.

.

.

January 10, 2009

မေန႔က တပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း(၂)

တပ္မွဴးေကာင္းမွ တပ္ေကာင္းမည္

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအးျမင့္

မေန႔က တပ္မေတာ္ဟာ သမိုင္းအစဥ္အလာေကာင္းခဲ့ ၊ ေလ်ာ္ကန္ ေတာ္မွန္တဲ့ ရပ္တည္မႈ ရွိခဲ့ဲ့ ၊ ျပည္သူတို႔နဲ႔ တဆက္တည္းရွိခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ရယ္လို႔ မွတ္ယူၾကျပီး ျပည္သူေတြရဲ ႔ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားရတဲ့ တပ္မ ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ပံု၊ မေန႔ကတပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီေန႔တပ္မေတာ္ဟာ မိုးနဲ႔ေျမ၊ ဆီနဲ႔ေရ၊ န႔ံသာဆီနဲ႔ အီးတမွ် သဒၡါ လန္္ေအာင္ ကြာျခားခဲ့တာ ျငင္းမရႏိုင္တဲ့ သမိုင္းသာဓက ျဖစ္ပံုေတြကို ေရးသား တင္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးအား ကြ်န္ ေတာ္ကိုဖိုိးတရုတ္မွ ဒီကေန႔ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ယခုလို တင္ျပခြင့္ျပဳတဲ့ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးေအးျမင့္ကို အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ကြ်န္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ စစ္သားဘ၀နဲ႔ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ လႈပ္ရွားျဖတ္သန္းမႈ ကာလရဲ ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ မေန႔က တပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ဟာ အစဥ္အလာအရေရာ ရပ္တည္ခံယူမႈနဲ႔ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြပါ သိသိသာသာ ကြဲျပားျခားနားသြားၿပီလို႔ ေရးရပါမယ္။ တပ္မေတာ္မွာ ဆုိိရိုးစကားတရပ္ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ မေကာင္းတဲ့ စစ္သား မရွိဘူး၊ မေကာင္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္သာ ရွိပါသတဲ့။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို တင္စားၿပီး ဆုိစမွတ္ျပဳ ထားတာပါ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ ႔ ဦးစီးကြပ္ကဲမႈ ေကာင္းလွ်င္၊ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္ စစ္သည္မ်ားလည္း စစ္စည္းကမ္း ေသ၀ပ္ကာ စနစ္တက် ရွိမႈ မပ်က္ျပားဘူးလို႔ ဆုိစမွတ္ ျပဳၾကပါတယ္။ တပ္မွဴးေကာင္းရင္ တပ္ေကာင္းတယ္လုိ႔လည္း ဆုိၾကပါတယ္။ မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ တပ္မွဴးမ်ား ေကာင္းဖုိ႔ကို အေလးထား သြန္သင္ ပဲ့ျပင္ ထိန္းေက်ာင္းလို႔ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးတာ သတိျပဳမိ ခဲ့ပါတယ္။

မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ အရာရွိ၊ စစ္ဗိုလ္တဦး ျဖစ္လာဖုိ႔ မလြယ္လွပါ။ တပ္မွဴး တစ္ဦး ျဖစ္လာဖုိ႔က ပုိ၍ပို၍ပင္ ခက္ခဲ့ပါေသးတယ္။ တပ္မေတာ္ကို စတင္စုဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ အမ်ိဳးသား သူရဲေကာင္းမ်ားပင္လွ်င္ ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ ေနာက္ဆံုးျပန္လည္ စုဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ အၿမဲတမ္း ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္အရ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရရွာၾကတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ေလ့လာမွတ္သားမႈအရ လည္းေကာင္း၊ အႀကီးအကဲ ဆရာသမားမ်ား ျပန္ေျပာျပ၍ သိခဲ့ရသည္မွာ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ရာမွာ မမီတာမုိ႔ မပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့ၾကတာ ေတ႔ြရပါတယ္။

ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ျပန္လည္စုဖြဲ႔ခဲ့ၾကတဲ့ မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားဟာ အရာရွိ ၂၀၀ ထဲမွာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ားထက္ပင္ ကုိယ္ပိုင္အမွတ္ BC နံပါတ္မ်ား ေစာၿပီးရၾကတာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ လက္လွမ္းမီသမွ် ေရးျပရပါလွ်င္ ၾကည္း-၃၅၀၁ ဗုိလ္လက်္ာ၊ ၾကည္း-၃၅၀၂ ဗုိလ္ေန၀င္း၊ ၾကည္း-၃၅၀၃ ဗုိလ္ေဇယ်၊ ၾကည္း-၃၅၀၄ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ၊ ၾကည္း-၃၅၀၅ ဗိုလ္ေအာင္ေရႊ (ယခု NLD ဥကၠ႒)၊ ၾကည္း-၃၅၀၆ ဗုိလ္ရဲထြဋ္၊ ၾကည္း-၃၅၀၇ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း)၊ ၾကည္း-၃၅၀၈ ဗိုလ္တင္ေဖ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း)၊ ၾကည္း-၃၅၀၉ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း) တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။


ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗုိလ္ဗလမွာ BC နံပါတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနာက္က်ၿပီး ၁၉၅၅-၅၆ ေလာက္မွ ေခ်ာက္ၿမိဳ႔ အေျချပဳ အမွတ္(၁၀) တပ္မဟာမွာ တပ္မဟာ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္နဲ႔ တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၾကည္၀င္းရဲ ႔ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ စစ္မႈထမ္းခဲ့ရရွာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ COD ကုိ ဗုိလ္မွဴးအဆင့္နဲ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗုိလ္မွဴးအဆင့္နဲ႔ပင္ မေန႔က တပ္မေတာ္မွ အၿငိ္မ္းစား ယူသြားခဲ့ရရွာပါတယ္။ တပ္ရင္းမွဴးပင္ ျဖစ္မသြားရရွာပါ။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ သူကိုယ္တုိင္ အက်င့္ပ်က္ေနေပမဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္၀တ္မ်ား သတ္မွတ္ညႊန္ၾကားကာ လိုက္နာေစခဲ့တာ ေတ႔ြရပါတယ္။ က်င့္၀တ္နဲ႔အညီ လိုက္နာ လႈပ္ရွားေစဖုိိ႔ကိုလည္း ေဆာ္ၾသခဲ့သလုိ ကြပ္ကဲမႈ အဆင့္ဆင့္မွ တပ္မွဴးမ်ားကိုလည္း ၾကပ္မတ္ ထိန္းေၾကာင္း ေစခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပြင့္လင္းျပတ္သားမႈအရလည္း “ငါေျပာသလုိလုပ္၊ ငါလုပ္သလို မလုပ္နဲ႔” ရယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာ ၾကားဘူးနား၀ ရွိခဲ့ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ ႔ သေဘာသဘာ၀အရ စစ္သည္မ်ားဟာ ဦးစီးကြပ္ကဲမႈ တပ္ဗုိလ္၊ တပ္မွဴးတုိ႔ရဲ ႔ စံနမူနာ ေကာင္းကို အတုယူ အားက်ကာ လိုက္လံ လႈပ္ရွားတတ္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ရဲေဘာ္ဘ၀တုန္းက အရည္အေသြး ျပည့္၀တဲ့ အထက္အရာရွိ၊ တပ္ဗိုလ္၊ တပ္မွဴးမ်ားကုိ စံထားကာ အတုယူ က်င့္ႀကံအားထုတ္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမွအစ ေျပာဟန္၊ ဆုိဟန္၊ စစ္မိန္႔သံေပးပံုပါမက်န္ အတုခိုးက်င့္ႀကံ လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က တပ္မေတာ္က တပ္ဗုိလ္၊ တပ္မွဴး အမ်ားစုဟာ ေလ်ာ္ကန္ေတာ္မွန္စြာ ဦးစီး ကြပ္ကဲၾကသလို လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကိုလည္း သြန္သင္ပဲ့ျပင္ လမ္းညႊန္ ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ လမ္းမွားကို မလိုက္မိေစရန္ ဆံုးမ ထိိန္းေၾကာင္းမႈ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အမွား တစ္ခုကို ေနာက္ထပ္ အမွားတစ္ခုနဲ႔ မျပင္မိဖို႔ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စိစစ္ ၾကပ္မတ္ သင္ၾကားေစခဲ့တာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ စိတ္ျပည့္၀ဖုိ႔ ကိုယ့္က်င့္တရား ေကာင္းဖုိ႔ကိုလည္း တည့္မတ္ျပဳျပင္ သြန္သင္ ေပးခဲ့တာ ခံယူခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီေန႔ တပ္မေတာ္မွာ မေန႔က တပ္မေတာ္ကလို စံနမူနာ ေကာင္းျပႏုိင္သူ ေစ့ေဆာ္ဆံုးမ ပဲ့ျပင္မည့္သူ၊ ေတာ္မွန္စြာ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးသူ မရွိသေလာက္ပါဘဲ။ အတၱ၊ ငို႔ဘ၊ မာန္မာန၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတရားေတြက ဖိစီးၿပီး ကိုယ့္အတြက္သာ ကုိယ္ၾကည့္လို႔ အလုိက္သင့္ ေမာင္ဘဦး တပ္ဗိုလ္၊ တပ္မွဴးေတြက မ်ားေနၾကပါတယ္။ အခါအခြင့္ရခ်ိန္မွာ စံစားႏုိင္ဘုိ႔ ၀ါးၿမိဳဆုိ႔ဖုိ႔သာ စိတ္၀င္တစား လုပ္စားေနၾကတာမ်ားလာလို႔ မေန႔က တပ္မေတာ္ရဲ ႔ အစဥ္အလာ ေကာင္းေတြဟာ တစတစ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး စစ္တပ္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ မတူေတာ့ဘဲ လက္နက္ကိုယ္စီ ကုိင္ထားတဲ့ လူရမ္းကား တစု ပံုသြင္ ျမင္လာေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ မဆလ ၂၆ႏွစ္တာ ကာလမွာ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရား၊ အေတြးအေခၚေတြ ၀င္ခဲ့ရာမွ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ စနစ္တက် ရွိမႈမ်ား ပ်က္ျပားကာ တပ္ပံုစံ ေျပာင္းသြားခဲ့တာ သတိျပဳမိပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ မႈိင္းတုိက္ သြတ္သြင္းမႈမ်ားအရ သမုိင္းမွန္မ်ား ေမွးမိန္ခဲ့ရသလို စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ရဲ ႔ အလိုက် သမိုင္းလိမ္မ်ား၊ ယုတၱိေဗဒဆန္တဲ့ အႀကံအဖန္ သမုိင္းတို႔သာ ေရပန္းစားလာခဲ့ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ စစ္သည္မ်ားဟာ ဒီသမုိင္းတု၊ သမုိင္းလိမ္ေတြနဲ႔သာ ယဥ္ပါးခဲ့ၾက ရပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ တကယ့္ေက်းဇူးရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ႔ သမုိင္းဟာ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္က မ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္ဗိုလ္၊ တပ္မွဴးေတြ တိတိပပ မသိၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္အင္မတန္မွ ရင္နာဖုိ႔ ေကာင္းလွပါတယ္။

အာဏာရွင္လက္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း လက္ထက္ မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ တပ္မဲ့ ဗုိလ္ဘ၀ကုိ ပို႔ခဲ့သူမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမႈေရး အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးေစခဲ့ေပမဲ့ ေထာင္ အႏွစ္ ၅၀၊ ၁၀၀ ခ်မွတ္ ခ်ိဳးႏွိမ္ခဲ့တာ မၾကားဘူး၊ မျမင္ဘူးခဲ့ပါ။ ေထာင္ တသက္တကြ်န္းသာ အမ်ားဆံုး ေပးခဲ့တာ ေတြ႔ဖူးပါတယ္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီ ေလွ်ာ့ရက္မ်ား ရၾကကာ တသက္က်ရာက လြတ္လာသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ မွတ္မိသေရြ ႔ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းစိန္ (ရခိုင္)၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး (လန္ဘား) တုိ႔ဟာ တသက္တကြ်န္း ဒဏ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပမဲ့ မေသခင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ဇရာ အုိ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဘူေကာင္ လက္ထက္မွာေတာ့ ေထာင္ အႏွစ္ ၅၀ မွ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ရက္ရက္စက္စက္ ဘ၀ပ်က္ေအာင္ပင္ ခ်မွတ္ျပစ္ဒဏ္ေပးတာ ၾကားဘူး ျမင္ဘူးပါေတာ့တယ္။ မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ တလက္ကုိင္၊ သစၥာခံ၊ ေဒါက္တိုင္၊ အဲမ္အုိင္၊ စစ္မလိုင္တို႔ရဲ ႔ တရြာလံုးကုိ ဖ်က္ဆီးကာ လူသစ္၊ ရြာသစ္ ျပဳျပင္စုဖြဲ႔ေစခဲ့တာ ရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။ အရာရွိအဆင့္မ်ား၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တခ်ိဳ ႔ကုိသာ တပ္မဲ့ျပဳခဲ့ေပမဲ့ ရက္ရက္ေရာေရာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်တာ အလြန္နည္းပါတယ္။ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္မွာေတာ့ စစ္မလိုင္ရြာ တရြာလံုးကုိ က်ဴပင္ခုတ္သည့္အလား က်ဴငုတ္ပါ မက်န္ေအာင္ ရက္ရက္စက္စက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာ ေတ႔ြရပါတယ္။

မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ရွိသူ လူတစ္စုကို ထိထိမိမိ အေရးယူ အျပစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ ဇနီးသားသမီးတုိ႔ကုိပါ လူစင္မမီေအာင္ ဖိႏွိပ္ညႇင္းပမ္းတာမ်ိဳး အလြန္နည္းပါးခဲ့တာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္မွာေတာ့ ေစာက္ထံုခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔ကုိ ေထာင္ ၄၇ ႏွစ္ အျပစ္ေပးခဲ့သလုိ ဇနီးသားသမီး မ်ားကုိပါ မညႇာမတာ လူမဆန္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ပုိလို႔ အာဃာတဖက္ အညႇိဳးႀကီးမားပံုက ဘာမွမသိ နားမလည္ အျပစ္မရွိရွာတဲ့ ကေလးအရြယ္ လူမမယ္၊ ေျမးျဖစ္သူကုိပင္ ေက်ာင္းထုတ္လုိ႔ အညႊန္႔ခ်ိဳးခဲ့တာ ရင္နာစရာ ေတြ႔ရ ၾကားရပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ ရင္းႏွီး ကြ်မ္း၀င္သူမ်ားကုိ တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သလို၊ ကုိးကြယ္တဲ့ ရဟန္း၊ သံဃာ၊ အခါေပး ဘုိးေတာ္မ်ားပါမက်န္ ႏွိပ္ကြပ္တာ ေတ႔ြရလို႔ အံ့ၾသမိခဲ့ရပါတယ္။ ဗုိ္လ္ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ေအးကုိတုိ႔ရဲ ႔ အာဃာတနဲ႔ အၿငိဳးအေတး ႀကီးမားျပင္းထန္ တယ္ဆုိတာဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ ႔ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နဲ႔ စာလွ်င္ ေျဖသာေသးတယ္လို႔ ဆုိရမလိုပါဘဲ။

ကႏၵီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ

မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ အႀကံအဖန္ မမွန္မကန္ တရားဥပေဒကုိ လက္သံုးျပဳလို႔ ရုံးတင္ တရားစြဲရာမွာ ေထာင္တြင္း တရားရံုးဖြဲ႔ စစ္ေဆးစီရင္ခဲ့ေပမဲ့ တရားစီရင္ပံု အလံုးစံုကုိ သတင္းမီဒီယာမ်ိဳးစံုမွာ တုိင္းျပည္သိုိ႔ အသိေပး ေၾကညာကာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ လိုက္ေလ်ာစီမံခဲ့တာ ေတြ႔ဘူးပါတယ္။ ဗိုလ္ႀကီးအံုးေက်ာ္ျမင့္ တုိ႔အမႈ၊ လန္ဘားနဲ႔ မဆလထိပ္တန္း ပါတီ၀င္မ်ားတုိ႔ အမႈတြဲေတြမွာ ဟုတ္တာ မဟုတ္တာ အပထား တရားခံမ်ားရဲ ႔ ရပုိင္ခြင့္၊ ထုေခ်ပိုင္ခြင့္၊ ေရွ ႔ေနေရွ ႔ရပ္တုိ႔ကုိ အထုိ္က္အေလ်ာက္ ေပးခဲ့ဘူးတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒီေန႔ “တပ္မေတာ္ေခတ္မွာ တရားဥပေဒဆုိတာဟာ လံုး၀ဥႆံု ပ်က္စီး ဆိတ္သုဥ္းေနတာ” ျမင္ေနရ ၾကားေနရပါတယ္။ တရားခံမ်ားဟာ တရားဥပေဒရဲ ႔ အကာအကြယ္ကို စုိးစင္းမွ် ခံစားရရွိျခင္း ကင္းမဲ့ကာ တဖက္သတ္ မေတာ္မတရား အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈကုိ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစြာ လက္ခံေနၾကရရွာပါတယ္။

1 comment:

Aung San said...

သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ႀကား၊ သင္ႀကားနာယူစရာမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အဘ။ တပ္မေတာ္စစ္စစ္ (မေန႔ကတပ္မေတာ္) ရဲ႕အစဦးေန႔ရက္မ်ားက မ်ိဳးခ်စ္အရာရိွႀကီးမ်ားရဲ႕ ဘီစီနံပါတ္မ်ား စီစဥ္ပံုက အေတာ္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။