.

.

.

December 24, 2008

နအဖ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးရဲ ႔ ထုိးေဖာက္မႈ အစီအစဥ္

နအဖ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးရဲ ႔ ထုိးေဖာက္မႈ အစီအစဥ္

ျပည္ထဲေရး အရာရွိတစ္ဦး (ေခတ္ၿပိဳင္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

နအဖ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးရဲ ႔ ထုိးေဖာက္မႈ အစီအစဥ္ တခုကို ျပည္ထဲေရး အရာရွိတဦးက ေခတ္ၿပိဳင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ေရးသားတင္ျပလာလို႔ ေခတ္ၿပိဳင္၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွတဆင့္ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ယခုလို ေဖာ္ျပခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေခတ္ၿပိဳင္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။


နအဖ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး၏ စီမံကြပ္ကဲမႈအရ ရဲမႉးသန္းထြန္း ဦးစီးသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕၀င္ (၂၀) ဦးဟာ ရန္ကုန္မွ ျမ၀တီ၊ ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္သို႔ ဒီဇင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းမွ လာေရာက္မည့္ နယ္စပ္ေဒသရွိ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တခ်ိဳ ႔က ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းေပါင္းစံု တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအား ေထာက္လွမ္းရန္၊ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ အခ်ိန္မီ သတင္းပို႔ရန္၊ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႐ံုး၊ ေနရာ၊ သင္တန္း က်င္းပသည့္ ေနရာထိ ထုိးေဖာက္သြားေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဦးတည္ခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ UG (Underground) လုပ္သူမ်ား လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္ အစီအစဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေထာက္လွမ္းသြားရန္၊ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း ႐ံုးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းက တရားမ၀င္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ သတင္းမ်ားကုိပါ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ စသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိးေဖာက္ေရးအဖဲ႔ြ၌ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္ -

၁။သန္းထြန္း
၂။ေဇာ္မင္းထြန္း
၃။တင္ထြန္းေအာင္
၄။ထြန္းထြန္း၀င္း
၅။ေစာေက်ာ္ေထြး
၆။ညီမင္းသူ
၇။ေမာင္ေထြး
၈။ေအာင္ေထြး
၉။ေနလင္း
၁၀။သူရေအာင္
၁၁။ေက်ာ္ႏုိင္
၁၂။စိုးစိုးေထြး
၁၃။မိုးပပေအာင္
၁၄။မိေအးမာ
၁၅။ေဆြေဆြ၀င္း
၁၆။သီသီေအာင္
၁၇။မသန္းေအး
၁၈။ႏုိင္ႏုိင္ေဇာ္
၁၉။သက္မာ
၂၀။ဆင့္ဆင့္ေအးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ရဲမႉးသန္းထြန္းဟာ ေတာင္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိတဦးျဖစ္ၿပီး ေမွာ္ဘီ ရဲတပ္ရင္းသု႔ိ ေျပာင္းေရြ႔ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ရဲမႉးသန္းထြန္းဟာ ထူးခြ်န္သူတဦး ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ သားအငယ္ဆံုးကုိ စည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့သူ ျဖစ္ကာ DKBA အဖြဲ႕၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္ကို ထုိးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ရဲမႉး သန္းထြန္းႏွင့္ အဖြ႔ဲကို လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေနရာခ် စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ -

၁။ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသူ (၅) ဦး
၂။ စက္႐ံု အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသူ (၃) ဦး
၃။ မဲေဆာက္ၿမိဳ ႔ေပၚတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသူ (၇) ဦး
၄။ ျမ၀တီၿမိဳ ႔တြင္ အေရးေပၚ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အရန္အင္အား (၅) ဦး

မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ုံႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ ႔ေပၚတြင္ တာ၀န္ခ်ထားသူ စုစုေပါင္း (၁၅) ဦးတုိ႔ကို ထုိင္း လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား ကိုယ္စီ ေပးထားၿပီး ျမ၀တီကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သတင္းပုိ႔ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အထူး မွာၾကားထားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သူတုိ႔ကုိ ျမ၀တီသုိ႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ မသြားခိုင္းဘဲ မဲေဆာက္ၿမိဳ ႔ တ၀ုိက္တြင္ အေျချပဳကာ လွည့္လည္လႈပ္ရွားခုိင္းပါ သည္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ နံမည္၀ွက္မ်ားကို ေအာက္ပါ အတုိင္း အသီးသီးေပး ထားသည္။

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သန္းထြန္းအား (ဗိုက္ႀကီး)၊ ထြန္းထြန္း၀င္းအား (ေခါင္းေျပာင္)၊ ေဇာ္မင္းထြန္း အား (ဒီေကး)၊ တင္ထြန္းေအာင္အား (ကုလားေလး) ၊ ေစာေက်ာ္ေထြးအား (ကိုသြက္)၊ ညီမင္းသူ အား (ေမာင္ခၽြန္)၊ ေမာင္ေထြးအား (မယက)၊ ေအာင္ေထြးအား (ကို႐ႈတ္)၊ ေနလင္းအား (ေဂ်ာ္နီ)၊ သူရေအာင္အား (သိန္းသိန္း)၊ ေက်ာ္ႏုိင္အား (ေကာက္ေကာက္)၊ စိုးစိုးေထြးအား (ေပါက္စီ)၊ မိုးပပေအာင္ အား (ငကန္း)၊ မိေအးမာအား (မမြန္)၊ ေဆြေဆြ၀င္းအား (ေဒၚႀကီး)၊ သီသီေအာင္အား (ေဒါက္တို)၊ မသန္းေအးအား (ေဒြးေလး)၊ ႏိုင္ႏုိင္ေဇာ္အား (မိေဇာ္)၊ သက္မာအား (ငေၾကာက္)၊ ဆင့္ဆင့္ေအး အား (ေဒၚေအး) ဟု အသီးသီး ဖုန္းထဲမွာ ေခၚေျပာၾကရန္ မွာၾကားထားသည္။

သူတုိ႔ (၂၀) ဦးထဲမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ထည့္ထားျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုထဲထိ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ဘာသာစကား ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လႊား ေထာက္လွမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္တခုက မိန္းကေလး အင္အားစု တ၀က္နီးပါး ပါ၀င္ေန၍ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေလွ်ာ့တြက္ၿပီး မိမိ၏ အတြင္းစည္းထဲကို အလြယ္တကူ ၀င္ခြင့္ေပးသြားမည့္ အလားအလာ ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦး မွာထားခ်က္က အခု လႊတ္ထားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႔အား အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရိပ္မိသိရွိသြားခဲ့ပါက ခ်က္ခ်င္း ျပန္လာခဲ့ရန္ မွာၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါမွာ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ SB (Special Branch) အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အမာခံထားကာ CID မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ BSI အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီး အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနရသည္။

ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ၎တုိ႔၏ အမာခံ သတင္းေပးမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖင့္ ေျမစမ္းခရမ္းပိ်ဳး လုပ္ေနရသည့္ အေနအထား ရွိပါသည္။ လက္ရိွ လႊတ္လိုက္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔၏ အားထားရာ အမာခံ သတင္းေပးမွာ DKBA ျဖစ္ၿပီး DKBA တုိ႔၏ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ အေျခစိုက္ ေနရာမ်ားကို အမွီျပဳၿပီး လႈပ္ရွားၾကမည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါသည္။

ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ရန္ကုန္တုိင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ႐ံုး၏ ပါ၀ါကုိ အသံုးျပဳၿပီး ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသုိ႔ ကူညီေပးေရး ၫႊန္ၾကား တုိက္တြန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲေဆာက္တခြင္တြင္ ဖထီး ပဒုိမန္းရွာ လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ မယ္ပတြင္ (UG) ကုိရဲ အား ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး လံုၿခံဳေရးအထူးသတိျဖင့္ အတြင္းစည္းကုိ တင္းက်ပ္ကာ အဆုိပါ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေခ်မႈန္းၾကရန္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ တုိက္တြန္း ေရးသားလို္က္ရပါသည္။

No comments: