.

.

.

April 6, 2011

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းသို႕ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဆုေတာင္းလႊာ


ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ စတင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ပင္ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ အမိအဖသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) အား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ ေလတပ္သားမ်ား အားလံုးက အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္အိမ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ရေတာ့မည္ဟု ပစၥည္းမ်ား သိမ္းထားရာမွ မထင္မွတ္ပဲ ေနာက္တပြင့္တိုးကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္သြားျခင္းအတြက္ ဆရာ စိန္မ်က္ခံုး ကိုယ္တိုင္လည္း ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ေနမည္ထင္ပါသည္။ ေလတပ္ထဲမွ ရင္ဖြင့္သံမ်ားကိုလည္း နားမဆန္႔ေအာင္ ၾကားသိၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ မသိခ်င္ မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေစကာမူ ရင္ဖြင့္သံ ေဆာင္းပါးမ်ားအားလံုးကို Print ထုတ္ ဖတ္ရႈၿပီးျဖစ္သလို သက္ဆိုင္သူ၊ ပတ္သက္သူဟု ယူဆသူူ မွန္သမွ်ကိုလည္း ရွင္းလင္းႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ရာ စစ္သည္မ်ား မဆိုထားႏွင့္ အရာရွိမ်ားသည္ပင္ အင္တာနက္သံုးရန္ ေၾကာက္လန္႔ေနခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေလတပ္ထဲမွ မတရားမႈမ်ား၊ မညီမွ်မ်ား၊ အက္ကြဲသံမ်ား၊ ရင္ဖြင့္သံမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ အေျဖတရပ္ မေပၚမခ်င္း တစိမ့္စိမ့္ ထြက္ေပၚ ေပါက္ကြဲ ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္ ေလတပ္စခန္း အသီးသီးရွိ စစ္သည္မ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၏ ရင္ထဲမွ ခံစားခ်က္အမွန္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားကို ျမင္ေအာင္၊ သိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေန ေပးေနပါၿပီ။ ေလတပ္၏ အမိအဖသည္ ဆရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသာ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းမွဴးမ်ား၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈေအာက္မွ ေလတပ္စခန္း အသီးသီးသည္ ပ်ံသန္းေရး တာ၀န္မ်ားထက္ မေယာင္ရာဆီလူးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ား၊ ပ်ံသန္းေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နစ္မြန္းေနၾကသည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးမွ လြတ္ကင္းေသာ အခ်ိန္အခါသစ္တြင္ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ ေနရာတစ္ခုကို ျပန္လည္ ရယူေပးသင့္ပါသည္။ ခြက္ေပ်ာက္ေနေသာ အရာရွိမ်ား (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ေသာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားမွသည္ ေလသူရဲမဟုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ မဟုတ္ေသာ သစ္ကိုင္းလြတ္ ဗိုလ္မွဴး/ဗိုလ္ႀကီးမ်ားအလယ္ ေလသူရဲျပဳတ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရာက္ေနရေသာ ဒုဗိုလ္မ်ားအထိ) ၏ ဘ၀ကို ျပန္လည္စဥ္းစားေပးျခင္း၊ စစ္သည္မ်ား၏ အဆင့္တိုးျမွင့္ေရး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ မွ်တမႈ ရွိေစေရး၊ (အေ၀းတပ္မ်ားတြင္ လူစားထိုးရန္မရွိဟုဆိုကာ ႏွစ္မ်ားစြာ ပို႔ထားေသာကိစၥမ်ား၊ ေလတပ္စခန္း တစ္ခုတည္းတြင္သာ ေသသည္အထိ မေျပာင္းရေအာင္ ႀကံဖန္တြယ္ကပ္ေနေသာ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအား ေက်ာသားရင္သား မခြဲစတမ္းစီစစ္ျခင္း စေသာ) စနစ္တက် မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခါးဆက္ ျပတ္လုနီးျဖစ္ေနေသာ စက္မႈလက္မႈဌာနခြဲေအာက္မွ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ (ပံုဆြဲ၊ ဓါတ္ပံု၊ ေလယာဥ္သက္ကယ္အကူ စေသာ) တို႔ကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ စုဖြဲ႕ျခင္း၊ ရဟတ္ယာဥ္ ေလသူရဲတို႔အတြက္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားသစ္ စဥ္းစားေပးျခင္း စသည္တို႔မွသည္ မ်ားျပားလွသည့္ရင္ဖြင့္ၾကေသာ၊ ခံစားၾကေသာ၊ မ်ိဳသိပ္ထားၾကေသာ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ အက္ေၾကာင္းမ်ားစြာကို ဖာေထးျပင္ဆင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ အပြင့္မ်ားက တြန္းအား ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။

မည္သူ႔ကိုမွ မယံုေသာ၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို သံသယစိတ္ျဖင့္ နားေထာင္ေသာ၊ အခ်က္အလက္မွန္သမွ် သိထားေအာင္ စုထားေသာ (အခ်က္အလက္အမ်ားစုမွာ ဆရာေၾကာက္ေသာ တပည္႔မ်ား၏ လိမ္ဆင္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း)၊ မွန္သည္ထင္လွ်င္ စေနသားပီသစြာ ဇြတ္လုပ္ေသာ ႏွစ္ေဟာင္းႏွင့္ အဆင့္ေဟာင္းမွ အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ကာ၊ တပည့္သားသမီးမ်ားအေပၚ စာနာစိတ္ထားၿပီး မိသားစုပိုင္ (သားျဖစ္သူစိုင္းစိုင္း ရွယ္ယာ၀င္ထားေသာ) စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္သည့္နည္းတူ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကို ဆထက္တန္ပိုး တိုးတက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းကာ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ေလတပ္မွ အရာရွိ စစ္သည္မ်ား

No comments: