.

.

.

December 2, 2008

ပင္လံုသုိ႔ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္

ေက်ာက္တုိင္အဓိဌာန္မွ ဓါတ္တုိင္ ဘဝေရာက္ခဲ့သူ - အပိုင္း(၄)

ဤသို႔ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအေပၚ သြားေရာက္ ေျဖရွင္းေနရ၍ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ျမင့္ အေနျဖင့္ မိမိႏႈတ္ဂတိေပးခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မိမိအေနျဖင့္ အခမ္းအနားသုိ႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ေတာ့ျခင္းအေပၚ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါေၾကာင္း အက္စ္ဘီရဲလွေမာင္ မွတဆင့္ ေတာင္းပန္စကား ပါးလုိက္ရေလသည္။

အႀကီးမားဆံုး တပ္တြင္းပုန္ကန္ထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လိြဳင္လင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ကိုလည္း အေသးစိတ္ စစ္ေဆးၿပီး အထက္ကို အစီရင္ခံ တင္ျပေနရသည္။ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အဓိပတိျဖစ္သူ ဗိုလ္စိုးဝင္းကလည္း အခ်ိန္ျပည့္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ျမင့္သည္ မိမိသြားခ်င္လွေသာ ပင္လံုေက်ာက္တုိင္ကုိ အေဝးမွသာ လွမ္း၍ ေငးၾကည့္ ခဲ့ရေလေတာ့သည္။

အေနာက္မွသည္ အေရွ႔ဆီသုိ႔

ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ျမင့္ကို ရပခ တုိင္းမွဴးမွ နပခ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႔ကာ ခန္႔ထားလိုက္ပါေတာ့သည္။ ရာထူးမတုိးဘဲ တုိင္းမွဴးအဆင့္နဲ႔သာ ရခုိင္ျပည္သုိ႔ ပို႔လုိက္သည္မွာ စစ္တပ္ေလာကအဖို႔ ရာထူးခ်သူမ်ားကို ဒါဏ္ေပးျခင္း တစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရ-ပ-ခ စစ္တုိင္းမွဴးဘဝသည္ လြန္စြာလာဘ္ရႊင္သည္။ ၿငိမ္းအဖဲြ႔မ်ား ေပါမ်ားေသာေၾကာင့္လည္း အျမဲတမ္းလိုလုိ လာဘ္ပူေဇာ္ခံရသည္။ ယခုရခုိင္ျပည္ န-ပ-ခ သည္ ရွမ္းျပည္ထက္ လာဘ္ပူေဇာ္ခံရမႈ နည္းပါးသည္။ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုလင္ ရင္ဖြင့္ရမည္ ဆိုပါက ရ-ပ-ခ စစ္တုိင္းမွ တုိင္းမွဴးတိုင္း လိုလိုသည္ တဆင့္ျမင့္၍ ရာထူးတက္သြားၾကသည့္ ထံုးစံျမင္ခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ခင္ေမာင္ျမင့္ လက္ထက္က်မွ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စစ္ေျပးအမ်ားဆံုးျပစ္မႈ၊ ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ (ဥပမာ -ရလလဖ- အဖြဲ႔တြင္း ဥကၠဌေဟာင္း ေစာတာကလယ္ႏွင့္ ဘိန္းရာဇာ ခြန္ခ်စ္ေမါင္တုိ႔ၾကား ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ တရားခ်၍ ေစ့စပ္ေပးျခင္း)၊ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ လက္ခံလုိက္ျခင္း (အက္စ္ဘီရဲလွေမာင္၏ အစီရင္ခံတုိင္ခ်က္)ႏွင့္ အဆိုးဆံုးျပစ္မႈျဖစ္သည့္ သမုိင္းဝင္ ပင္လံုေက်ာက္တုိင္ကို ေၾကြျပားခင္း ျပဳျပင္ျခင္း (ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွဴး-မင္းလြင္၏ တုိင္တန္းခ်က္) တုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ျမင့္မွာ စစ္ေကာ္္မရွင္အဖြဲ႔က ရာထူးခ်သည့္ အေနျဖင့္ ရခိုင္သုိ႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ပုိ႔ျခင္းခံလုိက္ရေလသည္။

ရခိုင္ျပည္တြင္ တုိင္းမွဴးဘ၀နဲ႔ ေနစဥ္အတြင္း တုိက္ဆုိင္မႈက ထပ္မံၾကံဳရျပန္သည္။ မိမိအား ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ သဘာပတိလုပ္ရန္ အဓိကဖိတ္ၾကားလုိက္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္-ရွမ္းျပည္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးျမင့္သန္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ေရစက္ဆံုရျပန္သည္။ ၂ဝဝ၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ၅၈-ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပဖုိ႔ရန္ တရားဝင္ ခြင့္ေတာင္းခံလာေသာေၾကာင့္ တိုင္းမွဴးအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္အျပင္ သဘာပတိလုပ္ဖို႔ရန္လည္း လက္ခံခဲ့မိပါသည္။ မိမိအား အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေပးခဲ့ေသာ လိြဳင္လင္ တပ္ေျပးကိစၥကို သြားေရာက္စစ္ေဆးေနခိုက္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္သူတုိင္းကို ရန္ကုန္အာဏာပိုင္မ်ား ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးၾကေလသည္။ တစံုတရာ မွားယြင္းျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အခမ္းအနား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ (၅)ရက္ကတည္းက ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ကို အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုမွ မပါဝင္ပါ။ ညစာစားပြဲမွတ္တမ္းကိုလည္း ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆုိသူ ေမာင္ေအးလြင္ႏွင့္ ဦးဇင္ေအာင္တုိ႔က မွတ္တမ္းတင္ ေပးပို႔ထားေသာေၾကာင့္ ဗီဒီယိုေခြကို ၾကည့္ရႈေသာအခါတြင္လည္း ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစေသာ စကားမ်ား လံုးဝမေတြ႔ရပါ။ အဓိပၸါယ္ကားရွင္းပါသည္။ မ်ဳိးခ်စ္ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီၫြတ္ျခင္းကို စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔သြားျခင္းႏွင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ကို ဆန္႔က်င္ ထြက္လာေသာ ခြန္ထြန္းဦးပါတီကို ရိုက္ခ်ဳိးခ်င္ေသာေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ အမိန္႔ေပး ဖမ္းခုိင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ရက္မွာေတာ့ ပင္လံုေက်ာက္တိုင္ကို ခ်စ္ခင္ ယံုၾကည္ ေလးစားခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ျမင့္ကို ဗိုလ္သန္းေရႊက ဓာတ္တုိင္ ရာထူး ထူးထူးကဲကဲ ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးအပိုင္းအေနနဲ႔ ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

No comments: