.

.

.

December 1, 2008

ရွမ္းျပည္ အမ်ဳိးသားေန႔၏ သဘာပတိအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ေက်ာက္တုိင္အဓိဌာန္မွ ဓါတ္တုိင္ ဘဝေရာက္ခဲ့သူ - အပိုင္း(၃)

ထုိ႔ေနာက္ (၅၈)ႏွစ္ေျမာက္၊ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔တြင္ သဘာပတိအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္စာႏွင့္တကြ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားဝတ္စံုကို အက္စ္ဘီအရာရွိ ရဲလွေမာင္က ယူေဆာင္လာၿပီး တိုင္းမွဴးခင္ေမာင္ျမင့္ကို ေပးအပ္ကာ အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း သာမက ေျမာက္ပုိင္းမွ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ တက္ေရာက္မည့္ပြဲတြင္ တုိင္းမွဴးအား သဘာပတိအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ရန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔မွ မ်ဳိးဆက္သစ္-ရွမ္းျပည္အဖြဲ႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္းဝင္ ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရး သမားေဟာင္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ဖိတ္ၾကားထားေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္မည္ဟု ႏႈတ္ဂတိကို ရဲလွေမာင္မွတဆင့္ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ျမင့္က ျပန္္ၾကားလုိက္ပါသည္။ ၂ဝဝ၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၃)ရက္၊ မြန္းလြဲ (၂)နာရီတိတိတြင္ အက္စ္ဘီရဲလွေမာင္ တစ္ေယာက္ တုိင္းမွဴး၏ ႏႈတ္ဂတိကို မ်ဳိးဆက္သစ္-ရွမ္းျပည္အဖြဲ႔ထံ လာေရာက္ရွင္းျပသည္။ ယခု ျပဳလုပ္မည့္ပြဲသည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ရွိပါက ႀကိဳတင္၍ ေပးပုိ႔ထား ေစလိုေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္စရာမလိုေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အထက္မွ ေႏွာက္ယွက္တားဆီးမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ပါက မိမိ၏ ပုခံုးထက္မွ ႏွစ္ပြင့္ျပဳတ္ခ်င္ျပဳတ္သြားပါေစ အာမခံေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးအက္စ္ဘီအရာရွိ ရဲလွေမာင္က ရွမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရွ႔ေမွာက္ ဝန္ခံဂတိျပဳခဲ့ပါသည္။ (တကယ္တမ္း ရွမ္းအတုိင္ပင္ခံ ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီးေသာအခါ ႏွစ္ပြင့္ျပဳတ္ၿပီး သံုးပြင့္ပိုင္ရွင္ ရဲလွေမာင္ ျဖစ္သြားေလသည္)

ပင္လံုသုိ႔ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္

လိြဳင္လင္ၿမိဳ႔၏ အေရွ႔ဘက္ကုန္းေပၚရွိ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ကို ၂ဝဝ၂-ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားပါသည္။ နအဖေခတ္တြင္ ေဖာင္းပြေသာ တပ္ရင္းအသစ္မ်ား တည္ေထာင္ေသာအခါ မူလတပ္ရင္းမ်ားမွ တပ္စုတစ္စုစီ ေတာင္းခံၿပီး တပ္ရင္း တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္တင္းေလသည္။ ရွိရင္းစြဲတပ္ရင္းမွဴးကလည္း တပ္စုတစ္စုကို ေပးရာတြင္ အဆိုးဆံုး၊ အမိုက္ရိုင္းဆံုး၊ စာရိတၱပ်က္ျပားသူမ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး တပ္စုတစ္စု ျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ေပးလုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တပ္ရင္းအသစ္မ်ားတြင္ ျပႆနာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ယခုလည္း တုိင္းမွဴးခင္ေမာင္ျမင့္ လက္ထက္တြင္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႔မွ တပ္ရင္း အသစ္ (ခ-မ-ရ-၂၃၁-) တြင္ တပ္ေျပးမႈႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လက္နက္ႀကီးငယ္ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး တပ္သား (၁၂)ေယာက္ ေတာခိုသြားခဲ့သည္။ တဖန္ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႔ေပၚရွိ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္တြင္ တပ္တြင္း အခ်ဳပ္က်ေနေသာ တပ္သားမ်ားက အခ်ဳပ္ကိုေဖာက္ကာ လက္နက္တုိက္ကို ဝင္စီးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ တပ္ရင္းမွဴး၏ မာစတာဂ်စ္ကားကို ဝင္လုသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္ရင္းမွ မထြက္ခြာမွီ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားကိုပါ သယ္ေဆာင္သြားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ တပ္ၾကပ္ႀကီးက စက္မ်ားကို ယူေဆာင္ပါက မိမိ၏ ကာဘုိင္ေသနတ္ႏွင့္ မိမိအား ပစ္သတ္သြားပါဟု ေတာင္းပန္ေသာအခါ တပ္ေျပးရဲေဘာ္မ်ား စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားရသည္။

ဦးေအာင္ခမ္းထီ၊ ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔၊ ေစာတာကလယ္နဲ႔ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ျမင့္တုိ႔အား အတူတကြ ေတြ႔ရစဥ္

ဆရာရင္းလည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေတာခို တပ္သားမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကာဘုိင္ ေသနတ္ႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးကို ႀကိဳးျဖင့္ တုတ္ေႏွာင္လုိက္ၾကၿပီး ရွိခိုးဦးခ် ထြက္ခြာသြားေလေတာ့သည္။ ရဲေဘာ္အင္အား (၁၄) ေယာက္၊ လက္နက္တုိက္မွ အေကာင္းဆံုးလက္နက္မ်ား၊ တပ္ရင္းမွဴး၏ကား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားႏွင့္ ေတာခုိသြားေသာ ေန႔သည္ ၂ဝဝ၅-ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔ည ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၅-ခုႏွစ္၏ အႀကီးမားဆံုး တပ္တြင္းပုန္ကန္ ထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တိုင္းမွဴးခင္ေမာင္ျမင့္သည္ မိမိ၏ ငယ္ထိပ္ကို ေျမြေပြး ေပါက္သလို ခံစားရၿပီး အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရေလသည္။

ေနာက္ရက္မွာေတာ့ အေရွ ႔ပိုင္းတုိင္းမွသည္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းဆီသို႔ ေျပာင္းေရြ ႔သြားရတဲ့ ကံဆုိးသူ ေမာင္ရွင္ရဲ ႔ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈၾကပါခင္ဗ်ား။

No comments: