.

.

.

November 21, 2008

အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတြင္းေရး - အပိုင္း(၅)

အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတြင္းေရး - အပိုင္း(၅)

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က မ်က္မွန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးက “မူ” ခ်ၿပီး လုပ္ဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္က စစ္အာဏာရွင္ႀကီးေတြရဲ ႔ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား တစ္ရပ္ ထူေထာင္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ တစ္ေန႔တျခား ေ၀းသထက္ ေ၀းကာ သမိုင္းေၾကာင္း ညစ္ႏြမ္းခဲ့ပံုကို ေရးသား တင္ျပပါဦးမယ္။

“မူ” ခ်ၿပီး လုပ္ရာမွာလည္း အခက္အခဲမ်ား မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဥပမာ ၀န္ထမ္း ခန္႔ထားေရးမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အေရြးခံရန္ စနစ္တက် စီစဥ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရးေျဖ စာေမးပြဲကို မေအာင္ရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေရြးရန္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ေရးေျဖေအာင္ၿပီးပါက လူႀကီးသားသမီးမ်ားကို အထူးဦးစားေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြ်င္းခ်က္မရွိ ဘာမွမစစ္ေဆးဘဲ ခန္႔အပ္မေပးတာေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားရဲ ႔ ၿငိဳျငင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္း အား ဦးစားေပးရတဲ့ အေလ့အထဟာ လူႀကီးမွန္က ဦးစားေပးရမဲ့ အေလ့အထ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ လူႀကီးတုိင္းက ဦးစားေပး ခံခ်င္လာေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

အေျခခံ ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လုပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ ႔ အစုိးရ အေျခအေနမွာ အထူး စိတ္ခ်ရေလာက္ေအာင္ ခိုင္မာလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းနဲ႔ အတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ လူေဟာင္းႀကီး အားလံုးကိုလည္း ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းနဲ႔ တခ်ိန္တည္း ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား အမ်ားအျပားဟာလည္း ဆန္႔က်င္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေနမ်ား မရွိၾကေတာ့ပါ။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ ႔ လူေကာင္းလူေတာ္ စနစ္အရ လက္ေရြးစဥ္ ျဖစ္လာၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ရင့္က်က္သူမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ လူပိန္းေတြး ေတြးၿပီး လုပ္လာခဲ့ၾကေၾကာင္းကို ေတြ႔လာခဲ့ရပါတယ္။ “သစၥာ ရွိဖုိ႔သည္သာ အဓိက ထုိက္တန္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိလာေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ မလို” ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ အဲဒီလုိ ယံုၾကည္လာၾကတာနဲ႔အညီ အခြင့္ရတာကို ရဲတင္းစြာ ယူလာၾကပါေတာ့တယ္။

“ဒုိ႔ဟာ ဒီရာထူးမ်ိဳးကို တျခား အစုိးရမ်ိဳး လက္ထက္မွာ ဘယ္ရႏိုင္မွာလဲကြ၊ ဗုိလ္ေန၀င္းလို လူမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒုိ႔ဟာ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးကို ရလာခဲ့တာပဲ သူ႔အေပၚမွာ သစၥာ ရွိဖုိ႔က လဲြရင္ ဘယ္သူ႔မွ သစၥာ ရွိဖုိ႔ မလိုဘူးကြ” လုိ႔ ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာသူမ်ား ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီမွ ျပဳလုပ္တဲ့ ေဂါက္သီးဖလားပြဲမ်ားမွာ အခ်ိဳ ႔ လူႀကီးမ်ားဟာ အရက္နည္းနည္း ေသာက္ၿပီးတာနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦး ၾကားေလာက္တဲ့ ေနရာမွာ “ေခြးကို လူမထင္ဘူးကြ” လုိ႔ ေစာင္းေျမာင္း ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ရွိလာတာကို ေတ႔ြျမင္လာရပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးဟာလည္း ထက္ျမက္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အျပတ္ရွင္းခဲ့တာမ်ား ရွိခဲ့တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ားရဲ ႔ ဧည့္ခံပြဲမ်ား မွာ လူရွင္းသြားတဲ့အခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးက အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမ်ားရဲ ႔ အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ “ဒီလို လူမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ ျပည္သူလူထုရဲ ႔ ဆန္႔က်င္မႈ ခံရႏုိင္တယ္။ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ျပည္သူေတြက အထင္မွား သြားႏုိင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္အထိေတာ့ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကို ရွင္းမွာပဲ” လို႔ ေျပာင္ ေျပာတတ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနမ်ားဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ား လွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ မရွိဘဲ ကိုယ္က်ိဳးကိုသာ ၾကည့္တတ္သူမ်ားရဲ ႔ မလုိလားအပ္ဆံုး လူတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့တာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ အလြန္မ်ားလွေၾကာင္းကို သူကိုယ္တုိင္လည္း သိရွိခဲ့ပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးမွ ရင္းႏွီးသူမ်ားက သတိေပးတဲ့အခါမွာ “သမိုင္းေပး တာ၀န္အရ လုပ္ရတာ ေရွာင္သြားလို႔ ဘယ္ရႏုိင္ပ့ါမလဲဗ်ာ” လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး ေနတဲ့အခါမွာ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လူႀကီးေတြထဲမွာ ဘ၀ကို ေမ့လာသူေတြ မ်ားလာၾကၿပီး၊ ပေဒသရာဇ္ေတြလို ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ မင္းမ်ိဳးလုပ္ခ်င္လာၾကၿပီ.. အခြင့္အလမ္း မွန္သမွ်ကို ျပည္သူေတြနဲ႔မွ်ၿပီး မခံစားခ်င္ၾကေတာ့ဘူး၊ ဒို႔ခံစားထုိက္လို႔ ခံစားရတာဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္လာၾကၿပီ၊ တုိင္းျပည္ရဲ ႔ ကံၾကမၼာလို႔ပဲ ယူဆရေတာ့မွာေပ့ါဗ်ာ” လို႔ ေျပာတတ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး တခ်ဳိ ႔တုိ ့ဟာ အခြင့္အေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိၾကၿပီး လူတန္းစား အသစ္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

တာ၀န္ကို အဓိကထားရတဲ့ တပ္မေတာ္မွာပင္ လူႀကီးမ်ားရဲ ႔ သားမ်ားကို အျခား တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားနဲ႔ အတိအလင္း ခြဲျခားလာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ “လူႀကီးေတြ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္လို႔ လူႀကီးေတြရဲ ႔ သား အရာရွိေတြကို ေရွ ႔တန္းကို မပို႔ေတာ့” လို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အရာရွိမ်ား အတြက္ ေရွ႔တန္း ဆုိတာက ရန္ကုန္မွအပ ျဖစ္တဲ့ ေအးခ်မ္းေသာ ၿမိဳ ႔မ်ားသို႔ စတိမွ် ပို႔ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ဘက္ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားမွာ အထူးေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား အျဖစ္နဲ႔ ခန္႔ထားခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္စားေနတဲ့ သေဘာၤသား အျဖစ္ကိုလည္း လူႀကီးမ်ားရဲ ႔ သားမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသာ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပိုဆုိးတာက အလြန္တည္ၿငိ္မ္သိကၡာရွိခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ မမွန္မကန္တဲ့ နည္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ သာမန္ ဥာဏ္ရည္အဆင့္မရွိသူမ်ားပင္ ဂုဏ္ထူး ေလးငါးခုကို ရရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေငြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ဘဲြ႔လြန္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားဟာ ဆုိင္ရာ စာေမးပြဲ မေအာင္က ျပန္လာၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဆက္လက္ၿပီး ေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ လူႀကီးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္သူမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ဳိးျပကာ ဆက္လက္ၿပီး ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆက္ထားၿပီး မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ အမိႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွာ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္း ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီး ဟု အသိအမွတ္ျပဳရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စီးပြားေရး လုပ္သူမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အလြန္ မတရား အခြင့္အလမ္းမ်ား ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမည္ခံၿပီး မုိက္ေၾကးခြဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား မရရွိႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ နားလည္မႈယူၿပီး မတန္တဆ မုိက္ေၾကးခြဲ ၾကပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ သိန္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္သိန္းေပးရမယ္လို႔ ေတာင္းပါတယ္။ လုပ္မဲ့ လူကလည္း လုပ္ရမဲ့အခ်ိန္ အျခား ပါတီ၊ ေကာင္စီမွ စၿပီး ေပးရန္ ရွိတာမ်ားကို တြက္ခ်က္ၿပီး ငါးသိန္းခန္႔ က်န္မည္၊ ေလးငါးေျခာက္လ အတြင္း အလုပ္ၿပီးမည္ စသည့္ ရႏုိင္မဲ့ အျမတ္မ်ားကို တြက္ၿပီး အျခား လုပ္ရန္လည္း မလြယ္ကူတာေၾကာင့္ မုိက္ေၾကး ခြဲမွန္း သိလ်က္နဲ႔ပဲ သေဘာတူၾကရပါတယ္။

အဲဒီလို အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးမွာ တခါတရံ ျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ရဲတင္းစြာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေတာ္ေတာ္ႀကီးႀကီး လူႀကီး တစ္ဦးကမူ “တျခားလူေတြ စားမဲ့အစား ကိုယ့္လူေတြ စားရရင္ ပိုေကာင္းတာေပ့ါကြာ” လုိ႔ မိုက္မုိက္ကန္းကန္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခြင့္အေရး ယူပံုမ်ားမွာ “ေျပာမယံု ႀကံဳဖူးမွ သိမည္” လုိ႔ စကားပံု အတုိင္း ျဖစ္လာတယ္။ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား နဲ႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႔ အေျခအေနမွာ မိုးနဲ႔ ေျမလို ကြာျခားလာခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ား အသံုးျပဳတဲ့ လမ္းကုိသာ ျပဳျပင္ၿပီး ျပည္သူလူထု အမ်ားစု အသံုးျပဳတဲ့ ၿမိဳ ႔လယ္ လမ္းမႀကီးမ်ားကိုမူ ျဖစ္သလုိ ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ား ျပည္သူအား ေျဖေဖ်ာ္ရတဲ့ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားဆုိရင္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ား မလာေရာက္ၾကသျဖင့္ ျဖစ္ခ်င္တုိင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔လယ္မွ ဂုဏ္ရံုကဲ့သို႔ေသာ ရံုသည္ပင္ အိမ္သာပမာ စုတ္ျပတ္ ညစ္ေပေနပါေတာ့တယ္။

No comments: