.

.

.

January 20, 2011

ေလတပ္ရဲ႕ အက္ကြဲေနမႈေတြကို ဖာေထးေနတဲ့သတင္း

ေလတပ္က အက္ကြဲ ေနမႈေတြကို ဖာေထးတဲ့ အေနနဲ႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ ေပးျခင္းနဲ႔ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ သတင္းေတြကို ေလတပ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ “စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား” ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ အခုလို သတင္းေပးပို႔ လာပါတယ္။

ေလတပ္ လက္ေအာက္ခံ စခန္းဌာနခ်ဳပ္ အသီးသီးမွ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမ်ားရဲ႕ တဆင့္ျမင့္ ရာထူးအတြက္ ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားအား ေတာင္းခံခိုင္းၿပီး ေလတပ္အတြင္းမွ ခြက္ေပ်ာက္ စစ္ဗိုလ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ စက္မႈလက္မႈ အရာရွိမ်ား၊ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ားအား အဆင့္တိုးေပးရန္ မက္လံုးေပး စည္း႐ုံးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါတယ္။

ေလတပ္ အေနျဖင့္ (၁၉၉၄) မွ (၁၉၉၈) အထိ ျပန္တမ္း၀င္ႏွစ္မ်ား အတြင္းက အရာရွိ မ်ားအနက္ ဗိုလ္ႀကီး အဆင့္ျဖင့္ လက္ရွိ က်န္ေနသူမ်ား (ခြက္ေပ်ာက္ စစ္ဗိုလ္မ်ား)အား တဆင့္ျမင့္ ရာထူး တိုးေပးမည္ဟု သတင္းလႊင့္ကာ အက္ေၾကာင္း မ်ားအား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ကိုယ္တိုင္ ဖာေထး ေနပါတယ္။ ရာထူး တိုးျမႇင့္ ေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ အရာရွိ အေရ အတြက္မွာ စုစုေပါင္း ဗိုလ္ႀကီး (၃၃) ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

DSA စာေပဌာန (၂) ရွိ တပ္မေတာ္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ သုေတသနဌာနခ်ဳပ္ (သသန) ပံု

ထိုအုပ္စုထဲမွာ DSA စာေပဌာန (၂) ရွိ တပ္မေတာ္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ သုေတသနဌာနခ်ဳပ္ (သသန) တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဘက္ကာ လက္နက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ားကို (၂) ႏွစ္ခန္႔ သင္ၾကားထားၿပီးသူမ်ား၊ ေရဒါႏွင့္အင္တာနက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္ၾကၿပီး ေလတပ္ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းနဲ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအၾကား ေပါင္းကူး လက္ဆင့္ကမ္း ေပးႏိုင္သူမ်ားလည္းျဖစ္ရာ ထိုသူမ်ားသာ တပ္တြင္းရာထူးမ်ားကို ဆက္လက္ ရရွိပါက ေလတပ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေလတပ္တြင္ ရာထူးခန္႔ထားမႈမ်ားအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနမႈမ်ားအား ကုစားရန္ လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း က်င္းပမယ့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ေလ) ဒုတိယ ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေလတပ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ (WE) အား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား” ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ေလတပ္ရဲ႕ အတြင္းသတင္းမ်ား ေပါက္ၾကားေနမႈကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ သီးျခားတာ၀န္ေပး ေစခိုင္းမည္ဟုလည္း သိရွိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလတပ္မွ အရာရွိ စစ္သည္မ်ားဟာ လစ္ရင္လစ္သလို အင္တာနက္ဆိုင္၊ ဆိုက္ဘာကေဖးဆိုင္မ်ားတြင္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား “တ႐ုတ္ႀကီး” လို႔ ခ်စ္စႏိုးေခၚေ၀ၚ အမည္၀ွက္ျပဳကာ တက္ေရာက္အားေပး ၾကည့္႐ႈေနၾကသလို မၾကည့္ျဖစ္သူမ်ား ကိုလည္း “တ႐ုတ္ႀကီးတို႔ကေတာ့ ဘယ္ေန႔ကျဖင့္ ေလခ်ဳပ္ႀကီးကို ဘယ္လိုတြယ္လိုက္လို႔ ေလခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ မ်က္ခုံးေမြးထူထူႀကီး ပိုၿပီးျဖဴသြားတယ္” ဆိုတဲ့ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာနဲ႔ သတင္းမွ်ေ၀ေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။

တဖန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းဟာ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းတဲ့အေနနဲ႔ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အစီအစဥ္တစ္ခု လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အခုလို သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တပ္မေတာ္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ဟု ဆိုကာ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ အသီးသီးသို႔ ေငြက်ပ္ သိန္း (၃၀၀) စီအား တပ္ရင္းရံပံုေငြ အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဦးပိုင္သို႔ ရွယ္ယာ ထည့္သြင္းမႈကိုလည္း ကက (ေလ) မွ ပိုမို ထည့္သြင္းေပးတဲ့အေနနဲ႔ အႀကံအဖန္ ရရွိထားသည့္ ေငြေၾကး သိန္း ေထာင္ဂဏန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ သြင္းေပးလိုက္ေၾကာင္း “စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား” ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္ခင္ဗ်ား။

No comments: