါဘူး၊” ဆိုတဲ့ ႏႈတ္မိန္႔ေပးၿပီး ျပည္သူေတြကို ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဖမ္းဆီး အက်ဥ္း ခ်ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေခၽြးနဲစာဘ႑ာနဲ႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့တပ္ ျပည္သူ႔ရင္ေသြးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထား တဲ့တပ္ကို အသံုးခ်ၿပီး ျပည္သူေတြ အသတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရတဲ့ အျဖစ္ဆိုးဟာ ေစ့ေစ့ေတြးေလ ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းေလပဲ။

လက္ရွိ ဗိုလ္သန္းေရႊ နအဖစစ္အုပ္စုဟာလည္း တပ္မေတာ္ကို စစ္အုပ္စုပိုင္ လုပ္ထားႏိုင္ ဆဲပဲ။ တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ်ၿပီး ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေသြးစုပ္ ေနတယ္။ အတုအေယာင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ အဓြန္႔ရွည္ေရး အေျခခံဥပေဒကို တဖက္သတ္ ေရးဆြဲေနတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္ ျဖစ္ေအာင္ အေကာက္ႀကံေနတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူ တရပ္လံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအေပၚအေျခခံၿပီး ေရးရတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုလက္တစုပ္စာ အက်ိဳး အေျခခံၿပီး ေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒဆိုတာ စစ္အုပ္စုကို အလုပ္အေကၽြးျပဳဖို႔ ျပည္သူေတြကို တရားဝင္ကၽြန္ျပဳတဲ့ ဥပေဒသာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္မရွိဘဲ စစ္အုပ္စုက သူ႔အလို က် တဖက္သတ္ေရးဆြဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို က်ဳပ္တို႔ျပည္သူေတြ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလိုသာ အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္ရင္ ကိုယ့္လည္ပင္းကိုစြပ္မယ့္ ႀကိဳးကြင္း လုပ္ဖို႔ ကိုယ္ကို္ယ္တိုင္က ႀကိဳးက်စ္ေပးလိုက္သလို မုခ်ျဖစ္မွာပဲ။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ လူထုအေရးေတာ္ ပံုႀကီး ေပၚလာခဲ့ရတယ္။သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီအေရးေတာ္ပံုၾကီး ဟာ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီးအျဖစ္ ဦးတည္ျဖစ္ေပၚေနဆဲမွာပဲ နအဖစစ္အုပ္စုက တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ်ၿပီး အၾကမ္း ဖက္သတ္ျဖတ္ၿဖိဳခြဲတာကို ခံလိုက္ရတယ္။ အမ်ားအျပား ေသေၾကဒါဏ္ရာရၾက၊ အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံၾကရတယ္။ စစ္အုပ္စုကေတာ့ ၁၅ ဦးသာ ေသတယ္လို႔ ေၾကညာၿပီး၊ ရဟန္းတု၊ ရဟန္းေယာင္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ ဆူပူမႈလို႔လည္း စြပ္စြဲပုတ္ခတ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနအရ နအဖစစ္အုပ္စုဟာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လူထု တိုက္ပြဲႀကီးမေပၚမီ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အေျခခံဥပေဒကို တရားဝင္အတည္ျပဳႏိုင္ေအာင္ တက္သုတ္ရိုက္ လံုးပန္းေနတယ္လို႔ ယူဆရတယ္။ နအဖရဲ႕စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ အေျခခံဥပေဒတရားဝင္ အတည္ျဖစ္သြားရင္ ျပည္သူေတြ သားစဥ္ ေျမးဆက္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝၾကဦးမွာ မုခ်ပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူတရပ္လံုးတခဲနက္ ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကရလိ္မ့္မယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႔ရင္ေသြးတိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သား ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြ ဘယ္အခန္းကပါဝင္ ၾကမလဲ။

တပ္မေတာ္တြင္းက ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြ အေလးအနက္စဥ္းစားၾကပါ။ ဗိုလ္ေနဝင္း က စၿပီး ယေန႔ဗိုလ္သန္းေရႊ စစ္အုပ္စုအထိ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တရားဝင္ ၄၇ အေျခခံဥပေဒကို သစၥာေဖာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ေတြျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာရလာတဲ့အစိုးရကို သစၥာခံရမယ္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအရ စစ္အုပ္စု အဆက္ဆက္နဲ႔ လက္ရွိ အာဏာသိမ္း နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္ ကိုယ္စား ျပဳခြင့္ရွိသူေတြမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔တပ္မေတာ္အေပၚ သစၥာေဖာက္မႈနဲ႔ အေရးယူရမယ့္ ရာဇဝတ္ အေကာင္ေတြသာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု လက္တဆုပ္စာ လက္ထဲက်ေရာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ကို မူလပိုင္ရွင္ အစစ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔လူထုလက္ထဲအခ်ိန္မီ ျပန္အပ္ႏိုင္ၾကဖို႔လိုတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အမိန္႔ေပးဌာနကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရွိတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊ စစ္အုပ္စုကို ဖယ္ရွားၿပီး၊ တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားနဲ႔ အျမန္ဆံုး အစားထိုးၾကဖို႔၊ တပ္မေတာ္ကိုျပည္သူ႔လက္ထဲ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ အပ္ႏွံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔လိုတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔သာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူမ်ိဳးတိုင္း တန္းတူေသြးစည္းေရးကို ရုပ္လံုးေဖာ္ႏိုင္ မွာျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔သာ ျပည္သူ႔အက်ိဳး စီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့တပ္၊ ႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတဲ့တပ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ဂုဏ္သိကၡာရွိလာမွာသာျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ သာ တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္ေသြးစည္း ေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ဘဝ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ သူတို႔ရင္ေသြးေတြရဲ႕ အကူအညီကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္ တာေနၾကတာ ၾကာၿပီဆိုတာ ညီအစ္ကို ေတာ္တို႔ေလးနက္ၾကဖို႔ပါ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးရွိေနသ၍ ျပည္သူေတြရဲ႕လြတ္ေျမာက္ေရး လူထုအံုႂကြလႈပ္ရွားမႈ ရွိေနဦးမွာပဲ။ နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု ၇ ခ်က္အရ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္လာတဲ့ အခါမွာျဖစ္ေစ၊ ဆႏၵခံယူပြဲ မလုပ္ေတာ့ဘဲ အေျခခံဥပေဒကို ဇြတ္အတည္ျပဳရင္ျဖစ္ေစ ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္တဲ့ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြ သ႑ာန္ မ်ိဳးစံုနဲ႔ေပၚထြက္လာဦးမွာပဲ။ လူထုအံုႂကြမႈေတြေပၚလာတိုင္း လည္း ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုဟာ က်ဳပ္တို႔ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားေတြကို အမိန္႔ေပးရင္ဘာမဆိုလုပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္မဲ့သူ ေက်းကၽြန္ ေတြအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ဖို႔အမိန္႔ေတြေပးေနဦးမွာဘဲ။ ဗိုလ္သန္းေရႊ ေသသြားရင္ လည္း သူ႔ေနရာဆက္ခံတဲ့ စစ္အာ ဏာရွင္အသစ္က အဲဒီလိုအမိန္႔ေတြေပးေနဦးမွာပဲ။

ဒီေတာ့က်ဳပ္တို႔တပ္မေတာ္အတြင္းက ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ စစ္အုပ္စု အမိန္႔ကိုနာခံၿပီး ကိုယ့္မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြကို ျပန္သတ္ရတဲ့သံသရာမွာပဲလည္ေနၾက မလား၊ ကိုယ့္မိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားၾကမလား၊ မိဘျပည္သူနဲ႔ အတူ ရပ္တည္လက္တြဲၿပီး နအဖစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔အစားထုိုးႏိုင္မွ က်ဳပ္တို႔တပ္မေတာ္သား ညီအစ္ကိုေတြ တာဝန္ေၾကရာက်လိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ အျမန္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾက အျမန္စည္းရံုးျပင္ဆင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ပါတယ္။

No comments: